2023 Menu
28 Kongerigets Tegn 11
Uge 28, 2023
af Rick Joyner

Da Israels civile magter truede apostlene, hvis de fortsatte med at prædike i Jesu navn, bad de ikke om flere mirakler, helbredelse eller profetiske ord, så de kunne være mere overbevisende. De bad om mere frimodighed (se Ap.g. 4:23-31). Dristighed er viljen eller evnen til at være beslutsom og tage risici. Når vi genkender forskellen på de to træer i haven, kan vi frimodigt træffe de rigtige valg mellem dem.

Et grundlæggende valg, som alle skal træffe, er at stole på Herren og tro på hans ord eller stole på djævelen og hans løgn om, at Guds ord ikke er sandt. Satans første løgn var at skabe tvivl i Guds ord, og denne forvirring forårsagede faldet. Denne taktik virkede på dem og mange mennesker siden. Herren kunne have gjort alt lettere for os ved at binde djævelen umiddelbart efter hans opstandelse, men Gud bruger djævelen til at gøre tingene sværere for os og derved gøre os stærkere.

Herren kalder de svage, men han ønsker ikke, at vi forbliver svage. Tingene bliver nemmere for os, hvis vi bliver hans disciple, fordi han gør os stærkere. Og vi vil blive meget stærkere, når vi afgør spørgsmålet om, hvorvidt Guds ord, Bibelen, er sandt. Dette er stadig fjendens primære måde at vende mennesker væk fra Gud og væk fra livets vej.

Denne satans løgn for at få os til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad Gud har sagt, kan lyde overbevisende, ligesom frugten af det forbudte træ så meget godt ud. Fristelsen er svær at modstå. Guds ord er dybt udfordrende og modsiger det meste af, hvad folk tror eller ønsker for sig selv, men hvis det ikke handlede om vores grundlæggende selvcentrering, ville vi fortsætte med at spise af det forkerte træ. Det er meningen, at valget skal være svært, fordi vores kald er svært, men det vil være meget sværere, jo længere vi tøver mellem to meninger (se 1 Kong 18:21).

De, der beslutter sig for at følge Herren, fordi de fik at vide, hvor let det ville være, og derved tror, at det vil være let at følge Herren, vil ikke holde længe. Jesus sagde fra begyndelsen: " For den, der vil redde sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv for min skyld, skal finde det" (Matt 16:25). Det første skridt på livets vej er at opgive vores selviske liv for at gøre hans vilje.

Uden tvivl er det altid det bedste valg at følge Herren. Dette vil i sidste ende være meget nemmere end at vælge ikke at følge ham. Det er ment som et svært valg. Vi skal ikke forsøge at gøre dette til en nem beslutning, for det vil få mange til at falde fra, når livet bliver svært, hvilket det helt sikkert vil. Da Jesus kaldte sine disciple til at følge ham, krævede han, at de skulle forlade alt og dø dagligt. Han forsøgte ikke yderligere at overtale eller ændre mening hos dem, der traf valget om ikke at følge ham. Det var bedre for dem ikke at følge ham, før dette spørgsmål var afgjort.

Hvis vi ikke prædiker det samme udfordrende budskab, som Jesus prædikede, kommer det ikke fra ham. Han ændrer sig aldrig. Folk forsøger at gøre kaldet lettere ud fra "medfølelse for menneskeheden", men det er i modstrid med Guds medfølelse og det værste, vi kan gøre for dem. Herren gjorde kaldet vanskeligt, fordi han er sandheden, og han vidste, at det ville være det sværeste, vi kunne tage, at følge ham. Han var sandfærdig om dette fra begyndelsen. Faktisk var han eftertrykkelig. Alle, der starter denne svære vandring, oplever et svært kald.

Det faktum, at 80 % ikke ønsker friheden til at vælge deres egen skæbne, men snarere ønsker, at en anden skal bestemme for dem, er et bevis på, hvor langt vi er faldet. Det er også det, der tvang israelitterne i ørkenen til at ønske at vende tilbage til slaveriet i Ægypten. Alt var nemmere, da de var slaver. På samme måde, da jerntæppet faldt, sagde mange, der havde været under det værste åg af slaveri, der nogensinde er blevet pålagt, marxistisk kommunisme, at de længtes efter at være tilbage under denne trældom! Det er desuden grunden til, at indsatte, der har været fængslet i lang tid, med vilje vil begå en forbrydelse, efter de er løsladt, bare så de kan blive fanget igen og vende tilbage til den sikkerhed, de følte i fængslet, hvor de ikke behøvede at træffe beslutninger.

Frihed er vanskelig på grund af den trældom ethvert menneske har over for synd og over for den ultimative slavepisker, satan. "Hele verden ligger i den ondes magt" (se 1 Joh 5:19-20). Der er forskel på magt og autoritet. Man kan have magt med tilranet autoritet, ligesom satan. Men "al autoritet" er blevet givet til Jesus, og han vil snart vise sin Almægtighed. Han venter kun på, at de, han har kaldet til at regere sammen med ham, er klar. Er du en af dem, han venter på?

Ugens Ord 29
OP