2023 Menu
15 De To Byers Bygning og Rystelse
Uge 15, 2023
af Rick Joyner

Charles Dickens' klassiker, En Historie Om To Byer, handlede om London og Paris under den franske revolution. Mens Paris oplevede et af de mest djævelske traumer i historien, var London i noget af en guldalder. Fra den franske revolution blev der sået mange frø, der ville blive til ukrudt blandt nationerne, og mange menneskers byer vil snart stå over for denne sæd i deres fulde modenhed. Samtidig bygger Gud sin by blandt mennesker, der bereder vejen for verdens mest herlige tidsalder – det kommende Guds rige. Hvilken vil vi være en del af?

I Hebræerne 12:26-29 har vi en gribende skildring af det, der nu udspiller sig – konflikten mellem det, Gud bygger, og det, som mennesker har bygget:

26. Dengang fik Han's røst jorden til at rokkes, men nu har Han givet denne forjættelse: »Endnu én gang vil Jeg ryste, ikke blot jorden, men også himmelen.«
27. Men dette »endnu én gang« giver til kende, at de ting, der kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, der ikke kan rokkes, skal blive bestandig.
28. Da vi nu får et urokkeligt rige, så lad os være taknemmelige og derved tjene Gud, som det er Ham velbehageligt, med ængstelse og hellig frygt.
29. Thi »vor Gud er en fortærende ild.« Selv de tilsyneladende mest stabile regeringer i verden bliver rystet i deres fundament i denne tid. Adskillige bibelske profetier forudsagde dette og sagde, at dette sammenstød skal ske, før Guds rige kan blive åbenbaret.

Guds rige vokser i vores midte. Men de færreste ser eller forstår det. Gud arbejder indefra og ud, men mennesket arbejder udefra og ind og prøver at korrigere adfærd førend eller uden at ændre hjertet. Af denne grund forsøger de, der er jordisk sindede, at påtvinge, hvad de mener er rigtig adfærd gennem øget autoritær og totalitær kontrol.

Imidlertid vil denne kamp for at påtvinge andre deres tro gennem autoritære metoder kun føre til deres ultimative sammenbrud, fordi Gud skabte mennesker til at være frie, og "hvor Herrens Ånd er, der er frihed" (se 2. Korintherbrev 3:17). Herren vil altid vinde denne kamp. Faktisk har Herren aldrig tabt en kamp og vil aldrig!

Vi ved fra de bibelske profetier, at riget ikke vil komme helt, før Kongen selv kommer. Imidlertid erklærer profetierne også, at han kommer ind og gennem sit folk, før han kommer for sit folk. Efterhånden som verden kommer under stigende trældom af totalitære kræfter, vil Guds folk blive stadig mere frie. Dette vil blive en af de store sociale fejl grænser, som denne ultimative kamp mellem lys og mørke vil blive udkæmpet for.

I Lukas 17:20-21 erklærede Jesus: "Guds rige kommer ikke med visuelle tegn, der skal iagttages; og de vil heller ikke sige: 'Se, her er det!' eller 'der er det!' Se, Guds rige er inden i dig." Dette er en mere bogstavelig oversættelse af denne tekst. Jesus sagde til sine disciple, at de skulle se efter, at hans rige skulle komme inden i dem, før de åbenlyst ser det. Guds rige, der vokser inde i hans folk, er for nylig blevet åbenbaret på en meget forbløffende, uventet måde. Vi vil dække nogle af disse resultater, og hvordan de åbenbare kommende store begivenheder i næste uge.

Ugens Ord 16
OP