2023 Menu
31 Kongerigets Tegn 14
Uge 31, 2023
af Rick Joyner

Hvis vi overvejede Jesu definition af en discipel, ville vi sandsynligvis konkludere, at procentdelen af bekendende kristne i dag, som er sande disciple, er mindre end 10 %. Som det ses i evangelierne, fulgte langt flere mennesker Jesus, end de blev hans disciple. Så vi ønsker ikke at fraskrive dem, der ikke overholder alle disciplenes krav, som ikke sand troende eller ikke virkelig forløste. Som apostlen Paulus sagde: "Herren kender dem, der er hans" (se 2 Tim 2:19), hvilket indikerer, at Gud vil dømme dem, ikke os.

Når det er forstået, er der bibelske kriterier for at dømme falske lærere, falske hyrder, falske profeter og falske brødre. Jeg blev vist, at "falske brødre" skaber størst skade på Kristi legeme, da få ved, hvordan man kan skelne dem. Sådanne mennesker gør skade ved at "stjæle børnenes brød". De har så høj en selvhævdelse, at de bruger alle ledernes og tjenesternes tid og energi, så lidt er tilbage til Guds sande børn.

Vi finder mennesker som dette i stort set alle fællesskaber. Det er dem, der konstant kræver ledernes og gruppernes opmærksomhed uden nogensinde at ændre sig. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle, der kræver en stor del af tjenesten, er falske troende. Der er mennesker, der har dybe behov, men de bør ikke forblive sådan.

Ser man på kirken som helhed i dag, er der alt for mange kristne med høj selvhævdelse, og lav indvirkning. Enhver moden kristen burde kræve mindre selvhævdelse, og blive mere gennemslagskraftig.

Kirken er i den tilstand, den er af flere årsager, som vi vil komme ind på, men den største er måske freudiansk psykologi. Dette er dybtgående antikrist, anti-Gud, anti-familie og har været en vigtig port til helvede, der har frigivet meget kaos i verden, samt infiltreret meget af moderne kristendom. Denne psykologi fører til selvcentreringens sorte hul, som få kan undslippe. Det erstatter også den eneste løsning på alle vores problemer, som er Kristus.

Jesus er svaret på ethvert menneskeligt problem. Ved at se hans herlighed med utilslørede ansigter bliver vi forandret (se 2 Korinterbrev 3:18). Hvis vi ser hans herlighed gennem slør, er han fordrejet, og en sådan forandring vil ikke tilpasse os til hans billede, men til noget andet. Det tykkeste, mest uigennemsigtige slør af alt er den faldne menneskelige natur, som er det, vi ser, når vi ser på os selv gennem den ultimative karakterødelægger af selvcentrering. Kærligheden til Gud og mennesker, vi er kaldet til at vandre med, er modsat dette.

Den ultimative forudsætning for freudiansk psykologi er, at en anden altid er årsagen til vores problemer, og vi er alle ofre. Freud gav selvfølgelig Gud mest skylden for dette, såvel som vores mandsdominerede, patriarkalske samfund. Dette stammede fra Freuds egne dårlige forhold, som han gav skylden for alle sine problemer.

Hvis du har været fanget i denne mest forfærdelige snare i vor tid, er her din vej ud: accepter det faktum, at ingen af dine problemer er resultatet af dit miljø eller dine oplevelser, men hvordan du reagerer på dem.

Dette burde være de bedste nyheder for enhver, der virkelig ønsker at blive helbredt og udfriet fra det, der forhindrer dem i at blive den, Gud skabte dem til at være, fordi det betyder, at vores helbredelse, udfrielse, genoprettelse og frihed kun afhænger af os. Det er vores valg at træffe, men vi skal vælge.

Gud sagde til Kain: "Hvorfor er du vred? Og hvorfor er dit ansigt faldet? Hvis du gør det godt, vil dit ansigt så ikke blive løftet op? Og hvis du ikke gør det godt, sætter synden sig på huk ved døren; og dets begær er til dig, men du skal herske over den” (1 Mosebog 4:6-7).

At have et "faldent ansigt" er det udtryk, der bruges her om depression. "At gøre det rigtige" handler ikke kun om at adlyde bud, men også om at træffe de rigtige valg. Det rigtige valg for en kristen er at følge Herren – ikke en mening eller en filosofi, men den person, der er vejen.

Som vi vil dække næste uge, er den gode nyhed, at vi kan vælge aldrig at blive deprimerede igen. Måden at gøre det på er let at forstå, men ikke altid let at gøre. Selvom det til tider er et svært valg at træffe, vil det altid og i sidste ende være lettere at følge ham end noget andet valg.

Ugens Ord 32
OP