2023 Menu
16 Kongeriget Er Inden I Os
Uge 16, 2023
af Rick Joyner

Vi går ind i det største sammenstød mellem civilisationer nogensinde – konflikten mellem det, de faldne mennesker har bygget, og det Gud bygger – hans rige. De to kan ikke eksistere sammen, og Guds rige vil uundgåeligt vinde. Hans rige er vores forjættede land. Selvom Gud gav dem det, måtte Israels børn kæmpe for deres forjættede land, og vi skal også kæmpe for vores.

Herren sagde i Matthæus 11:12: "Fra Johannes Døberens dage og indtil nu lider Himmeriget under vold, og voldelige mænd tager det med magt." (KJV)
Den danske Bibel: "Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig."
Det græske ord, der her er oversat med "voldelig", kunne også være blevet oversat til "aggressiv". Uanset hvad, er tiden kommet, hvor frygtsom, passiv kristendom ikke længere vil være holdbar. Den ultimative kamp mellem lys og mørke er nu over os, og vi begynder at se en ny race af "aggressiv" lederskab opstå for at forberede vejen for Guds rige.

Vi ved, at dette er en åndelig kamp, og vi kæmper ikke mod kød og blod, men mod mørkets åndelige kræfter. De, der vandre i autoritet til at uddrive dæmoner, har lært, at dæmoniske indtrængen i en persons liv ofte kommer gennem traumer. Dette er sandt med individer, nationer, civilisationer og kulturer. Med individer beskæftiger vi os med dæmoner. Men med byer, nationer og kulturer har vi at gøre med fyrstendømmer[myndigheder] og "magter i det høje". Disse er højere magter, der besidder regioner og nationer og dominerer dem på samme måde som dæmoner kan dominere individer.

Vi kan uddrive dæmoner, men vi må kæmpe med fyrstedømmer og højere magter (se Ef 6:12). Brydekamp er den tætteste form for kamp. Det er også en form for kamp, hvor den mest aggressive vinder. De frygtsomme og ubeslutsomme vil ikke vare længe i denne kamp.

Der er forskel på autoritet og magt. Man kan få magt over andre uden legitim autoritet. Sådan tilranede djævelen sig magten over jorden, som Gud gav mennesket. Han har dog ikke autoritet. Al myndighed i himlen og på jorden blev givet til Herren Jesus ved hans offer. Han har valgt ikke at udøve det endnu, for at give alle, der ville være hans medarvinger, en chance for at blive bevist og trænet i denne kamp mod det onde. Når dette er fuldført, vil han vende tilbage for at udøve sin myndighed og magt over jorden.

Selvom vi ved, at den ultimative sejr ikke vil blive vundet, før kongen vender tilbage, fortsætter vi med at bane vejen for ham ved at bygge en højvej for hans rige (se Esajas 40:3-5). Denne højvej kræver både bygge- og kampfærdigheder, da vi bygger i det, der nu er fjendtligt territorium. Ligesom den rest, der vendte tilbage for at genopbygge Jerusalem, skal vi arbejde med en murske i den ene hånd og et sværd i den anden.

I John 5:19 forklarer: "Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger i den ondes magt." "Hele verden" er i øjeblikket under den ondes magt, men den er en illegitim autoritet. Al autoritet tilhører Kristus, og han har givet os denne autoritet over mørkets magter for at bane vejen for ham. At lære at vandre i denne autoritet er nødvendigt for at nå vores formål. Når vi vandrer i den myndighed, Herren har givet os, vil vi fordrive det onde.

Jesus sagde i Matthæus 12:28: "Men hvis jeg uddriver dæmoner ved Guds Ånd, så er Guds rige kommet til jer." Det samme er tilfældet med os. Hvis vi driver dæmoner ud ved Guds Ånd, er Guds rige kommet til det sted. Hvis vi er Herrens, er denne myndighed blevet givet til os for at bane vejen for hans rige.

Hvad kan vi gøre i denne uge for at udvide hans myndighed på jorden og bane vejen for vores konge?

Ugens Ord 17
OP