Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Følg Kongen 3

Uge 33, 2021
af Rick Joyner

Da vi søger at kende Herrens stemme så godt, at vi kan skelne den fra alle andre, må vi forstå, at Han sjældent taler med en hørbar stemme. Men ligesom apostlen Paulus bad om at ”jeres hjerter må åbnes” (se Ef 1:18), hvilket indikerer at disse øjne ikke er vores fysiske, men åndelige, sådan har vi også hjertets ører, eller Ånd.

Så hvordan lærer vi at kende, når Gud taler til vores hjertes ører og kan skelne det fra andre stemmer, selv vores egne tanker? I Hebr. 5:14 får vi at vide: "Men fast mad er for de modne, som på grund af praksis har deres sanser uddannet til at skelne mellem godt og ondt." De modne har deres sanser "trænet" til at skelne mellem godt og ondt, men også Herrens stemme fra alle andre.

I John. 10 sagde Jesus, at Han's “får” kender den gode hyrdes stemme, men Han sagde ikke, at lammene gjorde det. Efterhånden som lam modnes, vil de også lære deres hyrdes stemme at kende, men indtil da skal de følge fårene, der gør det. Så at kende Herrens stemme følger med modenhed. Det problem, vi har, og hvorfor så få kristne har lært Herrens stemme at kende, er, at der ikke er mange, der vokser til modenhed, men bliver i den umodne tilstand, Hebræerbrevet gør opmærksom på.

Hebræerne betragtes teologisk som den dybeste bog i Bibelen, da sådanne ting diskuteres som det Melkisedekske præstedømme, som meget få kristne i dag forstår, og alligevel klager forfatteren i Hebræerne over, at han kun kan give læserne mælk! Dette betyder ikke, at de dybere ting, som kun de modne kan opfatte, er ekstra bibelske, men der er en dybde i Bibelen, som kun den modne kan opfatte. Faktisk findes den dybeste undervisning og profeti i Bibelen i evangelierne, i Jesu ord, men få opfatter deres dybde og omfang og får kun en begyndelses forståelse, når de læser dem.

Først skal vi vide, at det er i orden, at et barn er umodent. Det er i orden, at en toårig stadig vil have mælk og har brug for bleer, men hvis dette fortsætter, når de er fjorten, har vi et problem. Så vi ønsker, at nye troende skal opdrages til "ordets oprigtige mælk", men vi vil også have, at de vokser til at ønske fast mad, "kødet" i Ordet.

Jeg har to doktorgrader. Den ene er inden for teologi. Jeg bruger ikke titlen “dr” med mine kristne skrifter af en grund. Det er legitimt for folk at bruge deres grader til at etablere troværdighed, da grader oprindeligt var baseret på apostelen Pauluss anbefalingsbreve, som han gav til dem, han kendte godt. Paulus anbefalingsbreve var kun lige så god som ens påskønnelse af Paulus, og en uddannelse fra et universitet skulle kun være lige så god som universitetets ry. Dette er helt legitimt, men der er også en fare, når vi bliver alt for afhængige af grader, man har, og ikke undersøger, hvad de siger i lyset af Bibelen, som berøanerne gjorde i Apostlenes Gerninger.

Jesus glædede sig meget over Matt. 11:25 og sagde: "Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens Herre, at du har skjult disse ting for de kloge og intelligente og har åbenbaret dem for de umodne." Vi bør overveje dette i lyset af det, Han sagde i Mark. 10:15, "Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige som et barn, kommer slet ikke ind i det." Dette gentages i Lukas 18:17, "Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige som et barn, kommer slet ikke ind i det."

Ud fra dette kan vi konkludere, at hvis vi ikke beholder et barns åbenhed og ydmyghed, får vi ikke åbenbaringen eller kan komme ind i riget. Derudover konkluderer vi dette på grund af det, Jakob og Peter citerer: "Gud er imod de stolte, men giver de ydmyge nåde" (Jakob 4: 6:1. Peter 5:5). De, der holder hjertet ydmygt, vil modtage langt mere forståelse end dem, der anser sig selv for kloge og intelligente.

Det bør være vores mål at modnes fra bare at ville have mælk til at spise fast mad, men vi skal gardere os mod den måde, “kundskaben kan gøre én opblæst;”, og aldrig basere vores stilling på det, vi ved, men på, hvor godt vi lever det ud, vi ved.

Ugens Ord 34
OP