Hjem     2022 Menu
2020 Menu   2021 Menu

Tiltagende Lys 1
Uge 1, 2022
af Rick Joyner

Ordspr. 4:18-19.
Retfærdiges sti er som strålende lys, der vokser i glans til højlys dag.
Gudløses vej er som mørket, de skønner ej, hvad de snubler over.

Der er flere bibelske profetier om slutningen af denne tidsalder end noget andet emne i Skriften bortset fra Messias. Mange af disse profetier beskriver denne tid som en tid med tiltagende mørke og problemer, der bliver større, end jorden nogensinde har oplevet før. De beskriver også en tid med stigende lys og manifestation af Herrens herlighed, som også bliver større, end verden nogensinde har oplevet. Det kan være derfor, den kaldes " Herrens store og frygtelige dag" (se Malakias 4:5). Det vil være fantastisk for nogle, forfærdeligt for andre.

Denne studie vil hjælpe os med at komme på den "herlige" side af det, der udspiller sig. Som disse profetier også erklærer, bliver vi nødt til at vælge, hvad det vil være for os, lys eller mørke, herlighed eller problemer. For at gøre dette skal vi befæstes med den kundskab, der vil hjælpe os med at genkende og vælge den vej, der fører til stigende lys og herlighed.

Det åbenlyse første tegn på, at vi er på "de retfærdiges vej" eller rette vej er, at vi vil opleve stigende lys. Hvis dette ikke er tilfældet, og vi oplever større mørke og depression, ved vi, at vi på en eller anden måde er drevet fra den rigtige kurs. Vores første skridt må være at komme på rette vej.

Der er kun én rigtig vej, men der er masser af forkerte. Dette kan virke kompliceret, men det forenkler faktisk vores evne til at genkende den rigtige vej og blive på den. Markørerne er tydelige, når vi er på rette vej. De er ikke klare, når vi er på en forkert vej, som ovenstående vers i Ordsprogene siger: " De ugudeliges vej er som mørke; de ved ikke, hvad de snubler over." Hvis vi snubler rundt uden tydelige tegn, er vi ikke på rette vej.

Det stigende lys, vi burde opleve, gør også vores vej mere og mere klar, hvilket gør os i stand til at vandre med stigende frimodighed og selvtillid. Dette betyder ikke, at de retfærdiges vej ikke har prøvelser og problemer, men vi kan se dem tydeligere og derfor navigere lettere gennem dem.

Nøgleordet her er "lettere", hvilket betyder, at det ikke bliver nemt, bare nemmere. På nogle måder er den rigtige vej, det sande kristne liv det sværeste, vi kan leve. På andre måder, også det vigtigste, er det langt nemmere end alternativet. For ikke at nævne de retfærdiges vej fører til en meget bedre konklusion for al evighed.

Gud gav os en fri vilje, for uden friheden til at vælge ville der ikke være nogen sand tilbedelse, trofasthed, ære eller andre elementer af moralsk egenskab/fortrin Hvis vi blev tvunget til at tilbede, ville der ikke være nogen tilbedelse i Ånd og Sandhed. Herren ønsker, at vi skal tjene Ham, fordi vi vil, ikke fordi vi skal. Den tilbedelse, Faderen søger, kommer fra hjertet, fordi vi forstår og er enige med den, ikke fordi vi er tvunget.

Så vores beslutninger er en vigtig faktor for, hvem vi er, og hvad vi virkelig tror på. Undersøgelser har vist, at mere end 80 % af alle mennesker er bange for at træffe beslutninger, da de er mere bange for at træffe den forkerte beslutning, end de har tro på at træffe den rigtige. De fleste mennesker vil bare gerne have at vide, hvad de skal gøre, og hvad de skal tænke. De er gladere på den måde og kan blive ophidsede, når de bliver tvunget til at træffe beslutninger. For dem er frihed en udfordring og endda en trussel mod deres personlige ligevægt.

Det er dog ikke den måde, vi blev skabt på. Dette er ikke noget menneskes naturlige tilstand, og det vil helt sikkert få os til at afvige fra livets vej. Vi er kaldet til at "regere i dette liv", ikke lade livet herske over os. Hvis vores fred eller indre ligevægt findes i at lade andre træffe vigtige beslutninger for os, vil det i sidste ende føre til fiasko i det, der er vigtigst i livet – hvordan man vandre på livets vej. Når tider med problemer kommer, og ydre forhold bliver rystende, bliver dem med denne mentalitet enten hjælpeløse ofre eller gør noget ubehageligt og i modstrid med deres nuværende natur - hvilket bliver afgørende og tager kontrol over deres liv.

At lære at stole på vores egen opfindsomhed kan bringe en langt større forvandling, stabilitet og fred, end vi nogensinde kan få ved at være afhængige af andre. Dette er dog stadig ikke det højeste niveau, vi kan nå. At gå fra at være afhængig til uafhængig er et stort spring fremad og nødvendigt, men at nå det højeste niveau kræver gensidig afhængighed. Dette begynder, når vi forbinder og forholder os til vores Skaber, som vi blev skabt til at gøre, og gennem Ham forholder os til andre medlemmer af Han's legeme, som vi blev kaldet til. Dette er vores ultimative kald og vores ultimative modenhed.

Ugens Ord 2
OP