Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Oplæring Til At Regere

Uge 7, 2021
af Rick Joyner

Som vi dækkede i sidste uge, er dette liv en krig med et stort formål. Som Joh. 5:19 siger, “ligger hele verden i den ondes magt.” Jesus købte hele verden på korset, og Han kommer for at tage den tilbage. Han har udsat at gøre dette af hensyn til dem Han har kaldt til at regere med Ham i den kommende tidsalder, hvilket vil være tiden for "genoprettelsen af alle ting."

Jesus forløste ikke bare os, men også hele verden. Faderen elskede verden så meget, at Han sendte sin egen Søn for at forløse hele verden, ikke kun mennesker. Vi er sendt for at være Han's repræsentanter og forberede Han's tilbagevenden for at tage det, Han købte på korset. Vi blev Han's godsforvalter/repræsentanter/befuldmægtiget ved at leve i Han's rige nu, det vil sige at leve under Han's myndighed/autoritet og derved demonstrere Han's riges autoritet over den ondes magt og hans gerninger.

Vi bliver fortalt i 1 Joh. 3:8 , "Derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at Han skulle tilintetgøre [ødelægge, ophæve virkningen af] djævelens gerninger [er gjort]" Da Jesus bad for sine disciple i. Joh 17:18 "Ligesom du har sendt mig til verden, således har Jeg også sendt dem verden." Vi sendes ind i denne verden med det samme formål - for at ødelægge djævelens gerninger. Vi er her for at vinde sejre mod djævelen og for at genvinde så meget af denne verden, som vi kan, som forberedelse for vores Konge og Han's komme. Vi opretter standarden for Herrens rige på det, vi kan genoptage som et vidnesbyrd om Han's komme for at tage det, der er Han's.

Naturligvis vil djævelen og hans horder modstå enhver planlæggelse eller repræsentation af Guds rige. Ligesom Jesus blev kritiseret for og imod alt, hvad Han gjorde, kan vi forvente det samme. Herren bruger denne modstand til at træne dem, der er kaldet til at regere med Ham i den kommende tid.

Der er et andet punkt, hvor Herren tillader os at opleve denne konflikt. Som Thomas Paine, som mange betragter som den største inspiration til den amerikanske revolution, skrev: "Det, vi får for billigt, værdsætter vi for let: det er kun kærlighed, der giver alt dets værdi."

Dette ser ud til at være grunden til, at Herren fik Israel til at kæmpe for deres lovede land. Det er en hovedårsag til, at Han får os til at kæmpe for vores løfter med tro og tålmodighed. Ikke alene får dette os til at værdsætte Han's velsignelser og tilvejebringelser mere, men kampen hjælper os med at vokse mere i tro, tålmodighed, visdom og Åndens frugt. Dette forbereder os på at være gode forvaltere af det, som Han har betroet os som forvaltere, inklusive Han's autoritet.

Der er et djævelsk begreb, der har sneget sig ind i mange kristne, at hvis noget er fra Gud, skal det komme let. Når vi er spædbørn i Kristus, er dette sandt, men hvis vi har været i Kristus i årevis, og dette stadig er vores mentalitet, er vi ikke modnet og er stadig spædbørn i Kristus.

Der er love, og der er principper. Lovene er uforanderlige, men der er undtagelser fra principperne. Det, jeg deler her, er et princip, ikke en lov, og der er undtagelser fra det. Der er to tilfælde i Skriften, hvor Herren gjorde det let for sit folk, når de stod over for konflikt. I begge disse bad Han folket om bare at stå og se på Han's frelse. Til vores frelse, vores forløsning, har Han gjort det hele, og der er intet, vi kan tilføje til det. Imidlertid er det blevet anslået, at der er næsten to hundrede gange, hvor Herren fik sit folk til at kæmpe, skønt Han lovede at være med dem i kampen.

Nogle kristne har en tendens til at bygge deres tro og handlinger på undtagelserne i Skriften snarere end hele Skriftens vidnesbyrd. I dette tilfælde er det bibelske vidnesbyrd, at Herren mest af tiden vil have os til at kæmpe kampene. Han lover at være med os i dem, og at Han altid vil føre os i Han's triumf, hvilket også indebærer, at vi skal lære at følge Ham i disse kampe. For os at lære at følge Ham i dette livs store kampe er en hovedårsag til, at Han vil have os til at bekæmpe dem.

Næsten alle problemerne i denne verden og i vores personlige liv er resultatet af, at vi forsøger at køre verden og vores egne liv uden Ham. Svaret på disse konflikter og problemer er at vende sig til Ham og følge Ham. Vi blev ikke skabt til at leve uden Ham.

Mange kristne lider nederlag i livet, fordi de forsøgte at anvende undtagelserne i Skriften og ignorerede den overvældende vægt af Skriften, der står i kontrast til disse. Vi bør aldrig basere vores overbevisning eller handlinger på undtagelserne i Skriften, men på hele Skriftens vidnesbyrd. Undtagelserne er der dog af en grund, og da de er der, skal vi være åbne for at følge dem, men kun med klar og specifik vejledning fra Herren.

”Tyranni er ligesom helvede ikke let at erobre; alligevel har vi denne trøst med os, at jo hårdere konflikten er, jo mere herlig er triumfen. ” –Thomas Paine.

Ugens Ord 8
OP