Tilbage til Menu
Mediter Over Guds Ord
af Josef Prince

Denne Lovbog skal ikke vige fra din mund, men du skal grunde i den dag og nat, for at du skal sørge for at gøre efter
alt hvad der står skrevet i den. For så vil du gøre din vej vil lykkes, og så vil du have god succes.
Josva 1:8.

Se på de anvisninger, som Gud gav Josva, da han blev udpeget som Moses' efterfølger: "Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, men du skal grunde over den dag og nat, så du kan sørge for at gøre alt det, som står skrevet i den. For så vil du gøre din vej vil lykkes, og så vil du have god succes.” Gud fortalte Josva, at for at få god succes, var han nødt til at meditere over loven dag og nat. Joshua levede under den gamle pagt, så hvordan skulle vi, der lever under den nye pagt, drage fordel af dette skriftsted?

Vi er nødt til at læse denne del af Skriften i lyset af Jesu fuldendte værk. Derfor er det essentielt for dig at være solidt etableret på det klippefaste fundament af den nye nådes pagt. Nu hvor du ved, at vi ikke længere er under loven, hvad er den nye pagts måde at blive velsignet og opleve god succes på?

Josva havde kun loven at meditere over, fordi Det Nye Testamente ikke var blevet skrevet endnu. For os findes hemmeligheden bag god succes i at meditere over Guds ord i lyset af den nye nådes pagt.

Før vi kan gå ind på, hvad det vil sige at meditere over Guds ord, hvad vil det helt præcist sige at "meditere"?

Når Bibelen taler om meditation, henviser det ikke til en mental øvelse. Det hebraiske ord for meditation i Det Gamle Testamente er ordet hagah , som betyder at udtale eller mumle. Så hagah er at tale medems du ånder.

Læg mærke til, at Herren sagde til Josva: "Denne lovbog skal ikke vige fra din mund." Han sagde ikke, at det "ikke skal vige fra dit sind." Nøglen til at meditere over Guds ord er ikke mental overvejelse. Det er i at tale Guds løfter med din mund!

“Pastor Prins, betyder det, at jeg skal blive ved med at gentage Guds ord? Skal jeg for eksempel blive ved med at sige 'ved Han's sår er jeg helbredt', når jeg har brug for helbredelse?

At meditere over Guds ord betyder ikke at gøre forgæves gentagelser af skrifterne. Det er meget mere og er noget, der først opstår dybt i dit hjerte. Salmisten David fangede essensen af meditation mest passende, da han sagde: "Mit hjerte var varmt i mig; mens jeg grublede, brændte ilden. Så talte jeg med min tunge” (Sl. 39:3). Mens du mediterer over Guds ord, så bed Helligånden om at give dig en ny åbenbaring om Jesus. Lad det skriftsted brænde med åbenbaring i dit hjerte. Og mens du taler ud fra den brændende åbenbaring, salver Gud de ord, du taler. Når du erklærer: "Ved hans sår er jeg helbredt," og den erklæring bliver udtalt med en følelse af åbenbaring og tro på Jesus, vil der være kraft i din erklæring!

Til Dag 21
OP