Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Vores Grundlæggende Formål

Uge 3, 2021
af Rick Joyner

Den mest succesrige investeringsstrategi er køb billigt, sælg højt. Vil du gerne købe en aktie, der ikke kan gå ned, og som garanteret fortsætter med at stige i værdi for altid? Guds rige er garant for dette. Selv menneskers største imperier har været kortvarige, når de blev betragtet det efter historiens spændvidde. Guds rige vil ikke kun vare evigt, det vil fortsætte med at udvide sig for evigt, som vi får at vide i Esajas 9:7: "Der vil ikke være nogen ende på hans riges eller fredens vækst."

Så hvorfor er så mange kristne mere hengivne til timelig efterstræbelse? Det er en åbenbar mangel på vision, visdom og forståelse. Nogle har ladet deres hengivenhed over for deres job eller erhverv formørke deres hengivenhed over for Herren og Han's befaling om først at søge Han's rige. Mange protesterer over, at de skal arbejde for at forsørge sig selv og deres familier, men det er ikke i konflikt med først at søge kongeriget. Ingen af dem prøver at udføre vores job med fremragende kvalitet. Svaret er ikke at bruge mindre tid på arbejdet, men at gøre arbejde til tilbedelse ved at gøre alt, hvad vi gør, som for Herren.

Vi bør se vores job og alt andet ansvar som haver, som Herren har sat os i for at dyrke. Da de fleste job har mange prøvelser, bør vi se dem alle som muligheder for at vokse i Åndens frugt - i fred, tålmodighed, kærlighed osv. - beslutte ikke at spilde nogen prøvelser, men bruge den som disciplin til at hjælpe os med at vokse i Herren. Vi bør se de mennesker, vi arbejder med, som dem Herren har sat i vores liv for at være et vidne for og tjene.

Mennesket blev skabt til fire grundlæggende formål, som vi ser i 1 Mosebog. Det første og vigtigste var at vandre med Gud og have fællesskab med Ham. Dette skal ligeledes være vores vigtigste stræben hver dag. Han ønsker ikke bare at være en, vi bruger lidt tid på at bede til eller studere hver dag, men Han skabte os til Han's glæde og fællesskab. Vi er kaldet til at blive i Ham, da Han bliver i os og vandrer med os for at være en del af alt, hvad vi gør.

Fordi dette er den vigtigste grund til, at vi blev skabt,den vigtigste faktor, der afgør, om vi har succes i dette liv er, hvor tæt vi har levet med Ham. Herren sagde, at det vigtigste bud var at elske Gud, så at vokse i vores kærlighed til Ham skulle være vores højeste prioritet i livet.

Den næste ting mennesket blev skabt til var at dyrke haven. Avle ting er en grundlæggende del af vores natur, og derfor er så mange dedikeret til at dyrke planter og får så meget tilfredshed ved at se dem vokse. At dyrke det åndelige er dog endnu mere tilfredsstillende og vigtigere.

Vi bør se hvert sted, vi er tvunget til at bruge tid på som marker, vi har fået til at dyrke og skabe liv. Som vi får at vide i Jakob 5:7, "Se, bonden bier på jordens dyrebare afgrøde og venter tålmodigt på den, til den har fået tidligregn og sildigregn." Så en landmand må være tålmodig med at så frøet på det rette tidspunkt, må vi også være tålmodige til at vente på det rigtige tidspunkt til at så sandhedens frø og ikke tvinge dem hen, hvor de ikke passer.

Dyrkning kræver mere end bare såning af frøet. Først skal jorden forberedes. Der er ting, vi kan sige og gøre, der gradvist vil fange folks interesse og åbne deres hjerter, hvis vi som landmanden er tålmodige med, hvordan vi gør det. Tålmodighed er en frugt af Ånden, så ting, der gøres i utålmodighed, kan ikke forventes at bære Han's frugt. Med tålmodighed må vi vente på det rigtige tidspunkt at så frøet og derefter det rigtige tidspunkt til at vande dem osv.

Som Herren lærte i lignelsen om såmanden, skal vi også holde øje med, hvordan fuglene, som han sagde repræsenterede djævelen, vil forsøge at stjæle frøet. Vi skal bede over vores haver for beskyttelse og til tider være klar til at imødegå djævelens angreb på det vi dyrker, som altid med tålmodighed.

Så er vi nødt til at holde ukrudtet ude, "bekymringerne og plagerne" i denne verden, der ville kvæle frøet. Vi bliver fortalt i Filipperne 4:6 at: "Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse;." Frygt er det modsatte af tro. Tro er ernæring af Åndens frugt, og derfor kan frygt udhungre det, vi dyrker, for at forhindre dets vækst. Så når vi ser frygt, angst eller uenighed angribe vores have, skal vi være klar til at imødegå dette med Guds fred, troen på Ham og ordet der fremmer disse. Hvis vi gør dette med frygt, vil det sandsynligvis få os til at overreagere og så skade det, vi har dyrket.

Som vi læser i Filipperne 4:6, modvirker vi frygt med bøn og taksigelse til Gud. Når vi takker Gud, er det svært at være bange eller ængstelige. Vi får at vide i Salme 100, at vi kommer ind i Herrens porte med taksigelse, så det at være en konstant taknemmelig person er, hvordan vi bliver i Han's nærvæ. Som vi får at vide i Salme 16:11 i Han's nærhed er fylden af glæde. Det er ikke muligt at blive i Herrens nærhed og ikke være fyldt af glæde. Som vi får at vide i Nehemias 8:10, "for glæde i Herren er jeres styrke." Med al den frygt og angst, der vokser i verden, som den er, modvirker intet andet mere end dette "Herrens glæde og fred".

Ugens Ord 4
OP