Tilbage til Menu
Troen Forløses Ved At Tale

4. For Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver, som tror.
5. Moses skriver jo om den retfærdighed, som loven kræver, at det menneske, der øver den, skal leve ved den.
6. Men retfærdigheden som er af tro taler på denne måde: »Sig ikke i dit hjerte: hvem vil stige op til Himmelen (nemlig for at hente Kristus ned)

8. Men hvad siger den? Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte (nemlig det troens ord, som vi prædiker).
9. Det er når du bekender med din mund Jesus som Herre’ og tror i dit hjerte, at Gud har oprejst Ham fra de døde, skal du blive frelst.
10. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Romerne 10:4–6, 8–10.

Lad os tage et øjeblik på at undersøge dagens skriftsted og hvad apostlen Paulus siger om kraften ved at tale i den nye nådespagt. I denne passage ser du de forskelle, som han dygtigt udlagde for os mellem de gamle og nye pagter.

Kristus markerer afslutningen på loven og begyndelsen på den nye pagt. Det er retfærdighedens gave versus retfærdighed ved gerninger. Tro kontra gerninger. Tro versus arbejde. At tale kontra handling.

Det er vigtigt for dig at kende forskellene mellem de to pagter. Ser du, den nye pagt handler om ret tro , hvorimod den gamle pagt handlede om ret gerning . Den nye pagt handler om kraften til at tale godt, hvorimod den gamle pagt handlede om kraften til at virke godt.

Jeg tror på kraften i ret tro. Når en person tror ret, vil han leve ret. Når en person tror, at han er gjort retfærdig ved Jesu Kristi blod, vil han indvendigt blive forvandlet til at leve ret, og gudfrygtens ånd vil være tydelig i hans liv.

Han vil ikke kun udadtil opfylde lovens bogstav af frygt for straf med et hjerte, der ikke er ret. Nåde revolutionen handler om transformation indefra og ud. Det handler om et hjerte frigivet af nåde.

En person, der er forvandlet af nåde, holder ikke kun Guds lov udadtil, men hans hjerte er også fuldt af Jesus. Han flyder over af generøsitet, han brænder for sin ægtefælle, og han er nidkær efter gode gerninger og sin Frelser, Jesu Kristi, herlighed. Kan du se forskellen? Det er som nat og dag.

Dine ord er stærke. Bibelen siger, at troens ord er dig nær, "i din mund og i dit hjerte" (Rom. 10:8). Læg mærke til, at det først er i din mund, og derefter ned i dit hjerte.

Når du taler troens ord, hvad du taler går ind i dit hjerte, og det, der er i dit hjerte, vil lede dig. Så når du er syg, så tal gode ord over dig selv og erklær: "Herre Jesus, jeg takker dig for, at jeg er helbredt ved dine sår." Det er vigtigt, at du under den nye pagt ikke arbejder for din egen retfærdighed for at blive helbredt og velsignet. Moses siger dette om den retfærdighed, der er ved loven: "Den, der gør disse ting, skal leve ved dem" (Rom. 10:5). Fokuset er på at handle.

Hvad med den retfærdighed, der er af den nye pagt? Ifølge Romerne 10:6 "taler troens retfærdighed". Fokus er på at tale . Tal derfor! Åbn munden og tal! Tro forløses ved at tale.

Du og jeg er skabt i Guds billede, som, da tingene var meget mørke i begyndelsen af skabelsen, ikke sagde: "Wow, det er så frygteligt mørkt her!" Han talte ikke om mørket. Han talte ikke, hvad han så.

Nej, Gud talte frem, hvad Han ønskede at se. Han sagde: "Lad der være lys," og der blev lys (1 Mos. 1:3-4). Gud så lys, efter at Han talte det. Da Abram stadig var barnløs, ændrede Gud sit navn til Abraham, som betyder "mange nationers fader" (1 Mos. 17:5). Da manden med den visne hånd mødte vor Herre Jesus, talte Jesus ordet og bad manden om at række hånden ud, og manden blev fuldstændig helbredt (Matt. 12:10-13).

Med fysiske øjne så mennesket Abram som ufrugtbar og manden med den visne hånd som en invalid. Men vor Herre så og talte anderledes! Vi tjener en Gud, "der giver liv til de døde og kalder de ting, der ikke eksisterer, som om de fandtes" (Rom. 4:17).

Jeg elsker King James-oversættelsen, som siger, at vores Gud er en Gud "der gør de døde levende og kalder de ting, der ikke er, som om de var." Han levendegjorde de døde og bragte ikke-eksisterende ting til eksistens med sine talte ord!

Du er skabt i Han's billede. Det samme kan og vil ske for dig, når du ser og taler, hvad du tror og vil se!

Til Dag 5
OP