Tilbage til Menu
Ingen Fordømmelse
af Josef Prince

"For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skulle blive frelst ved Ham.
Den, der tror på Ham, bliver ikke fordømt."
Johannes 3:17-18.
Min ven, hvis du har levet i frygtens afgrund, så længe du kan huske, er det tid til din frihed. Du kan begynde på denne frihedsrejse i dag ved at tro, at Guds hjerte er fuld af kærlighed, nåde og barmhjertighed mod dig.

Lyt til din Faders hjerteslag i dagens skriftsted. Tror du på Jesus? Der er ingen fordømmelse for nogen, der påkalder Jesu navn! Alle, der kalder på ham og tror på ham, bliver ikke fordømt, men frelst. Det er den gode nyhed om evangeliet.

Desværre lever mange troende stadig under det tunge åg af fordømmelse og frygt, fordi de hører den mosaiske pagt blive udråbt og sætter sig selv under de ti bud.

Se på, hvordan apostelen Paulus beskriver de ti bud i 2 Korintherbrev 3:7-9: "Men hvis dødens tjeneste, skrevet og indgraveret på sten, var herlig . . . hvordan vil Åndens tjeneste ikke være mere herlig? For hvis fordømmelsens tjeneste havde herlighed, så overgår retfærdighedens tjeneste meget mere i herlighed."

Kan du se den klare forskel, som Gud gør i sit ord? De ti bud tjener død og fordømmelse, fordi intet menneske var i stand til at holde Guds fuldkomne lov.

Manglende overholdelse af loven på noget tidspunkt bringer dig under dens forbandelse, fordømmer dig og hænger en dødsdom over dit hoved. Se, hvordan nådens pagt derimod "overstiger meget mere i herlighed", fordi den tjener frihedens ånd og Guds retfærdigheds gave.
Forstå venligst dette: De ti bud er herlige! Problemet har aldrig været de ti bud eller Guds fuldkomne lov. Problemet har altid været det ufuldkomne menneskes evne til at holde Guds fuldkomne lov. Derfor kom vor Herre Jesus ikke for at ophæve loven, men for at opfylde den på vores vegne (Matt. 5,17).

Og loven blev fuldkommen opfyldt på korset, da han råbte: "Fuldbragt!" (Johannes 19:30). Han opfyldte kravene i den første pagt, som er den mosaiske pagt med de ti bud, for at sætte den anden, som er den nye pagt om Guds nåde, i kraft (Hebr. 10:9-10 NLT)!

Mine elskede, vi er i Guds nådes tidsalder. Derfor forkynder vi nådens evangelium! Min ven, Jesu kors har gjort hele forskellen! Du behøver ikke længere at leve i fordømmelse og frygt under den gamle lovpagt. Du er nu under den nye nådes pagt, hvor du er fuldt ud tilgivet, retfærdiggjort og gjort retfærdig ved Jesu blod til at herske i livet.

Når du indser, at du er retfærdiggjort af tro og ikke af dine gerninger i den nye pagt af Guds nåde, sker der noget befriende. Du bliver fri fra fordømmelsens tjeneste og den død, den præger – skyld, usikkerhed, frygt, bekymringer og alle mulige former for invaliderende frygt.

Fordømmelse berøver dig fred i dit hjerte og glæde i dit forhold til din Fader. Det berøver dig troen og tilliden til hans kærlighed og evne til at frelse dig.

Men når du ved og tror, at du ikke er under fordømmelsens tjeneste, men retfærdighedens tjeneste, kan du frit komme frem for din himmelske Fader og kaste enhver bekymring på dit hjerte til ham. Du vil ikke konstant være bange for, at dine fejl vil få ham til at straffe dig eller tilbageholde sine velsignelser og beskyttelse fra dig, fordi du ved, at Jesus bar den straf på sig selv ved korset, der var beregnet til dig,

Min ven, måske ved du hvordan det er at kæmpe mod frygt hver dag. Måske har du været plaget af frygt for at være ude af stand til at klare visse ændringer i dine forhold. Måske holder frygtsomme tanker om at miste dit helbred, dit job, dine børn eller dit liv dig vågen om natten. Måske lider du af alvorlige angstanfald, og selve tanken om at tage et sted uden for dit hjem fylder dig med kvælende frygt.

Jeg vil have dig til at forstå, at dette ikke er det liv, Gud ønsker, du skal leve. Gennem hans søns offer og fuldkommenheden af Kristi fuldendte værk har han skabt en måde, hvorpå du kan leve fri fra frygtens fangenskab.

Til Dag 22
OP