2023 Menu
10 Livets Vej
Uge 10, 2023
af Rick Joyner

I 1 Krønikebog 16:29, 2 Krønikebog 20:21, Salme 29:2 og 96:9 finder vi udtrykket "hellighedens skønhed". I vor tid er ordet hellighed kommet til at betyde lovtrældom og de selvretfærdiges intolerance. Dette afslører niveauet af bedrag, djævelen har været i stand til at sprede over hele verden og sprøjte ind i kristendommen til det punkt, at lovtrældom er blevet synonymt med kristendom. Dette vil ændre sig.

Denne onde religiøse ånd, som holder sig strengt til lovens bogstav har nu mere indflydelse i kirken end Helligånden. Men en åbenbaring af sand hellighed kommer gennem kirken i al dens skønhed og majestæt, som også vil blive set af hele verden.

Det skal bemærkes, at bortset fra hvordan Jesus konfronterede farisæerne, påpegede han næsten aldrig folks synder. Hvis han gjorde det, var det aldrig på en fordømmende måde, men ved at tale sandheden i kærlighed, for at befri dem fra synd. Jesus kom for at forløse, ikke for at fordømme. Vi er allerede blevet dømt af vores synder, og det er derfor, han kom for at udfri os. Når vi ser sand hellighed, behøver vi ikke at blive fortalt, hvad vi gør forkert. I stedet er vi tvunget til at søge hellighed fra et dybt ønske om at vandre i dens majestæt, værdighed og skønhed. Det er det, vi er skabt til at være.

Herren satte lighedstegn mellem at komme ind i sit forjættede land med at gå ind i hans hvile. Det var en kamp at komme igennem ørkenen, men når de først havde opnået hans løfte, var der hvile. Det samme er tilfældet med hellighed. At vandre i sand hellighed er den største fred og hvile, vi kan kende. For hvert skridt vi tager i dette nye liv og i denne nye skabning, vi kaldes til at være, bryder vision og formål frem, drevet af den største kraft i universet – Guds kærlighed. Som erklæret i:

1. Joh 4:16-18.
16. Og vi har kendt og troet den kærlighed som Gud har til os.
Gud er kærlighed, og den, som bor i kærligheden, bor i Gud, og Gud i ham.
1 Joh. 4:8. GUD'S KÆRLIGHED 1 Joh. 4:19. TRO 1 Joh. 5:1.
17. Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos os, at vi har frimodighed på dommens dag,
som Han er, således er også vi i denne verden.
1 Joh. 2:28, 3:3,21. Jak. 2:13. 1 Pet. 1:15. DOM Judas v:4. FULDKOMMEN 1 Joh. 4:18.
18. Der er ikke frygt i kærligheden, men den perfekte kærlighed driver frygten ud; fordi frygt har med straf at gøre.
Den, som frygter, er ikke blevet perfekt i kærligheden.
Rom. 8:15. FULDKOMEN 2 Joh. v:2.

Livets vej er jagten på at kende Gud. At kende Gud er at kende kærlighed, fordi "Gud er kærlighed." Jo mere vi kender ham, jo mere kan han strømme gennem os. Jesus er Guds kærlighed personificeret, og den kærlighed gik omkring og gjorde godt, helbredte og udfriede alle, der var undertrykt af Djævelen. Det er sådan det sande kristne liv ser ud – Kristus og gør hans gerninger.

Det kristne liv har to hovedfaktorer: hvad vi gør og hvad vi bliver. Hvis vi bliver det, vi er kaldet til at være, vil vi gøre det, vi er kaldet til at gøre. Vi bliver, hvad vi er kaldet til at være ved at se hans herlighed og ved at lade den ændre os til hans billede. Dette kommer ikke ved at se i os selv og andre efter, hvad der er galt. Det er ikke sådan, at vi er vildledt om vores synder og kødelige natur, som måske stadig har et greb om os. I stedet bliver vi befriet fra disse, når vi ser hans kærlighed til os demonstreret på korset.

Da Jesus kom første gang, var dem som holdt sig strengt til lovens bogstav og selvretfærdige, dem der så mest frem til hans komme, men alligevel blev de hans værste fjender. Jesus havde ingen problemer med syndere, eller endda de dæmon besatte, som kom og bøjede sig for ham. Nej, det var de religiøse mennesker, der blev hans værste fjender og fik ham korsfæstet. Det samme gælder i dag. Dem som holder sig strengt til lovens bogstav og selvretfærdige forfølger ham stadig ved at forfølge dem, der virkelig følger ham.

Der er ingen større helvedes port, gennem hvilken stolthed kommer, end den onde, religiøse ånd, der søger at basere vores forhold til Gud på religiøse præstationer frem for Jesu kors, gennem hvilket vi bliver forløst, og som alene har magten til at udfri. Som det erklæres i 1 Korintherbrev 1:18, "For ordet om korset er dårskab for dem, der går fortabt, men for os, som bliver frelst, er det Guds kraft." Korset er den største demonstration af Guds kærlighed nogensinde. Det var hans offer, der reddede os, ikke noget, vi kunne have gjort. Den største frihed af alle kommer ved at stole på hans kærlighed ved at stole på hans gerning på korset.

Ugens Ord 11
OP