Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Følg Kongen 9

Uge 39, 2021
af Rick Joyner

At følge kongernes Konge er det største eventyr og mest tilfredsstillende liv, vi kan have på denne jord. På samme måde burde et besøg i kongernes Konges hus være en af de mest spændende ting, vi nogensinde har gjort. Alligevel kan alt for mange, der går til Han's hus, kirken, være en af de kedeligste ting i deres liv. Hvordan kan dette være?

Det korte svar er, hvis vores kirke er kedelig, går vi i en kirke, som Herren ikke går til. Hvordan kan det være? Bor Herren ikke i sit folk? Ja, hvis vi inviterer Ham ind. I Åbenbaringensbogen 3:20 ser vi Jesus stå uden for døren til sin egen kirke og banke på for at se, om nogen vil åbne for Ham. I denne kirke tidsalder vil Jesus ikke komme, hvor Han ikke er ønsket og inviteret.

Det er blevet sagt, at hvis Helligånden forlod de fleste kirker, ville de ikke engang lægge mærke til det. Hvorfor? Fordi de ikke genkender Ham, når Han er til stede, og heller ikke skaber et sted for Ham. Og af dem, der søger og ønsker Han's nærvær, hvor mange er villige til at tillade Ham at være hovedet i Han's kirke?

Herren vil velsigne mange ting Han ikke vil bo i. For længe har vægten af undervisning i Kristi legeme mere handlet om at søge Han's velsignelser end om at søge Ham. Herren vil velsigne sit folk og enhver menighed, der søger at samles om Ham, så meget Han kan. Der er imidlertid en stor forskel mellem steder, Han velsigner, og steder, hvor Han bor. Det er tid til at vokse op og stoppe med kun at søge, hvad vi kan få fra Ham, men søge Herren selv.

Dette betyder ikke, at vi ikke bør søge Han's velsignelser. Vi har brug for flere af Han's velsignelser, men når velsignelserne begynder at formørke vores hengivenhed, kan selv velsignelserne blive en afgudl. Faktisk har det vist sig let at lave afguder af tingene ved Gud og tilbede dem frem for Ham. Nogle tilbeder Herrens tempel mere end templets Herre. Nogle tilbeder tjenesten mere end Herren. Nogle tilbeder endda tilbedelse mere end Ham. Vi skal tjene Herrens tempel for at tjene Ham, og vi er kaldet til at være tilbedere. Hvordan gør vi disse ting uden at lade dem stjæle vores kærlighed til Ham?

Vi begynder med ikke at smide det bort vi har. Hengivenhed til Guds velsignelser, Guds hus, tjeneste, tilbedelse eller noget andet fra Gud er godt, når det bruges til at søge og tjene Herren. Men vi må ikke lade disse blive vores primære kærlighed.

At gå til kedelige gudstjenester af lydighed er prisværdigt, især når så mange helt har opgivet kirkelivet. Svaret er ikke at rive ned, hvad vi har, men at søge den ultimative manifestation af sandt nytestamentligt kirkeliv, som det var designet af Gud til at være - en sand vandring med Gud selv og samlinger, der er for Ham, ikke kun programmer eller ritualer om Ham.

Som man siger: "Enhver æsel kan sparke en lade ned, men det kræver en dygtig tømrer at bygge en." Vi ønsker ikke at være "fejlsøgere", der nedbryder det, der ikke opfylder bibelske standarder. Lad os i stedet blive bygherrer med Gud på det sted, Han vil bo. Når det sande kommer, vil det, der ikke er sandt, blive åbenbart og forsvinde.

Hvad kan muligvis være vigtigere i dette liv end at være Guds bolig? Det er det, vi er kaldet til at være, og dette burde være vores livs største hengivenhed, men hvordan ser det ud? Det ligner Jesus, når vi begynder at blive som Ham og udføre de gerninger, Han gjorde.

Hvordan ville vores gudstjenester være, hvis vi stødte på Jesus i hver enkelt? Hvad hvis Han var den, der ledede tjenesterne? Når vi fortsætter dette tema, skal du overveje, hvordan den perfekte kirke og det perfekte kirkeliv ville være. Tænk derefter over, hvordan vi kan komme dertil.

Ugens Ord 40
OP