Tilbage til Menu
At Kende Han's Navn

"Jeg vil beskytte dem, der stoler på mit navn." Salme 91:14.
Vidste du, at Jesus kom for kun at åbenbare ét Guds navn for os? Vor Herre Jesus kom for at åbenbare navnet "Fader". Fader taler om familie og om nærhed og intimitet. Du kan kende Gud som Elyon , den Højeste. Som El Shaddai , den almægtige Gud. Som Jehova , Herren, den pagtsholdende Gud. Som Elohim , Almægtige skaber af himlene og jorden.

Hvert navn er så betydningsfuldt, da hvert navn afslører et vidunderligt aspekt af vores Gud. Men når du kender Gud som Fader, arbejder alle Han's dyder, egenskaber og kraft for dig for at hæve dig og udfri dig.

Vor Herre Jesus bad: "Nu er jeg ikke længere i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, bevar dem i dit navn, som du har givet mig, så de kan være ét, ligesom vi er ” (Joh 17:11). Det græske ord for "bevare" her er ordet tereo , som betyder at passe omhyggeligt på, at tage sig af, at vogte, at se og at bevare.

Hvad er navnet, hvorigennem du vil blive bevogtet og beskyttet? FAR. Mine elskede, jeg ønsker, at du skal vide ud over enhver tvivl, at du har en himmelsk Fader, som elsker dig, som opgav alt for dig, og som våger vågent over dig!

Han er din Fader. Din Far. Din Abba.

Det er det navn, Han ønsker, at du skal kalde ham. Når min søn, Justin, har et mareridt, råber han ikke: "Pastor Prince!" Han råber bare: "Abba!" og jeg er der, klar til at tage imod alle monstre, der gemmer sig under hans seng.

På samme måde kan du have fuldstændig vished om, at når du kalder på din Fader, vil Han svare dig. Du kan have fuld tillid til din Faders beskyttelse og udfrielse for dig og din familie, ikke på grund af din kærlighed til Ham, men på grund af Han's kærlighed til dig.

Til Dag 4
OP