Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Guds Rige

Uge 4, 2021
af Rick Joyner

I Daniel 2 fortælles vi om en drøm, som kong Nebukadnezar havde om en statue, der repræsenterede alle menneskets nuværende og fremtidige imperier, der ville rejse sig på jorden. I slutningen af drømmen rammer en lille sten fødderne på denne statue, og den smuldrer. Den lille sten vokser derefter op til et bjerg og vokser, indtil den dækker hele jorden. Dette var en nøjagtig forudsigelse af, hvordan historien ville udfolde sig i denne tidsalder. I slutningen af denne tidsalder vil alle menneskers imperier smuldre, men Guds rige, der er repræsenteret som begyndende som en lille sten, vil vokse til et bjerg og vil fortsætte med at vokse, indtil det dækker hele jorden.

I Skriften repræsenterer bjerge ofte regeringer. Vi er på det tidspunkt, hvor stenen vil ramme alle imperiernes fundamenter bygget af mennesker, og de begynder nu at smuldre. Samtidig vil Guds rige vokse til en regering, der vil sprede sig, indtil den dækker hele jorden.

Når vi tænker på regeringer, tænker vi på hovedstæder, en infrastruktur af bygninger, hvor regeringsvirksomhed udføres, et militær og retshåndhævelse for at beskytte og vedligeholde regeringens autoritet osv. Vi ved, at i sidste instans vil Guds rige på jorden, være det nye Jerusalem. Imidlertid, gennem den tid, hvor den [Guds rige] vokser til en regering, vil være meget forskellig fra menneskets regeringer, hvilket vi skal forstå for at være en del af den [Guds rige].

Den første og måske den vigtigste måde, som Guds rige adskiller sig fra menneskets regeringer, er at Guds regering bygges i menneskets hjerter, ikke i bygninger, institutioner eller bureaukratier. Som Herren sagde i:

Luk. 17:20-21
»Gud's rige kommer ikke således, at man udvortes kan iagttage det.
Ej heller vil folk kunne sige: ‘Se her er det’ eller: ‘Se, dér er det!’ For se, Guds rige er inden i jer [iblandt jer på grund af Min status].«

Som historikeren Will Durant sagde, ”Cæsar forsøgte at ændre mennesket ved at skifte institutioner. Jesus skiftede institutioner ved at ændre mennesket. ” Hele denne tid, fra Jesu opstandelse til Han's tilbagevenden, handler det væsentlige om to ting:

1 Træning, oplæring til at regere for dem som er blevet kaldet og parat til at herske sammen med Ham i Han's rige.

2 At tillade frugten være fuld manifesteret af mennesket, der søger at gå sin egen vej og søger at styre denne verden uden Gud.

Hvert problem, enhver katastrofe, enhver sygdom og al den uenighed, som jorden nu lider, er et resultat af, at mennesket har skildt sig fra vores tilsigtede forhold med Gud. Løsningen for dem alle er at vende tilbage til Gud og beslutte, at vi vil gøre alt på Han's måde. Dette kræver, at vi søger at kende Ham og Han's veje, at adlyde Ham og søge at gøre Han's vilje i alt.

Det er Herrens måde at uddelegere autoritet til sit folk og give mulighed for den kreativitet, som Han gav os, da Han skabte os i sit billede som Skaberen. Dette er grunden til, at Han ikke alene har udstedt befalinger for alt, men i de fleste ting tillader os at vokse i tro og visdom, når vi går ud af dette livs afslutning. Han ønsker, at vi søger Ham efter visdom og vokser i vores tillid til Ham, da det var en mangel på tillid til Ham, der forårsagede faldet.

Alligevel er det mest grundlæggende i vores forhold til Gud vores fællesskab med Gud, ikke kun hvad vi kan gøre for Ham. Træning/oplæring til at regere er vigtig, men endnu vigtigere for Ham er, at vi er familie. Dette kræver, at vi vokser i vores forhold til Ham som vores Far og med hinanden som brødre og søstre. Disse to forhold er nøglerne til, at vi bliver det, vi er kaldet til at være.

Vi er her for at gøre Herrens vilje, men lige så vigtigt som hvad vi gør, er hvad vi bliver. Vores mål skal altid være at blive som Ham og udføre de gerninger, Han gjorde. Vi udfører disse gerninger, fordi det stadig er Ham, der gør dem gennem os. Udtrykket Han brugte til dette er "at bære frugt." Som Jesus forklarede i Johannes 15, bærer vi frugt ved at blive i Ham. En gren på et æbletræ behøver ikke at anstrenge sig for at give så mange æbler om dagen. Hvis det er korrekt forbundet med træet, kommer æblerne.

Vores bærende frugt, hvad enten det bliver som mere lig Ham i Han's natur eller gøre Han's gerninger, så vil frugten komme, når vi vandrer med Ham. Efterhånden som vi kommer tættere på Ham, når vi bliver mere perfekt i Ham, vil der komme mere frugt.

Ugens Ord 5
OP