2023 Menu
23 Kongerigets Tegn 6
Uge 23, 2023
af Rick Joyner

I Hebræerne 12:26-29 ser vi et gribende billede af, hvad der sker i vores verden i dag:

Hans stemme rystede jorden dengang, men nu har han lovet og sagt: "Endnu en gang vil jeg ryste ikke blot jorden, men også himlen."

Dette udtryk, "endnu en gang", betegner fjernelsen af de ting, der kan rystes, som af skabte ting, så de ting, der ikke kan rystes, kan forblive.

Derfor, eftersom vi modtager et rige, som ikke kan rokkes, så lad os vise taknemmelighed, hvorved vi kan tilbyde Gud en antagelig tjeneste med ærbødighed og ærefrygt;

thi vor Gud er en fortærende Ild.

I sidste uge diskuterede vi, hvordan alting bliver rystet. Nationer, regeringer og andre institutioner bliver testet med et formål. Det formål er, at alt, der kan rystes, bliver fjernet, så det, der er tilbage, bliver solidt nok til at blive bygget på. Herren er ved at bygge en ny verden, og den kan kun bygges på et fundament, der vil vare.

I 1 Korintherbrev 3:11-14 får vi at vide, hvad det fundament er, det eneste fundament, der kan bestå testen og forblive gennem de tider, vi er gået ind i:

11. Thi ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus.
12. Og hvis man på den grundvold bygger med guld, sølv, kostbare sten, træ, hø, strå,
13. så skal det engang åbenbares, hvad slags arbejde enhver har udført; thi dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan enhvers arbejde er.
14. Hvis det arbejde, som en har bygget derpå, består, da skal han få løn;

Som vi nævnte tidligere, åbenbares Guds planer for alle ting:

8. Han gav os i overstrømmende fylde, samtidig med, al visdom og forstand [praktisk indsigt og kundskab],
9. Han kundgjorde os sin viljes hemmelighed [Han's plan/formål], som er i overensstemmelse med Han's gode vilje [Han's barmhjertige hensigt], ifølge den beslutning, som Han havde fattet hos sig selv [af Han's egen frie vilje],
10. med hensyn til den frelsesplan at i forvaltningens tidens fylde [opfyldelsen af tiden, slutningen af historien , tidernes klimaks] at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus. (se Efeserne 1:8-10).

Hovedformålet, vi er her, og med det arbejde, Gud gør i os, er at tilpasse os til hans Søns billede, så vi kan forblive i ham. Som nogen har sagt, er vi ikke "menneskers værk", men "mennesker." Det, vi bliver, er vigtigere end de værker, vi laver. Hvis vi er blevet formet efter Kristi billede og bliver i ham, vil vores gerninger være hans gerninger, og vi ved, at hans gerninger vil forblive gennem det, der kommer over verden for at prøve menneskers gerninger.

Det næste vers efter det ovenfor citerede tekst siger: "Hvis nogens værk brændes op, vil han lide tab; men han skal selv blive frelst, dog som gennem ild” (1 Korintherbrev 3:15). Institutioner kan være gode og kan gøre gode gerninger, inklusive de institutioner, som Gud har foreskrevet for at tage sig af de fattige og undervise i hans veje. Men hvis de gør dette for Herren og ikke sammen med ham, vil de heller ikke stå igennem den rystelse, der nu begynder.

En grund til, at vi har fået Bibelen, er at skelne Guds gerninger fra alle andre. Kan vi nævne én institutionel kirke, der ligner den bibelske kirke? Vi kan bygge ting for Gud med de bedste hensigter, og han vil velsigne dem så meget, som han kan, men han vil velsigne mange ting, han ikke vil bebo. Vi er nået til det tidspunkt, hvor hver plante, som Faderen ikke plantede, vil blive rykket op med rode (se Matt 15:13). Derfor må vi se ud over det, han velsigner, til det, han boer i.

Ugens Ord 24
OP