Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Følg Kongen 4

Uge 34, 2021
af Rick Joyner

Når vi søger at modnes i Kristus og kende Han's stemme så godt, at vi hurtigt og øjeblikkeligt kan skelne den, vil vi overveje de udsagn i Bibelen, der definerer modenhed i Ham, f.eks. Efeserne 4:13. indtil vi alle [kan blive udviklet, kommer ind i,] opnå enhed i troen og i forståelse af [fuld og nøjagtig] kundskab om og kendskab til Guds Søn, vokse åndeligt til en moden troende, [fuldkommen personlighed, som intet mindre er den standard, højden af Kristi egen fuldkommenhed] til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde, og fuldstændig findes i Ham [Han's manifesteret åndelige fuldstændighed og udøve vores åndelige gaver i enhed].

Kender du nogen, der har nået "den vækst der tilhører Kristi fylde"? Jeg har haft det privilegium at kende nogle store helgener, men der er ingen, som jeg vil sige har opnået dette. Med dem, jeg måske ville betragte som den største, jeg har kendt, er der en fællesnævner - de er ikke overdrevent konsumerede af det, de opnår, og synes endda at være uvidende om det. Det er fordi deres opmærksomhed ikke er på dem selv eller andre så meget, men deres opmærksomhed er på Herren.

Overvej at den der mest synes at betragte som den største af apostlene, Paulus. Ved slutningen af hans ekstraordinære liv anså han stadig ikke, at han havde nået det høje kald i Kristus, som han udtrykte i Fil. 3:3-14. Dette er værd at læse det grundigt i sin helhed og studere som en af de store afhandlinger om sand modenhed i Kristus:

3 For de omskårende, det er os, som tjene Gud ved Han's Ånd og priser os lykkelig i Kristus Jesus
og ikke sætter vores lid kødet,

4 skønt jeg for min del, også har noget sådan at sætte min lid til.
Dersom nogen anden synes, han kan sætte sin lid til noget, kan jeg det endnu mere.

5 Jeg er omskåren på den ottende dag, af Israels slægt, Benjamins stamme,
en hebræer af hebræere, lovtro farisæer,

6 nidkær forfølger af kirken, ulastelig efter lovretfærdighedens krav.

7 Men hvad der var mig vinding, det har jeg for Kristi skyld agtet for tab;

8 ja sandelig, jeg agter endog alt for at være tab imod det langt højere, at kende Kristus Jesus, min Herre,
for hvis skyld jeg har lidt tab på alt og agter det for skarn, for at jeg kan kan få Kristus i eje

9 og findes i Ham, ikke med min egen retfærdighed, der fås gennem loven,
men ved tro på Kristus, retfærdigheden fra Gud på grundlet på troen,

10 for at jeg må kende Ham og Han's opstandelses kraft og
fællesskabet med Ham i Han's lidelser, så jeg bliver lig med Ham i Han's Død,

11 om jeg dog måtte nå frem til opstandelsen fra de døde.

12 Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen;
men jeg jager derefter, om jeg dog kunne gribe det, fordii jeg er grebet af Kristus Jesus.

13 Brødre! jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det.
Men et gør jeg: glemmende, hvad der er bagved, men rækker efter det, som er foran,

14 jager jeg frem imod målet, den sejrspris, som Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.

Når Paulus skriver her, at han ikke mener, at han endnu har opnået, talte han ikke om frelse eller evigt liv, men han så et "højt kald", der var så højt, at han ikke kunne antage, at han endnu havde nået det. Hvis man betragtede som muligvis den største missionærapostel nogensinde, nær slutningen af hans liv stadig ikke troede, at han havde nået Guds høje kald i Kristus, hvordan kunne nogen tro om de havde opnået det, hvis han ikke vidste det?

Det ser ud til, at det ikke er os, der skal forstå dette i dette liv, om vi endnu har opnået det, men det er for os at kende, at der er et højt kald, og dem, der ser det, er kaldet til at køre løbet for at opnå det. Det er imidlertid min subjektive oplevelse, at alle, der hævder at have opnået dette, er vildfarne og i stedet ser ud til at gå mere i den form for stolthed, som Gud siger, at Han vil modstå.

Overvej at kongen selv er ”mild og ydmyg af hjertet” (se Matt. 11:29). Hvis Han er mild og ydmyg, hvor meget mere skal vi så ikke være dt, hvis vi virkelig er i overensstemmelse Han's billede?

Ugens Ord 35
OP