2023 Menu
26 Kongerigets Tegn 9
Uge 26, 2023
af Rick Joyner

Herren sagde, at afslutningen på denne tidsalder vil være "høsten". Som vi ser i Åbenbaringens bog, vil hele jorden, inklusive alle nationer og tungemål, være en del af dette. Det bliver den største indsamling nogensinde. En grund til dette vil være en anden begivenhed, som Herren sagde ville komme i slutningen af denne tidsalder – forkyndelsen af rigets evangelium over hele verden.

Evangeliet om riget er anderledes end det, der i dag betragtes som "evangeliet", som handler om vores forløsning gennem korset. Den gode nyhed om forløsning er uden tvivl et af de vigtigste og mest vidunderlige budskaber nogensinde, men er kun en del af rigets evangelium. Rigets evangelium er det, som englen bad apostlene om at prædike, da han instruerede dem i at gå til templet og forkynde "hele dette livs budskab" (se Ap.g. 5:20). Frelsens evangelium handler mest om os; rigets evangelium handler om kongen og hans domæne, som han bringer til jorden.

Evangeliet om riget er det mest kraftfulde budskab, verden nogensinde har hørt. Det vil resultere i forløsning og frelse langt mere end frelsens evangelium alene kan, fordi det er en langt mere dybtgående åbenbaring, som kræver en meget dybere omvendelse og forpligtelse. Det er ikke bare en brandforsikring for evigheden; det er en erkendelse af, at vi er blevet købt til en pris af Herren selv, at vi ikke længere tilhører os selv, men Ham, og at vi er her for at gøre hans vilje, ikke for at få ham til at gøre vores vilje.

Der er selvfølgelig store fordele ved at følge kongen. Men hvis vi kun kommer til ham for det, vi kan få, og ikke for at tjene, tage vores kors op eller leve et offerliv – alt dette erklærede han som vores kald – vil vi i bedste fald være svage og umodne kristne. Når vi kommer til ham, fordi vi erkender, hvem han er – alles konge og herre – og at det handler om ham og ikke os, vil vi være på rette vej til et sejrrigt kristent liv.

Igennem denne tidsalder har mange udvandet evangeliet for at gøre det lettere for folk at træffe et valg. Det var aldrig ment som et let valg, men en dyb udfordring, som kræver dyb anger. At udbrede sådan menneskelig sympati er i modstrid med evangeliet og resulterer kun i et svækket, umodent, selvisk Kristi legeme som det, vi har i dag. Dette gælder ikke for alle, men for de fleste. Det, der ofte forkyndes som "evangeliet" i dag, er næppe genkendeligt sammenlignet med, hvad Herren og hans apostle prædikede i det første århundrede. Han kom ikke med kasketten i hånden og bad os om at vende tilbage til ham. Han kom og erklærede, hvem han er, og søgte dem, der ville elske ham og hans sandhed mere, end de elskede deres eget liv.

Jesus kom første gang som Lammet, men Han kommer tilbage som Løven. Igen handler rigets evangelium om kongen. Det vil være den bedste nyhed, verden nogensinde har hørt, fordi han er den største konge, der nogensinde har været kendt. Han kommer for at genoprette alle ting, der gik tabt i syndefaldet, men det vil ikke være så meget en bøn, som det vil være en befaling om at bøje vores knæ. Han er kongen!

I Guds sidste træk vil vi se evangeliet om riget præsenteret, hvilket bekræftes i Åb. 11:15, hvor vi ser den syvende trompet. Trompeterne i Åbenbaringen repræsenterer budskaber, og det sidste budskab vil være: "Vor Gud regerer!" Dette vil være helt anderledes end det, der prædikes i øjeblikket. Vi vil se et øget niveau af magt og demonstration af hans autoritet, da det vil fokusere vores tro på Kongen og ikke på os. Det vil ændre sig fra at handle om, hvad vi får, hvis vi vender os til ham, til en klar advarsel om konsekvenserne af ikke at følge ham.

Herren har altid advaret sit folk, før dommen kom, og han vil nu advare hele verden, da denne dom vil komme over hele verden. Vi vil også se konsekvenserne af synd komme meget hurtigere, efterhånden som hans vidnesbyrd bliver klarere og stærkere. Hvis budskabets klarhed var lige så stor nu, som det var i det første århundrede, ville vi have mange flere, der skulle lide Ananias og Saffiras skæbne for at "holde en del af prisen tilbage."

Kaldet til at følge Herren var langt stærkere i det første århundrede end det, der ofte prædikes i dag, så engagementet og resultaterne var større. Rigets evangelium er en opfordring til at følge kongen ind i det største eventyr, vi kan have i dette liv, men også det sværeste. Dette kald er ikke for sarte sjæle, og evangeliet, der kalder os, gør dette klart. Det vil vi snart grave lidt dybere i.

Ugens Ord 27
OP