2023 Menu
42 Kongerigets Tegn 25
Uge 42, 2023
af Rick Joyner

I Hebræerne 12:26-29 får vi et skarpt billede af, hvad der sker i verden i dag:

"Og Han's røst rystede jorden dengang, men nu har Han lovet og sagt:
'Endnu en gang vil jeg ryste ikke blot jorden, men også himlen.'

"Dette udtryk, 'endnu engang', betegner fjernelse af de ting, der kan rystes,
som af skabte ting, så de ting, der ikke kan rystes, kan forblive.

"Derfor, da vi modtager et rige, som ikke kan rokkes,
lad os vise taknemmelighed, hvorved vi kan tilbyde Gud en antagelig tjeneste med ærbødighed og ærefrygt;

"for vor Gud er en fortærende ild."

Tidligere har vi talt om hvordan alt bliver rystet. Nationer, regeringer og alle andre institutioner bliver testet til et stort formål. Det formål er at fjerne alt, der kan rystes, så det, der er tilbage, er solidt og kan bygges på. Herren er ved at bygge en ny verden, og den kan kun bygges på et fundament, der vil vare.

Vi bliver fortalt i 1 Kor. 3:11-14, hvad dette grundlag er – den eneste, der kan bestå testen og forblive gennem de tider, vi er gået ind i:

11 Thi ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus.

12. Og hvis man på den grundvold bygger med guld, sølv, kostbare sten, træ, hø, strå,

13. så skal det engang åbenbares, hvad slags arbejde enhver har udført;
thi dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og
ilden skal prøve, hvordan enhvers arbejde er.

14. Hvis det arbejde, som en har bygget derpå, består, da skal han få løn;

Guds plan for alle ting er åbenbaret i:

Ef. 1:8-10.
8. Hvilket Han gav os i overstrømmende fylde, samtidig med, al visdom og forstand
[praktisk indsigt og kundskab].

9. Han kundgjorde os sin viljes hemmelighed [Han's plan/formål],
som er i overensstemmelse med Han's gode vilje [Han's barmhjertige hensigt], ifølge den beslutning,
som Han havde fattet hos sig selv [af Han's egen frie vilje],

10. med hensyn til den frelsesplan at i forvaltningens tidens fylde
[opfyldelsen af tiden, slutningen på historien, tidernes klimaks]
at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus.

Hovedårsagen til, at vi er her - og for det arbejde, Gud gør i os - er, at vi kan blive formet efter hans Søns billede og forblive i ham. Som nogen har sagt, kaldes vi ikke "menneskelige værker", men "mennesker." Hvad vi bliver, er langt vigtigere, end hvad vi gør. Når vi er formet efter Kristi billede og bliver i ham, vil vores gerninger være hans gerninger. Vi ved, at hans gerninger vil forblive gennem det, der kommer til verden for at prøve menneskers gerninger.

Verset efter den ovenfor citerede tekst er: 1 Kor. 3:15. ”Hvis nogens værk brændes op, skal han lide tab; men han skal selv blive frelst, dog som gennem ild."Institutioner kan være gode og udføre gode gerninger, inklusive dem, Gud foreskriver, såsom at tage sig af de fattige og undervise i hans veje. Men hvis de er gjort for Herren, men ikke med ham, vil de ikke stå igennem den rystelse, der nu begynder.

En grund til, at vi fik Bibelen, var at skelne Guds gerninger fra alle andre. Er der en enkelt institutionel kirke, der ikke er meget forskellig fra den bibelske kirke? Vi kan bygge ting for Gud med de bedste hensigter. Han vil velsigne dem, så meget han kan, men han vil velsigne mange ting, han ikke vil bebo. Vi er nu nået til det tidspunkt, hvor hver plante, som Faderen ikke plantede, vil blive rykket op med roden (se Matt 15:13). Så vi må se ud over det, han velsigner, til det, han beboer.

Ugens Ord 43
OP