2023 Menu
2 Den Største Vision
Uge 2, 2023
af Rick Joyner

Den største vision, vi kan have i dette liv, er at være som Kristus. Når vi bliver som Ham, vil vi begynde at gøre de gerninger, Han gjorde, mens Han fortsætter med at gøre Han's gerninger i og gennem os. Vi kan kun gøre dette ved at blive i Ham. Vi bliver i Ham ved konstant at vokse i vores kærlighed til Ham, og det gør vi ved at lære Ham bedre at kende. Da det primære mål med Herrens liv var at gøre Han's Faders vilje, når vi modnes i Ham, vil dette blive det primære mål for vores liv.

For at blive et af de største lys i denne verden behøver vi ikke at blive berømte. Vi behøver ikke engang at udføre store eller heroiske bedrifter. Nogle af de bedst kendte mennesker på jorden har tendens til at være de mindst kendte i himlen, og nogle af de mindst kendte på jorden er de bedst kendte i himlen. At være kendt i himlen er en langt større bedrift end at være kendt på jorden. Så for at være, hvad Han har kaldet os til at være, må vi holde vores opmærksomhed på, hvad Herren mener om vores handlinger, ikke på hvad verden tænker.

Jeg fik engang et indblik i "livets bøger." som er Guds historiebøger. Han's historie har en tendens til at være helt anderledes end dem, der er skrevet af mennesker, som uundgåeligt er fra de jordiske, menneskelige perspektiver. Det betyder ikke, at de er fuldstændig unøjagtige, men i bedste fald er de overfladiske med kun en delvis forståelse. Guds historiebøger er absolut nøjagtige, fuldstændige og den eneste historie, der i sidste ende vil eksistere.

For at lave menneskers historiebøger skal man gøre noget ekstraordinært i verdens øjne. Vi kan gøre noget bemærkelsesværdigt for at skabe historie og alligevel leve vores liv dårligt. I mine oplevelser med himlen er ting som trofasthed, udholdenhed, tålmodighed og tro i dagligdagen værdsat langt mere end enestående exceptionelle handlinger.

De, der aldrig gør noget for at komme med i nyhederne eller jordiske historiebøger, men lever trofast dagligdag og beslutter sig for at udføre alle, selv ringe opgaver, som for Herren og vokse i deres kærlighed til Gud og mennesker, er de største helte i himlen. Deres liv vil have en meget større indvirkning til det gode end dem, der gør ting for at gøre sig selv berømte i denne verden.

Det er grunden til, at Jesus fortalte sine disciple, som netop var vendt tilbage efter at have forkyndt evangeliet, helbredt syge, uddrevet dæmoner og gjort fantastiske bedrifter, ikke at glæde sig over disse ting, men at glæde sig over, at deres navne var skrevet i himlens bøger. Vi burde være langt mere optaget af at lave Guds historiebøger end om at lave menneskets historiebøger. De, der lever et relativt jordisk, uspændende liv, men lever dem godt, vil være større helte i himlen end dem, der gør ekstraordinære ting, men ikke lever godt.

Vi vil være store helte i himlen, hvis vi gør alt, af hele vores hjerte, som for Herren. Lad os begynde dette år med at beslutte os for at hellige vores liv på denne måde. Dette er vejen til sand rigdom og den eneste berømmelse, vi bør bekymre os om – at blive kendt af Ham. Lad os alle beslutte at forblive fokuserede på at gøre det, der behager Gud, ikke kun det, der behager mennesker.

Hvordan ser en dag ud, der behager Herren?
Ugens Ord 3
OP