Tilbage til Menu
At Kende Din Værdi Gør En Forskel
af Josef Prince

Nu må vor Herre Jesus Kristus selv og Gud vor Fader, som elskede os og gav os evig trøst og opmuntring og velfunderet håb ved [sin] nåde (ufortjent nåde), trøste og opmuntre jeres hjerter og styrke dem [gør dem standhaftige og holde dem urokkelige] i enhver god gerning og ord.
2 Tessalonikerbrev 2:16-17.

Det er Faderens kærlighed til dig, der giver dig kraften til at overvinde enhver fejltagelse, fiasko og synd i dit liv. Bibelen udtrykker det sådan: "Synden er ikke længere din herre, for du lever ikke længere under lovens krav. I stedet lever du under Guds nådes frihed” (Rom. 6:14 NLT). Er det ikke herligt?

I dag lever du under friheden af Guds fantastiske nåde – Han's ufortjente gunst i dit liv. Nåde giver dig frihed. Frihed fra mangel, fra frygt, fra afhængighed, fra skyldens pine og fra enhver forbandelse og enhver synd! Jo mere du oplever din himmelske Faders kærlighed og nåde, jo mere bliver du forelsket i Ham og af kærlighed, ikke længere til synd.

Vidste du, at fjenden ikke har hold i mennesker, der ved, at deres Far elsker dem? Hvis Adam og Eva havde troet på Guds kærlighed til dem, ville djævelen ikke have haft held med at friste dem. Desværre valgte de at tro på den løgn, som slangen havde plantet ved at fremstille Gud som nærig og egoistisk, som om Han tilbageholdt noget godt fra dem.

Det er derfor, jeg ønsker, at du skal være forankret i Faderens kærlighed. Du vil være urokkelig. Du vil ikke have noget ønske om at røre ved bestemte ting, gå til bestemte steder eller være forbundet med bestemte mennesker. Du vil holde dig væk fra negative påvirkninger, fordi du stoler på din Faders hjerte for dig og tror, at Han kun vil, hvad der er bedst for dig. Du hviler, vel vidende at Han passer på dig for at beskytte dig og isolere dig mod skade.

Jeg har set, at børn, der er sikre i deres fars kærlighed, er i stand til at sige nej til alle former for fristelser. Dette skyldes, at det tomrum i deres liv allerede er fyldt. De behøver ikke at gøre ting for at vinde deres venners godkendelse, når de kan finde absolut tryghed, identitet og godkendelse i deres forældres kærlighed til dem og mest af alt i deres himmelske Faders kærlighed til dem.

På samme måde, når vi stoler på vores Faders kærlighed til os, vil vi have magten til at sige nej til fristelser. Når du har en vedvarende åbenbaring af, hvor værdifuld, dyrebar og retfærdig du er i Kristus, bliver det stadig nemmere at sige nej til synd.

Jo mere retfærdighedsbevidst du er og jo mere bevidst om hvor værdifuld og dyrebar du er i Kristus, jo mere vil du forstå, at din retfærdige identitet i Kristus og synd ikke hænger sammen – og jo mere vil du opleve kraften til at sige nej til fristelse.

Til Dag 19
OP