Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Fredens Våben

Uge 10, 2021
af Rick Joyner

Tre grundlæggende kendetegn ved en moden kristen er kærlighed, glæde og fred. Alle disse vokser med vores tro på Gud og stræben efter at være som Ham. Dette er også tre af de mest “guddommeligt magtfulde våben”, vi har fået.

Herren hjælper os med at modnes ved at tillade mennesker og omstændigheder i vores liv, der kræver, at vi vokser i disse. For kærlighed vil Han sende dem til os, som ikke er meget elskelige. Prøver og vanskeligheder vil teste vores glæde og fred for at hjælpe os med at vokse i disse, fordi Herrens sande fred og glæde ikke er baseret på omstændigheder, men på Ham.

Alt, hvad vi bliver i Kristus, er resultatet af Han's nåde. Vi er Han's værk, Han er keramikeren, der arbejder med os, vi er leret. Vi har mange instruktioner om, hvordan vi bedst kan virke med Ham i dette, men da det hele er baseret på Han's nåde, vi er givet gode instruktioner om, hvordan vi skal forblive i Han's nåde i:

1 Peter 5:5-7:
”Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde.

Ydmyg jer derfor under Guds mægtige hånd, så han kan ophøje jer til den rette tid,

Kast alle jeres bekymringer på Ham, thi Han har omsorg for jer"

Det ville være bedre at have alle dæmoner, der er imod os, snarere end at Gud er imod os. Af denne grund bør vi frygte for at blive mere stolte, end vi frygter nogen dæmon. Hvilken skat på jorden kunne være mere værdifuld end Guds nåde?

Vi burde åbenlyst stræbe efter den ydmyghed, som Han giver sin nåde til, mere end nogen anden skat. I denne tekst fortæller Peter os at gøre dette ved at kaste vores bekymringer på Ham! Hvorfor? Fordi bekymringer er stolthed! Det er den mest forfærdelige stolthed at tro, at et problem er for stort for Gud, så vi selv er nødt til at bære vægten af det med vores bekymring.

At bekymre sig eller være ængstelig er det modsatte af tro. I Romerne 14:23 får vi at vide, at "alt, hvad der ikke er fra tro, er synd." Da bekymringer åbenbart er en synd i vantro, er det noget, vi skal omvende os fra. Hvis vi vokser i bekymringer over for noget, så er vi for fokuserede på det, og vi må omvende os og vende vores opmærksomhed tilbage til vores Gud og hvor stor Han er.

Da forholdene i verden bliver mere ustabile, vokser bekymringerne dramatisk hos næsten alle. Herren advarede endda om, at der skulle komme tider, hvor menneskers hjerter ville svigte bare på grund af frygt. Som Han's præster og budbringere i denne tid må vi vokse i den modsatte ånd - den fred, glæde og kærlighed, som Han siger, at Han's disciple vil blive kendt på.

Et grundlæggende kendetegn, hvormed vi kan genkende modne kristne, er at de er gudfokuserede i stedet for selvfokuserede eller verdensfokuserede. Når der kommer problemer, er deres første reaktion ikke at tænke på sig selv, men hvordan Herren ønsker at bruge dem i denne situation. Måske er det ultimative modne kristne liv defineret af Galaterne 2:20: "Det er ikke længere jeg, der lever, men Kristus, der lever i mig."

Den ultimative modenhed i Kristus er et liv, der er dødt overfor vores egne længsel og ønsker og helt fokuseret på, hvad Herren ønsker at gøre i os og gennem os. Jesus fortalte os, hvordan vi skulle komme til dette sted, da Han sagde: ”For den, der ønsker at redde sit liv, mister det; men den, der mister sit liv for min skyld, finder det ” (Mattæus 16:25).

Vi tror måske, at når vi holder op med at fokusere på os selv, vores behov og vores ønsker, at vi mister vores liv, og det er sandt. Det er dog måden at få det største og mest tilfredsstillende liv, vi nogensinde kunne have. Herren lovede, at hvis vi først ville søge Han's rige, ville Han tage sig af alt det, vi har brug for (se Matt 6:33). Gud kan forsørge os langt bedre, end vi kan forsørge os selv, så dette er den bedste handel, vi nogensinde kunne foretage.

Det første resultat af syndefaldet var, at Adam og Eva så på sig selv. De var så fokuserede på Gud og hvad Han forsynede dem med, indtil det punkt, at de ikke engang indså, at de var nøgne. For at blive befriet fra konsekvenserne af syndefaldet skal vi modnes til et sted, hvor vi igen er så gudfokuserede og så taknemmelige for det, Han har givet os i vores liv, at vi er fuldt overgivet til Ham, og hvordan Han vil bruge os.

Verden har stigende behov for sådanne kristne i denne tid. Alt, hvad vi kan miste ved at følge Ham, er kun midlertidigt, kun en damp, men det, vi får i stedet for det, vi måske har mistet, varer evigt.

Ugens Ord 11

OP