Hjem     2022 Menu
2020 Menu   2021 Menu

Den Sidste Kamp 1
Uge 16, 2022
af Rick Joyner

I Esajas 60:1-5 får vi et profetisk billede af en tid, hvor "mørke dækker jorden, og dybt mørke folkene". Men Herren lover også, at Han's herlighed kommer til syne, og at nationerne kommer til Han's lys i denne tid. Så tilføjer Esajas, at vores sønner og døtre vil vende tilbage, og nationernes rigdom vil blive bragt til Han's folk. Dette håb er et anker for vores sjæl, og det skal vi altid huske på. Uanset hvor mørkt det bliver, kommer lyset og vil overmande mørket.

Vi ser nu det værste åndelige mørke nogensinde spredt sig over jorden. Det er kommet i mange former, men er vævet sammen som et slør af "dybt mørke" over folket. Selvom vi endnu ikke har set Herrens herlighed manifesteret på Han's folk på den måde, som denne tekst antyder, ser vi betingelserne blive forberedte til det. En betingelse er de brændende hjerter i små lommer af mennesker, der ikke er bukket under for denne tids lunkne ånd. Dernæst bør vi forvente, at disse lommer af mennesker begynder at forbinde sig, og deres ild vokser.

Åbenbaringens Bog var en vision givet til Johannes som en "åbenbaring af Jesus Kristus" - hvilket betyder, at fokus er på Jesus selv, ikke kun doktriner om Ham eller de institutioner, der voksede op omkring de doktriner, der ville bringe Herrens ære. Sund bibelsk lære er vigtig for et stærkt fundament, men det er ved at se Herrens herlighed, at vi bliver forvandlet til Han's billede (se 2. Korintherbrev 3:18). Derfor bør vi forvente at se kristne begynde at søge Herren selv på en dramatisk ny måde.

Der er også meget i Åbenbaringensbogen om antikrist. Dette forklarer, hvorfor tiden siden syndefaldet har fået lov til at udvikle sig – så ondskabens natur i sin fulde modenhed kunne åbenbares for hele skabelsen. Antikristen, eller "syndens menneske", er legemliggørelsen af hele menneskets synd. Sådan ville hele menneskeheden være uden Kristi forløsning og forsoning. Det er den, vi alle er uden Kristus og uden Guds nåde. Der er ingen større kontrast til Kristus end dette, og den har fået lov til at udfolde sig, så vi alle kan se, hvem vi virkelig er uden Jesus i forhold til, hvem vi er med Ham.

Så mens vi venter på, at Herrens herlighed bliver åbenbaret, og mens vi fokuserer vores stræben på at kende og blive i Ham, må vi også forstå naturen af det mørke, vi er her for at stå imod. Som et grundlæggende militært princip kan du ikke besejre en fjende, du hverken kan se eller forstå. Ligeledes må vi i vores åndelige kamp se og forstå det mørke, vi er her for at konfrontere.

Efterhånden som denne verdens mørke og ondskab afsløres, afsløres sporene af den i os også. Vi ønsker ikke at gå ind i denne kamp mod det ultimative mørke i slutningen af denne tidsalder med det stadig i os. For at udrydde roden af ondt i os og forberede os til at se og blive et kar for Han's herlighed, må vi anvende de fire elementer i 2 Krøn. 7:14 på vores liv:

"Hvis mit folk, som er kaldt efter mit navn, vil ydmyge sig og bede og
søge mit ansigt og omvende sig fra deres onde veje, så vil jeg høre fra himlen og
tilgive deres synd og helbrede deres land."

Disse fire elementer, vi skal overholde, så Han kan helbrede vores land er:
Ydmyge os selv
Bede
Søg Han's ansigt
Vend om fra vores onde veje
.

Bemærk, at dette er de ting, Han's folk skal gøre, ikke hedningene. Helbredelsen af vores lande er afhængig af dem, der kender Herren.

Vi vil bruge de næste par uger på at grave ned i hver enkelt af disse for at søge en dybere forståelse og anvendelse af dem i vores liv. Det, vi har gjort indtil nu for at overholde disse, har åbenbart ikke været tilstrækkeligt. Når vi gør det, bør vi også forvente at blive oplyst og helbredt.

Ugens Ord 17
OP