Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Glædens Våben

Uge 11, 2021
af Rick Joyner

Som vi begyndte at se på i forrige Ugens ord , er kærlighed, glæde og fred tre grundlæggende kendetegn på en moden kristen. Disse er "guddommeligt magtfulde våben." Denne uge ser vi Glædens våben.

I Nehemias 8:10 får vi at vide: "Vær ikke bedrøvet, for Herrens glæde er din styrke." For at vinde enhver kamp skal vi være stærkere end vores modstander. Denne erklæring om, at "Herrens glæde er din styrke" begynder med "Bliv ikke bedrøvet", fordi sorg er at fokusere på vores problemer eller vores tab i stedet for Herren. Sorgen er det modsatte af glæde og derfor en primær ødelægger af vores styrke.

Når vi mister en elsket, ejendom eller ressourcer, vi har arbejdet hårdt for, er sorg naturlig. Men vi er ikke kaldet til at leve i det naturlige, men i Ånden. Vi tror måske, at dette er at bede for meget om, og det er for de umodne i Herren. Jo mere vi vokser op i Ham, jo lettere bliver det imidlertid. I stedet for at omfavne sorg ved tab eller prøvelser adlyder vi Skriften, der siger:

Jak. 1:2-4.
Mine brødre! I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser.

I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed;

og udholdenhed skal føre til fuldkommen gerning, så I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.

1 Pet. 1:6-7.
Da skal I glæde og fryde jer, selv om I nu først en liden stund, om nødvendigt, bedrøves i mange slags prøvelser,

for at ægtheden af jeres prøvede tro — som er langt mere værd end det forgængelige guld, der er letfordærvelig, som dog prøves og renses ved ild — må vise sig at blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.

Et tegn på kristen modenhed er at være i stand til at udholde vanskeligheder og tab med glæde. Hvis vi virkelig tror på, at alt fungerer til vores bedste, som vi får at vide i Romerne 8:28, hvordan kan vi regne vanskeligheder for et privilegium, som Gud har givet os til vores bedste? Hvis vi er modne nok til at forstå den evige herlighed, som disse prøvelser forbereder os til at modtage, hvorfor kan vi så ikke være glade for dem?

Det er forståeligt, at vi måske først ikke føler glæde, men det er grunden til, at Jakobs skrev " regn det for lutter glæde." Dette er en tankegang, hvor vi beslutter at stole på Gud mere end vores følelser eller noget andet i den skabte verden. Vi vil have denne tankegang, hvis vi adlyder 1 Tess. 5:18, ”Tak under alle omstændigheder; for dette er Guds vilje med dig i Kristus Jesus ” Som vi får at vide i Salme 100, "går vi ind i Herrens porte eller nærvær med taksigelse." Salme 16:11 siger: "I dit nærvær er glæde fyldt." Nøglen til at blive i Herrens nærværelse er at sige tak.

Da jeg fik Covid-19, besluttede jeg at være taknemmelig for prøvelsen. Jo værre jeg følte, jo mere takkede jeg Ham. Jeg har gennemgået tre dage, hvor jeg følte mig værre, end jeg nogensinde havde haft af nogen influenza eller sygdom, men på samme tid var disse dage fyldt med sådan glæde på grund af Herrens tilstedeværelse, som jeg følte. Jeg synes virkelig, at hele oplevelsen var det værd mange gange.

Før jeg blev kristen, prøvede jeg mange ting for at blive høj. Jeg kan forsikre dig, at der ikke er nogen højere eller følelse af nogen art som "glædeens fylde", der kommer fra Herrens nærvær. Dette er hvad vi er skabt for, og alt andet er bare en billig, lavvandet erstatning.

Jeg går ikke ind for at forsøge at få Covid eller at bringe nogen form for prøvelser over os selv. Jeg tror ikke, vi har visdom til at gøre dette, men dem, som Herren tillader, skal vi omfavne og være taknemmelige for. Da ”glæden ved Herren er din styrke” (se Nehemias 8:10) , kan glæden ved Han's nærvær give os den styrke, vi har brug for for at sejre i enhver prøvelse. Vi har dog ikke brug for prøvelser for at vandre i Han's glæde. Vi bør vandre i den i alle ting, og det vil vi, hvis vi er taknemmelige mennesker.

Ugens Ord 12

OP