Tilbage til Menu
Ingen Lugt Af Røg På Dig
af Josef Prince

Sadrak, Meshak og Abed-Nego trådte ud af ilden. Så stimlede de høje officerer, embedsmænd, guvernører og rådgivere sig omkring dem og så, at ilden ikke havde rørt dem. Der var ikke et hår på deres hoveder, og deres klæder blev ikke svedet. De lugtede ikke engang af røg!
Daniel 3:26-27 NLT

Der er i sandhed ingen anden gud, der kan redde som vores Gud. Uanset hvilke omstændigheder du måtte blive kastet ud i, er vor Herre Jesus den fjerde mand med dig midt i ilden. Læg mærke til, hvordan Han ikke stod uden for ilden, men var i ilden sammen med de tre venner, Shadrak, Meshak og Abednego, da de blev kastet indenfor for at trodse kong Nebukadnezar af Babylon.

Dette giver os en helt ny betydning, når vi læser verset: ”Vær stærk og ved godt mod, frygt eller vær ikke bange for dem; thi HERREN din Gud, Han er den, der går med dig. Han vil ikke forlade dig og ikke forlade dig” (5 Mos. 31:6).

Vor Herre udfrier dig ikke langvejs fra; Han er med dig midt i din modgang. Kald på Ham, og Han vil svare dig. Når Jesus er hos dig, kan intet skade dig!

Elsker du ikke bare, hvordan Guds ord beskriver de tre venner, da de kom ud af ovnen? De var i ilden, men den havde absolut ingen magt over dem. Det efterlod ikke engang et spor af røg på dem! Det er et smukt billede af Guds guddommelige beskyttelse!

Mine elskede, mens du påkalder Herren på din trængselsdag, er min bøn for dig, at den prøvelse, du gennemgår, ikke vil have nogen magt over dig; det vil ikke engang efterlade en lugt på dig. I stedet erklærer jeg i Jesu navn, at du vil gå ud af den udfordring i dit liv, og den eneste lugt på dig vil være duften af Herren Jesus (2 Kor. 2:14)!

Og når folk omkring dig er vidne til, hvordan Herren udfrier dig, må de lære Han's vidunderlige navn at kende og prise Ham. I stedet for at blive negativt påvirket af hvilken prøvelse du end måtte stå over for, beder jeg til, at du vil modtage ære og forfremmelse ligesom Shadrak, Meshak og Abednego. Amen!

Til Dag 20