Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Følg Kongen 17

Uge 47 2021
af Rick Joyner

Herren har kaldt dem, der sejrer i denne nuværende verden, til den højeste position i hele skabelsen – at være Guds sønner og døtre og arvinger med Han's Søn. Dette er det højeste kald. Det er kun for dem, der beviser for skabelsen, at de er værdige til at regere med Ham ved at overvinde det største mørke og ondskab i skabelsen, som nu bliver manifesteret på jorden. Det er dem, hvis lydighed og udholdenhed for Ham mod al modstand vil få selv fyrstendømmer og magter til at anerkende Herrens sejr og sandhed, som i sidste ende vil sejre.

Den første Adams hustru levede i en perfekt verden og var perfekt som skabt. Men da hun blev fristet af ondskab, valgte hun synd frem for at stole på Gud. Den "sidste Adam", som Jesus kaldes, vil have en brud, der vil leve under de værste forhold og møde det værste mørke og modstand, som verden nogensinde har kendt, og som endnu vil vælge at adlyde. Herved vil skabelsen se, at hun er værdig til at være Han's brud og regere med Ham. Alligevel vil hun altid vide, at hun ikke sejrede ved sin egen styrke, retfærdighed eller visdom, men ved troen på Ham; en tro, der virker gennem kærlighed (se Gal. 5:6).

Det Nye Testamente tale til falske evangelier og falske brødre. Jesus sagde: "For mange vil komme i mit navn og sige: 'Jeg er Kristus' og vil forføre mange" (Matt 24:5 NKJV). Der er og bliver mange, der forkynder et andet evangelium og en anden Jesus. Noget af denne perversion af sandheden er resultatet af forsøget på at gøre den smalle vej bredere for at appellere til flere mennesker. Enhver, der vil ændre evangeliet af en eller anden grund, er til en vis grad bedrager. Jesus lavede en meget smal vej, som få ville finde, og det er livets sande vej.

De, der ikke vil komme ad den smalle vej, men kun når vejen er udvidet for at opfylde deres betingelser, er "falske brødre". Det er dem, der forvrider ikke kun evangeliet, men al sandhed, der begynder med den mest grundlæggende sandhed – hvem Gud er, og hvordan Han er. Sådanne tilbeder en Gud skabt i deres eget billede i overensstemmelse med deres egne ønsker i stedet for at kende Ham, som Han er. Dette er den ultimative stolthed, der vil forårsage det ultimative fald.

Vi får at vide, at Herren elsker alle mennesker og ønsker, at de skal blive frelst, hvilket betyder at Han aldrig vil gå på kompromis med den lige og snævre vej til sandt liv. De, der forsøger at gøre Han's vej lettere, end Han gjorde, kan føre dem, der tror, at de nu er frelst og har evigt liv, ind i en ultimativ vildfarelse. I denne tilstand er deres evige liv i fare. Når de tror på et kompromitteret evangelium, kan de blive endnu sværere at nå med det sande evangelium.

Vejen er let at forstå for enhver, Han kalder, men det betyder ikke, at den bliver let at følge. Han mente ikke, at det skulle være nemt. Ved at stå over for de svære udfordringer bliver vi udfriet fra vores gamle, faldne natur og begynder at leve som den nye skabning, Han har kaldet os til at være. De lidelser, vi står over for i dette liv, er ikke gjort mod os, men for os.

Vi kan forestille os en ung Salomon, der klager til sin far, kong David, over hvorfor han ikke kunne slippe afsted med alt det, hans brødre og søstre kunne. Han var tvivl om hvad David ville svare: "De er ikke kaldet til at være kongen."

Hvis det ser ud til, at vi modtager mere disciplin og større udfordringer end andre, kan det være på grund af vores kald. Som der står skrevet i Hebræerbrevet 12:7-8: ”Det er til jeres optugtelse, at I må lide; Gud handler med jer som med sønner; thi hvor er den søn, som faderen ikke tugter?
Hvis I da ikke får nogen tugtelse, som dog alle får deres del af, så er I jo uægte børn og ikke sønner.."
De modne ser al disciplin og udfordringer som tegn på Guds gunst og kærlighed, ikke som afvisning eller straf.

Ugens Ord 48
OP