Hjem     2022 Menu
2020 Menu   2021 Menu

Tiltagende Lys 11
Uge 11, 2022
af Rick Joyner

Rom. 11:22 formaner os til: "Se da Guds godhed og strenghed ...." Dette betyder ikke, at Gud er godhed den ene dag og streng den næste. Han ændrer sig ikke. Han er både godhed og streng hele tiden. Mange er kun i stand til at se Han's godhed, og på grund af dette bliver de åbne over for fordrejede, ekstreme og falske læresætninger om Han's nåde og barmhjertighed. Andre har en tendens til kun at se Han's strenghed og bliver derfor bedraget og ude af stand til at fatte Han's nåde og barmhjertighed. For at se og forholde os til Ham, som Han er, må vi se både Han's godhed og strenghed. Vores mål må være at forkynde "hele dette livs budskab" (se Ap.g. 5:20) for at se både Han's godhed og strenghed.

Hvordan vi opfatter Gud er det vigtigste element i vores tro. At vandre i sandhed er ikke bare at forstå og adlyde læren korrekt, selvom dette er vigtigt. Sandheden er en person, vi er kaldet til at følge den Persom. Vi forandres, når vi ser Ham "med et utilsløret ansigt" (se 2. Korintherbrev 3:18) . Når vi ser Han's herlighed med slør på, ser vi et forvrænget billede af Ham og forsøger ofte at gøre Ham til det, vi ønsker, at Han skal være. Nogle af de slør, vi kan have, er fordomme eller uhelede sår. At fjerne disse slør er afgørende for at se Herren, som Han er, og blive forvandlet til Han's natur. Vores kundskab om Gud er en nøglefaktor, der påvirker vores valg i livet. Vores valg er primære faktorer, der bestemmer vores kurs i livet. Det er blevet sagt: "Vi ser ikke verden, som den er, men som vi er." Der er sandhed i dette. Vi skal have en nøjagtig opfattelse for at vandre i sandhed. Denne opfattelse er af os selv, af andre, af verden og mest af alt, af Gud. Den måde, Han ser på, er sandhed. Kristen modenhed er i høj grad at lære, hvor forvrænget vores syn er og at blive rettet, så vi kan se, som Han ser.

Mange oplevelser i livet kan påvirke, hvordan vi ser på livet, og vi må vælge, om vi vil tillade dem. Skriften er grundlaget for at opfatte Gud, som Han er, og for at se, som Han ser. Hvis Jesus, som er Ordet, tog sit standpunkt til "Der står skrevet", hvor meget mere burde vi så ikke? Bibelen er vores mest værdifulde værktøj til at sammenligne vores tankegang med Han's og hjælpe os med at blive på livets vej.

Vi ønsker at ære skrifterne, som de fortjener, men Han sagde ikke, at Han ville efterlade os en bog, der ville føre os ind i al sandhed. Han sagde, at Han ville sende os Ånden, som ville føre os ind i al sandhed. Ånden leder os altid til Jesus, fordi Han er Sandheden. Når vi ser Ham og bliver som Ham, begynder vi at se, som Han ser, og at forstå Han's hjerte. Åb. 3:20-22 er en af de ekstraordinære tekster, der afslører vor Herres natur og vores ansvar for at bestemme, hvor vi står med Ham:

20. Se, Jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil Jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig.

21. Den, der sejrer, ham vil Jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også Jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på Han's trone.

22. Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menighederne!

For det første har vi Jesus, der står ved døren til sin egen kirke og banker på for at se, om nogen vil lukke Ham ind! Dette er en stærk åbenbaring af, hvordan Han i denne tidsalder ikke vil gå, hvor Han ikke er ønsket, selv til Han's egen kirke. Han er ikke den slags menneske, der nogensinde ville tvinge sig selv på sin kone. Derfor vil vi ikke finde Ham i dem med en kontrolånd og bør aldrig lade en kontrolånd diktere vores kurs eller valg.

Dernæst vil det være dem, der sejrer, som sidder med Ham på Han's trone. Han er allerede blevet prøvet og har sejret for at sidde med Faderen på Han's trone, og nu er det vores tur til at blive prøvet for at se, hvor vi vil være. Vil vi være en del af det store selskab, der står foran tronen (se Åb. 7:9), eller vil vi være en sejrherre, der sidder med Ham på Han's trone? At være i det store selskab er vidunderligt, men der er et højere kald for dem, der overvinder denne verdens ånd.

Overvej, hvad Paulus skrev i Fil. 3, da han sagde, at han ikke anså sig selv for at have opnået det. Dette blev skrevet nær slutningen af den måske største apostels liv, men han troede ikke, at han havde opnået det! Opnået hvad? Han talte åbenbart ikke om frelse eller evigt liv, da han opnåede dem i det øjeblik, han troede på forsoningen af Jesu kors. Han taler snarere her om "Guds høje kald i Kristus Jesus" (se Fil. 3:12-14).

Det er tydeligt i hele skriften, at vores frelse kun kan komme fra Gud, mens vores evige position i Ham i høj grad er bestemt af os. Disse er udpeget af Faderen, men vi skal sikre vores "kaldelse og udvælgelse" (se 2. Peter 1:10). Dette vil vi komme nærmere ind på senere.

Det tredje afgørende punkt i Åb. 3:20 er, at vi skal have vores ører åbne for, hvad Ånden siger til menighederne. Dette er ikke, hvad Han har sagt i datid, men vi må høre, hvad Han siger i nutid. Selvfølgelig ønsker vi at vide og ære, hvad Han har sagt i fortiden, men hvad Han siger i denne nuværende nød er afgørende for os at kende og følge, hvis vi skal være de lys, vi er kaldet til at være i denne store mørke tid.

Dette er grunden til dett studie om "Tiltagende Lys." Som vi får at vide i Ordsprogene 4:18: "Men de retfærdiges vej er som daggryets lys, der skinner klarere og klarere indtil hele dagen." Hvis vi er på de retfærdiges vej, vil vi få et stigende lys, selvom verden oplever tiltagende mørke. Snart bliver det mørkt nok til at alle kan se Lyset.

Ugens Ord 12
OP