Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Vejen Til Sønne Forhold

Uge 6, 2021
af Rick Joyner

Vi er i krig. Det bør ikke overraske os, fordi vi har været i krig hele vores liv, ligesom alle andre mennesker har været siden faldet i Haven. Det stopper aldrig, det ændrer kun former. Som vi får at vide i 1 Joh. 5:19, "Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger i den ondes magt." Vi har været i krig fra den dag, vi blev født og faldt bag fjendens linjer.

Hele verden ligger måske i den ondes magt , men ikke hans autoritet . Vores Konge er over alt styre og autoritet og herredømme, og Han har købt verden med sit offer. Han kan til enhver tid tage denne autoritet og gøre det af med den onde, men for nu er det i Han's interesse og vores interesse, at Han ikke gør dette, da Han bruger situationen til træning af dem, der er kaldet til at regere med Ham i den kommende tidsalder.

Jo hurtigere vi forstår konflikten og grunden til, at den er så kontinuerlig i dette liv, jo bedre og lettere bliver det for os. Jesus sagde i Joh. 16:33, "i verden har du trængsel." I denne nuværende tidsalder, hvis du lever på denne jord, vil du have trængsel eller prøvelser. Hele verden eri disharmoni på grund af menneskets fald som fik myndighed over hele jorden, og djævelen og hans legioner som er blevet kastet ned til jorden. Lad os nu læse hele verset i:

Joh. 16:33:
”Disse ting har jeg talt til jer, så I kan have fred. I verden har du trængsel, men fat mod; jeg har overvundet verden. ”

Vi er kaldet til at have fred selv midt i disse tideres kampe og kaos, og det vil vi, hvis vi bliver i Ham, der har overvundet verden. Han sidder nu på Han's trone ovenover alt, og Han har givet os ret til at sidde sammen med Ham på Han's trone (se Ef. 2:6). Vi får at vide i Salme 2, at Han sidder i himlen og ler! Så hvis vi sidder hos Ham der, skal vi altid være i godt humør.

I Apostelenes gerninger 14:22 sagde apostlen Paulus: "Det er gennem mange trængsler, at vi skal komme ind i Guds rige." Dette er en vigtig sandhed, som vi skal forstå - i enhver trængsel eller prøvelse er der en døråbning for os til at komme ind i riget. Dette er grunden til, at vi bliver fortalt i Jakob 1:2: "Mine brødre! I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser." Hvorfor ville nogen betragte det som en glæde at møde prøvelser? Fordi de er en døråbning til riget. Hvis vi ville stoppe med at klage over prøvelser og lede efter denne dør, ville det gå meget bedre for os.

Peter bliver endnu dristigere som vi ser i:

1 Peter 1:6-7:
Da skal I glæde og fryde jer, selv om I nu først en liden stund, om nødvendigt, bedrøves i mange slags prøvelser,

7. for at ægtheden jeres prøvede tro — som er langt mere værd end det forgængelige guld, der er letfordærvelig, som dog prøves og renses ved ild — må vise sig at blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.

Han siger, at jeres prøvede tro er mere værdifuld end guld! Hvis vi tror på dette, vil vi føle, at vi har fundet en pose guld hver gang vi møder en prøvelse. Vi vil takke Herren for prøvelsen. Bliver vi ikke fortalt i 1 Tess 5:18: "Tak under alle forhold; thi det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.?" Hvis vi ville gøre dette i stedet for at klage eller synes synd om os selv, ville vi sandsynligvis komme igennem prøvelserne meget hurtigere, fordi det er den slags tro som prøvelser skal fungere i os.

Vi gennemgår ikke prøvelser, fordi Gud er vred på os, men snarere det modsatte: vi gennemgår prøvelser, fordi Han elsker os og har at gøre med os som sine egne sønner og døtre, som vi læser i;

Hebr. 12:7-8:
thi Herren tugter den, Han elsker, straffer hårdt hver søn, Han har kær

7. Det er til jeres optugtelse [korrektion med henblik på disciplin], at I må lide; Gud handler med jer som med sønner; thi hvor er den søn, som hans far ikke disciplinere?
De prøvelser, vi gennemgår, er bevis for, at vi er Han's. Herren kunne have taget sin autoritet over jorden umiddelbart efter sin opstandelse. Han gjorde ikke dette for vores skyld, så de, der blev kaldet til at være Guds sønner og døtre, kunne prøvet og og gjort rede af den modstand, de udholder i dette liv. Hvis hver prøve er en port til riget, er det virkelig en port til Kongen som hjælper med at skabe Han's natur i os, så Han kan betro os Han's autoritet. Så en stor prøve er en stor port til Riget!

Ugens Ord 7
OP