Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Følg Kongen 8

Uge 38, 2021
af Rick Joyner

Vi er kaldet til at følge Lammet, uanset hvor Han går, ikke bare følge principper eller doktriner. At kende principper og sund bibelsk lære er vigtig, men vi er kaldet til at følge en person, ikke kun lære om Ham. Som vi har dækket, må vi se Ham for at følge Ham. Vores mål at følge Ham mere tæt begynder med at se Ham bedre.

Vi fortsætter temaet for det, Jesus sagde før sin korsfæstelse, at vi fra da af ikke ville se Ham, før vi sagde: "Salig er Han som kommer i Herrens navn." Dette indikerer, at for at se Ham, efter at Han forlod jorden i sin fysiske form, skulle vi se Ham i dem, Han sender. Dette bør være den primære måde, vi leder efter Ham.

Som vi ser i Efeserne 4, da Han steg op, gav Han gaver til menneskene, såsom apostle, profeter, evangelister, præster og lærere. Jesus var apostlen, profeten, evangelisten, hyrden og læreren. Ved at give disse tjenester gav Han sig selv til Han's folk. Han kaldte kirken for sit legeme, så Han kunne manifestere sig gennem den for at kirken skulle gøre alt, hvad Han gjorde, da Han vandrede på jorden. Af denne grund sagde Han de ting, Han gjorde, så vi også kunne ufføre dem.

Så vi bør ikke genkende nogen som præst, bare fordi de har en uddannelse i pastoral tjeneste, eller fordi de passer på mennesker eller er gode rådgivere. I stedet bør vi anerkende dem for at have denne tjeneste, når vi ser vores Hyrde i dem. På samme måde burde vi kende at nogen er lærer, når vi hører vores Lærer i dem. Det er det samme med alle de andre gaver og tjenester - vi leder efter Kristus i dem.

Dette betyder ikke, at nogen salvet lærer i Kristi legeme vil være lige så god som Jesus var. Når vi læser i Efeserne 4:15, "vokser vi op i alle aspekter til Ham", og derfor må vi vokse i de tjenester og gaver, vi får, når vi vokser op i Ham. Vi bør også erkende, at hvis nogen viser kun 10% af Gud, er det fantastisk! Vi kan overse alt, hvad der er dem, at se det, der er Jesus, og derved værdsætte Ham og dem.

Kirken er nu Herrens legeme, som Han bruger til at udføre Han's gerninger på jorden. Da vi spurgte folk, der kom til vores konferencer for at se, hvor mange af dem, der kendte deres gaver eller tjenester (hvilket ifølge Efeserne alle kristne har) fandt vi ud af, at langt mindre end 10% havde en idé om, hvilke gaver eller kaldelser de havde fået. Selvfølgelig kan man ikke fungere i noget, man ikke er klar over. Tænk over det. Hvor godt ville du have det, hvis mindre end 10% af dit legeme fungerede? Det er den nuværende tilstand af Kristi legeme.

Efeserne 4: 11-13.
kan være den vigtigste skriftsted for Kristi legeme i dag:

Og Han gav nogle som apostle, nogle som profeter, nogle som evangelister, nogle som præster og lærere,

til at udstyre, udruste de hellige til deres tjeneste, til opbygningen af Kristi legeme;

indtil vi alle opnår troens enhed og kendskabet til Guds Søn, til et modent menneske, til størrelsen af den statur, der hører til Kristi fylde.

Vi har nu mange mennesker, der kalder sig apostle og profeter, men hvor mange opfylder egentlig deres primære pligt til at udstyre de hellige til tjenesten? Det er klart, at dem, der har "udstyrende tjenester", ikke gør deres arbejde godt, hvis mindre end 10% af de troende selv kender deres gaver og kaldelser.

Kan det være, at den sande bibelske statur for disse udstyrende tjenester endnu ikke er blevet afsløret i vores tid? Det har været min overbevisning i mange år. Skriften er klar, vi skal have dem til at blive den kirke, vi er kaldet til at være, så vi må ikke nøjes med noget mindre. Lad os dog ikke blive modløse over, hvordan vi endnu ikke måler os med den bibelske statur om at være Han's legeme. Lad os i stedet se på, hvor meget vi endnu kan vokse i Ham!

Ugens Ord 39
OP