Hjem     2022 Menu
2020 Menu   2021 Menu

Den Sidste Kamp 4
Uge 19, 2022
af Rick Joyner

"Den sidste kamp" er kampen om vores egne hjerter og sind. Aldrig i historien har der været et så mentalt og følelsesmæssigt angreb på menneskeheden som nu. Efterhånden som vi fortsætter med at grave dybere ned i 2 Krøn. 7:14, vil vi se, at det er en af de mest kraftfulde tekster i Skriften til at håndtere de grundlæggende problemer i vores hjerter og sind. At adlyde dette ene vers vil bringe os tættere på Herren, som er det ultimative svar på ethvert menneskeligt problem. Dette vil selvfølgelig også hjælpe os til at blive mere nyttige for Ham til at helbrede vores verden.

Igen er de fire krav i dette skriftsted at ydmyge os selv, bede, søge Han's åsyn og vende om fra vores onde veje. Vores manglende overholdelse af dette ene vers er en væsentlig årsag til traumaet i vores land. Efterhånden som dette vers udfoldes for os i stigende dybde, vil vi se, at det indeholder essensen af vores formål og svar på ethvert menneskeligt problem.

Det forekommer sjældent at finde nogen, der går i ydmyghed og ikke forsøger at ophøje eller promovere sig selv. Der er sandsynligvis mere bøn, der går op til Faderen i dag end nogen anden tid i historien, men det meste af det handler om os i stedet for Han's hensigter. Hvor mange søger virkelig Han's ansigt og vender sig fra deres onde veje? Vi hører gentagne gange: "Gud ville ikke lade vores nation falde, fordi den gør så meget for Ham." Virkelig? Har vi ikke gjort det ulovligt at prædike Han's ord eller endda nævne Ham offentligt? Tillod Han ikke Israel, den eneste nation, der repræsenterede Ham i verden på det tidspunkt, at blive taget i fangenskab, da det vendte sig fra Ham? Han er den Almægtige. Han kan oprejse selv den mindste, svageste nation i verden til at gøre Han's vilje. Er vi ikke den mest arrogante nation af alle, der formodes at være uundværlig for Ham?

Jesus sagde, at Han helligede sig selv for vores skyld (se Joh 17:19). Vi må også hellige os selv for dem, vi er kaldet til at tjene. Det er derfor, vi skal være tålmodige og konsekvente i at hellige os helt til at opfylde kaldet i 2 Krønikebog 7:14. I den finder vi ikke kun vores kald, men også en kraftfuld livsstil, der kan transformere vores liv muligvis mere end noget andet. Det mest magtfulde liv, vi kan leve, er et, der er fuldt ud lydigt mod Herren. Han er kun vor Herre i den grad, vi adlyder Ham. Og når vi adlyder Ham fuldt ud, vil kraften og formålet med Han's rige blive åbenbaret gennem os.

Mange kender de fire elementer i 2 Krønikebog 7:14, men hvor mange lytter til dem? At kende sandheden og ikke adlyde den bringer os til dom. Så lad os bruge vores høje kald som Herrens præster til at ydmyge os selv, ikke blot for at kende disse sandheder, men for at kende dem så dybt, at vi opfylder dem.

Ægte ydmyghed er en af de mest attraktive egenskaber, en person kan have. I Fil. 2:3 er vi befalet at anse andre vigtigere end os selv. Hvis vi ydmyger os selv, lover Gud at ophøje os og give os nåde, som gør os i stand til at blive i Ham. Dette område eller tilstand af at blive i Ham rækker langt over enhver tilstand eller ethvert problem på jorden. At vandre i Han's nåde er at vandre, som Han gjorde, da Han vandrede på jorden.

Jesus var Skaberen, som vi ser i Johannesevangeliet, Paulus' brev til Kolossenserne og andre steder. Han er kongen over alle konger, som sidder på den højeste trone ved siden af Faderen. Alligevel er Han »mild og ydmyg af hjertet« (se Matt 11:29). Den Højeste er også den ydmygeste. Moses, den Gamle Pagts største profet, blev også beskrevet som den ydmygeste mand på jordens overflade (se 4 Mos. 12:3). Ydmyghed er et åbenlyst kendetegn for sand åndelig modenhed. Vokser vi i dette, eller forbliver vi "endnu kødelige?"
Ugens Ord 20
OP