2021 Menu

Følg Kongen 2

Uge 32, 2021
af Rick Joyner

Der er nogle mennesker, jeg er så tæt på, så hvis jeg hører deres stemme, ved jeg, at det er dem, selvom jeg ikke kan se dem. Det er sådan vi burde kende Herrens stemme. Selvom vi ikke kan se Ham med vores øjne, kender vi Han's stemme øjeblikkeligt, fordi vi har været så meget sammen med Ham.

Jeg har læst mange bøger om at kende Herrens stemme, og de kan have visdom og nyttig indsigt. Imidlertid kan ingen bog lære os at kende Herrens stemme, fordi det kan komme ikke fra undervisning, men fra erfaring.

For eksempel kunne jeg præcist beskrive en persons stemme for dig teknisk med alle mulige videnskabelige målinger, decibelniveauet, de taler i, om de var en tenor eller bas osv., Men du kunne stadig ikke skelne deres stemme fra andres, medmindre du personligt har hørt deres stemme. Jo mere du er omkring dem og hører dem tale, jo lettere kan du skelne deres stemme fra andre. Sådan lærer vi Herrens stemme at kende.

Herren brugte eksemplet på, hvordan Han's får kender Han's stemme, fordi alle de metaforer, Han brugte, var med til at belyse Han's lære. Hyrder leder faktisk deres får mest med deres stemme. Får bruger så meget tid med deres hyrde, at de lærer hans stemme bedre at kende end nogen andre og let kan skelne hans fra andres stemme.

Jeg læste engang en beretning om en mand, der besøgte et land i Mellemøsten. En dag sad han på en bakke med udsigt over et vandhul, som hyrder bragte deres flokke til hver dag. Da han så på, blev han foruroliget over at se tre store flokke får komme til vandhullet på samme tid. Denne turist var sikker på at flokke ville blande sig så meget, at det ville være næsten umuligt at få dem alle adskilt igen, men alligevel stod hyrderne bare sammen i nærheden og talte som om de var ubekymrede over dette. Efter at alle fårene havde slukket deres tørst, begyndte de tre hyrder hver deres vej og begyndte at synge. Han sagde, at det lignede en stor rystelse inden for den enorme flok, og så startede fårene at strømme ned ad stierne efter hver deres hyrde, indtil de alle blev adskilt til deres egen flok.

Sådan må vi kende Herren som vores Hyrde og være i stand til at skelne Han's stemme fra alle andre. Dette kan kun komme ved at være sammen med Ham. Det vil dog ikke gøre os meget godt med at lære Han's stemme at kende, hvis det er os der taler hele tiden, når vi er sammen med Ham. Som vi får at vide i:

Prædikeren 5:1-2:
”Vogt dine skridt, når du går til Guds hus, at komme for at lytte frem for end at dårer bringer slagteoffer; thi de har ikke forstand til andet end at gøre ondt.

”Vær ikke forhastet i ord eller impulsiv i tanken for at rejse en sag i Guds nærhed. For Gud er i himlen, og du er på jorden. Lad derfor dine ord være få. ”

Ville nogen ikke blive betragtet som en fjols, hvis de fik audiens foran en konge og var den der talte hele tiden? Hvor meget mere når vi kommer foran Kongernes konge? Han har inviteret os til at bringe vores begæring til Ham, men skulle vi ikke have respekt nok for Ham til at lytte til, hvad Han kan have at sige til os, før vi begynder at tale?

Hvordan vil du have at dine bønner bliver besvaret, dem du beder om? Vi får at vide i 1 Joh. 5:14-15, hvordan man gør dette. “Dette er den tillid, vi har foran Ham, at hvis vi beder om noget i henhold til Han's vilje, hører Han os. Og hvis vi ved, at Han hører os i alt, hvad vi beder om, ved vi, at vi har fået det som vi har bedt om.” Så ville det ikke være klogt at søge Han's vilje om de ting, vi beder om, så vi beder efter Han's vilje? Hvordan vil vi kende Han's vilje, hvis vi ikke lytter til Ham?

Ugens Ord 33
OP