Hjem     2022 Menu
2020 Menu   2021 Menu

Tiltagende Lys 3
Uge 3, 2022
af Rick Joyner

Efterhånden som verden kommer tættere på at have den ultimative totalitære kontrol gennem en en-verdens regering, og med det stigende mørke, vil enhver troshandling være et stadig mere klart lys. Husk at: Gud gør Han's bedste gerning, når tingene synes mest umuligt for os. Jesus forudsagde at denne tidsalder ville være den største tid med mørke og problemer verden nogen sinde har oplevet. Alligevel siger Han til Han's folk, at han skal "se op og glæde sig, fordi jeres forløsning er nær" (se Luk. 21:28). Så mist aldrig din glæde i Herren og i Han's rige.

Vi kan glæde os selv i denne store vanskelige tid, fordi virkeligheden af vores forløsning og Han's kommende rige er større end det kaos, som verden nu smelter ind i. Hvad verden oplever nu, er bevis for, at vores forløsning og Han's rige er nær, som de bibelske profetier i disse tider, som vi vil studere, gør det klart. Når vi ser sammenhængen mellem dem, vil vores tillid til Guds endelige plan blive stadig stærkere.

Vi får at vide i Romerne 14:17, at Guds rige er retfærdighed, fred og glæde. Hvis vi gør det rette, vil vi have fred og glæde uafhængigt af omstændighederne og den nuværende verdens kræfter. I stedet vil vores fred og glæde afhænge af, at vi står foran Herren i Han's rige. Derfor er den vigtigste beslutning, vi kan træffe på dette tidspunkt, er at: "Søg først Han's rige og Han's retfærdighed, og alt dette vil blive tilføjet til dig" (Matthæus 6:33). Det betyder, at vi vil sætte hans riges interesser over alt andet og over enhver anden beslutning, vi træffer.

"Alle disse ting" Han lover til dem, der søger først Han's rige er dybest set alt, hvad vi har brug for. Dette er vigtigt, da de bibelske profetier, der taler om den onde globalistiske magt, der vil herske for en tid i slutningen af denne alder vil forbyde enhver, der ikke har mærket til at "købe, sælge eller handle" (se Åb. 13:16-18). De, der kender Herren som deres Forsørger, vil være ligeglade med, om de kan handle med denne verden. Efter at Herren sagde, at vi først skulle søge Han's rige, står der i det næste vers: "Så du skal ikke bekymre dig om i morgen; for i morgen vil passe sig selv. Hver dag har sine egne problemer nok" (Matt. 6:34).

Regeringernes tendens til at bruge Covid-19-pandemien til at tvinge folk til at få vaccinen eller ikke være i stand til at arbejde, rejse eller deltage i handel, har mange troet, at dette kunne være dyrets mærket, beskrevet i Åbenbaringen. Andre mener, at hvis dette ikke er det, er det i det mindste en prøvekørsel. Uanset hvad, er det bydende nødvendigt, at vi "først søger Han's rige og Han's retfærdighed", indtil Han bliver kilden til alle vores forsyninger. Dette er det eneste virkelig sikre sted i denne verden – i Guds vilje.

Hvis vaccinen mandat ikke er mærket af dyret, kunne det helt sikkert være en del af en strategi for at bringe verden for dette mærke. De, der gennemfører disse mandater, ved måske eller måske ikke, hvad de gør, ligesom de, der korsfæstede Herren, ikke vidste, hvad de gjorde. Ikke desto mindre ændrer dette ikke kendsgerningerne - det er, hvad det er. Men mere end at fokusere på, hvad mærket er, bør vi fokusere på den tilstand af mennesker og ånden bag det. Som det ser ud til, at enhver jordisk regering nu bevæger sig i retning af totalitær kontrol, som er blevet optrappet dramatisk på grund af Covid, lignende bevægelser sker inden for næsten alle religioner, herunder kristendommen. De opererer i den samme kontrolånd, som er ved at opstå i verden. Vi må erkende denne kontrolånd, uanset hvor den manifesterer sig.

Vi får at vide i 2 Kor. 3:17, "Hvor Herrens Ånd er, er der frihed." Vi må derfor opdage/skelne mere på lovgivningens titler eller ord som synes at lyde rigtigt, selv kristne ord, og genkende/skelne/opdage ånden bag denne dagsorden. Denne totalitære kontrolånd kommer fra den onde, uanset hvor den manifesterer sig. Vi har ikke kun ret, men også ansvar og pligt til at modstå den, hvilket er klart i bibelske profetier om disse tider. Den bibelske lære og grundlaget for denne modstand vil blive dækket i dette studium. De, der hjælper med at bane vejen for Herren og Han's rige, vil være af "en anden ånd", som ikke blot vil modstå, men i sidste ende sejre over dette ultimative onde.

De kristne i det første århundrede stod over for den samme totalitære ånd i Romerriget. De stod over for dette med en af de ultimative demonstrationer af sand tro og kærlighed - mod. For at vandre i den frimodighed og beslutsomhed, vi ser i disse kristne i det første århundrede og alle sande troende siden, må vi vokse i mod og frimodighed. For at gøre dette må vi stå over for enhver udfordring og trussel fra en totalitær ånd med mod og dristighed.

Vi har nu beviser på, at mange mennesker nu stoler mere og mere på mod. Men vi ønsker at have mod og frimodighed af de rigtige grunde. Ægte mod er bygget på kærlighedens fundament. 1 Kor. 13:8 erklærer "kærligheden mislykkes aldrig." Dette kunne have været oversat "kærlighed aldrig giver op." Folk vil holde op af andre grunde end kærlighed. Derfor vil styrken af vores mod blive bestemt af styrken af vores kærlighed, for Gud og Han's rige først, men også for dem, Han elskede nok til at lægge Han's liv ned for. Ægte kærlighed giver aldrig op.

Ugens Ord 4
OP