Hjem     2022 Menu
2020 Menu   2021 Menu

Tiltagende Lys 6
Uge 6, 2022
af Rick Joyner

Åbenbaringens Bog afslører en skøgekirke, der gifter sig med verdens ånd i stedet for at vente på Kristus som en ren, kysk jomfru. Som vi ser i Åb. 18:4-5, vil en stemme komme fra himlen og sige: "Kom ud af hende, mit folk, så du ikke vil deltage i hendes synder og modtage af hendes plager; for hendes synder har hobet sig op så højt som himlen, og Gud har husket hendes synder."

Vores første ud-af-huset fra dette er nogle af Guds folk er i denne skøge kirke. Den anden er en tid, hvor de vil blive kaldt ud før dens ødelæggelse, så de ikke lider den samme dom. Da denne opfordring til at komme ud endnu ikke er kommet, ved vi, at det vil være en af de store indikatorer, at vi nærmer os slutningen af denne tidsalder.

Vi ved også fra andre bibelske profetier, at Kristus vil have en kirke, der er en ren, kysk jomfru "uden plet eller rynke", der vil vente på Ham og holde sig ren i slutningen af tidsalderen. Dette vil være det største tegn på alt, at vi faktisk er i slutningen af denne tidsalder. En af de største ambitioner, vi kan have i dette liv, er at være en del af denne Kristi brud, som Han er så værdig til at have. Men hvordan skelner vi mellem verdens kirke, der bygges, og Herrens kirke, Han bygger?

Dette er et af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille, ikke kun for viden, men så vi kan blive en del af Kristi brud og ikke blive forført af skøgekirken. Vi vil dække mange bibelske profetier om disse tider, der er vigtige at forstå, men ingen er vigtigere end dem, der fører os til at blive en del af bruden.

Eftersom den falske kirke stadig har mange af Guds folk i sig, gør den mange gode gerninger der har Guds velsignelse. Alligevel må vi huske på, at Gud vil velsigne mange ting, Han ikke vil bo i. Han's sande kirke er Han's bolig. Vi må have en vision om at forfølge noget større end blot at have Herrens velsignelser. Vi må blive den by, Gud bygger, hvor Han selv bor.

Dette er ikke at på nogen måde nedgøre Herrens velsignelser. Vi ønsker dem og har brug for dem, men vi er også nødt til at have et højere vision end blot at være en del af noget, Han er velsignelse. Vi ønsker at være, hvor Han bor i sin åbenbare tilstedeværelse. Han's åbenlyse tilstedeværelse er faktisk det største tegn på slutningen af tidsalderen, som vi snart vil se. For at vide hvor Gud bor, ikke blot velsigner, har vi fået beretningen om Guds syv boliger i Skriften. Hver giver os indsigt i, hvordan Han's bolig vil være.

Den første bygmester af en bolig for Gud på jorden var Moses. Moses' Tabernakel var en kopi af den himmelske bolig for Gud og er derfor den mest profetiske struktur, der nogensinde er bygget. Senere i denne serie vil vi grave i dette i detaljer. Men for nu, er vi nødt til at se vigtigheden af de mennesker, Gud valgte at bygge disse for at åbenbare dem, Han nu bruger til at bygge sin bolig, kirken.

Samtalen mellem Gud og Moses i 2 Mos. 33:12-16 åbenbarer et grundlæggende hjerte og hengivenhed, som de, der bliver brugt til at opbygge en beboelse for Ham i dag, må have:

Desuden, har Du sagt, "Jeg har kendt dig ved navn, og du har også fundet nåde for mit syn." Nu derfor beder jeg dig, hvis jeg har fundet nåde for dit syn, så lad mig kende dine veje, at jeg kan kende dig, så jeg kan finde nåde for dit syn. Tænk også på, at denne nation er dit folk.

Og Gud sagde: "Min tilstedeværelse skal gå med dig, og jeg vil give dig hvile."

Så sagde Moses til Herren: "Hvis din tilstedeværelse ikke følger med os, så før os ikke op herfra. For hvordan kan det så være kendt, at jeg har fundet nåde for dit syn, jeg og dit folk? Er det ikke ved, at du tager med os, så vi, jeg og dit folk, kan skelnes fra alle de andre mennesker, der er på jordens overflade?"


I den ovenstående samtale er det, som Moses ikke ønsker at gå nogen steder uden, Guds åbenlyse nærvær. Gud er altid med os, men der er stor forskel på Han's vedvarende nærvær og Han's manifesteret nærvær. I Han's manifesteret tilstedeværelse er de største begivenheder i Skriften og historien. Den største af alle disse vil komme i slutningen af denne tidsalder, som de bibelske profetier gør det klart.

Jeg har brugt halvtreds år på at besøge og opleve mange store kirker og tjenester. Jeg har været vidne til stort set alle bibelske mirakler og set skarer komme til Herren. Jeg har haft visioner, drømme og profetiske oplevelser ud over mine største håb eller forventninger, og jeg betragter alt dette som et stort privilegium. Jeg har dog kun haft en håndfuld oplevelser i Herrens manifesteret nærvær. Disse er langt større end de største mirakler, den mest salvede forkyndelse eller den mest spektakulære tilbedelse. Jeg elsker alle disse ting og vil have mere af dem, men engeng oplevede jeg Han's manifesteret tilstedeværelse, faldt jeg fladt på mit ansigt.

Herrens manifesteret tilstedeværelse er langt mere end de gåsehud, vi føler i en tjeneste eller begivenhed. Den manifesterede tilstedeværelse, jeg har oplevet, tvang alle til at falde fladt på deres ansigter. Jeg har aldrig følt nogen gribende frygt for Herren, herlighed eller pragt som den. Selv at rejse sig i Han's manifesteret tilstedeværelse følted uforklarligt respektløst. Men alle disse var bare visitationer. Han forblev ikke. Han bygger en kirke, som Han ikke kun vil besøge, men også bo i, og Han's herlighed vil blive der. Han gør det nu, og vi kan være en del af det.

Dette vil ikke ske på ét sted, eller blandt en organisation eller et netværk, men det vil ske blandt nogle af de mest bemærkelsesværdige mennesker, der nogensinde har gået på denne jord, som vil blive bundet sammen i et arbejde, der er langt ud over enhver jordisk organisation eller ledelse. Der er ikke noget større, vi kan gøre i dette liv end at være en del af dette, og vi kan være en del af dette. Hvilke er bedste ting kan du gøre?

Ugens Ord 7
OP