Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Vores Kald Som Vogter 5

Uge 30, 2021
af Rick Joyner

Når vi fortsætter med at studere pligterne og metoderne til at være vogter, vil vi forstå, hvordan disse hænger sammen med at vokse i Kristi natur. De mest effektive vogter motiveres ikke af frygt, men af kærlighed til dem, de beskytter. Som vi får at vide i 1 Tim. 1:5. "Målet med vores instruktion er kærlighed fra et rent hjerte og en god samvittighed og en oprigtig tro."

Dette skal være vores mål i alt, hvad vi gør, herunder at blive dygtige vogter. Vi ønsker, at vores stigende hengivenhed for at beskytte mennesker skal motiveres mere af vores voksende kærlighed til dem end af frygt for fjenden. Apostelen Paulus skrev i Fil. 1:9. “Og dette beder jeg, at din kærlighed stadig kan blive mere og mere i sand kundskab og al skelnen/bedømmelse.” Kærlighed er grundlaget for "reel viden" og "al skelne/bedømmelses evne." Frygt og mistanke er ikke grundlaget for skeln/bedømmelses evne, men sand kærlighed er det.

Som vi får at vide i 1 Joh. 4:18. "Der er ingen frygt i kærlighed, men perfekt kærlighed udriver frygt, fordi frygt indebærer straf, og den, der frygter, bliver ikke fuldkommen i kærlighed." Vi skal huske dette, når vi begynder at dække trusselsanalyse. Det første, vi skal bevogte, er vores egne hjerter, og vi beskytter dem mod enhver frygt eller had, der søger at få adgang til dem. Hvis vi fornemmer, at dette begynder at ske, er vi muligvis nødt til at trække os tilbage fra denne pligt et stykke tid for at befæste os selv i Herren og Han's kærlighed til os og for vores fjender, der truer os.

Nogle kristne kan ikke stå over for noget negativt. Nogle lærdomme i nyere tid har betinget folk til ikke at kunne høre noget, der ikke får dem til at føle sig godt. Hele denne tankegang er i modstrid med Jesu og apostlenes lære. Det er i strid med de profetiske advarsler om slutningen af denne tidsalder. De, der har taget denne lære til sig, har en tendens til at falde væk, når der sker noget negativt med dem, men nogle vågner op med, hvordan de blev bedraget. De, der vågner op af denne vildfarelse, kan blive stærke og få sejr i det, der udfolder sig.

Vi har ikke tid til at spilde vores tid med dem, der bruger det meste af vores tid og opmærksomhed, og bærer lidt eller ingen frugt. En af de største trusler mod Kristi legeme, der er farligere end falske profeter, falske lærere eller endog falske hyrder, er "falske brødre." Dette er mennesker, der foregiver at være troende, og måske virkelig tror, at de er det, men de ledes af fjenden og er sendt til at udmatte de hellige. De kan tage så meget af vores tid og opmærksomhed, at vi bliver distraheret fra dem, vi er kaldet til at tjene, eller andre pligter, vi har. Judas kaldte dem ”skyer uden vand” (se Judas 1:12) , fordi de aldrig producerer nogen frugt, og vores tid med dem vil blive spildt.

Den sande kærlighed til Gud elsker og tjener dem, som Han har kaldt os til, og ikke blive distraheret af dem, som Han ikke har kaldt os til. Vi vil blive kritiseret og angrebet langt mere, hvis vi gør Herrens vilje, end vi vil, hvis vi giver os til at behage mennesker, men som Paulus skrev i Gal. 1:10. “Hvis jeg stadig søgte at behage mennesker, ville jeg ikke vær Kristi tjener. ” Jo mere hengiven vi er til at behage mennesker, jo lettere splittet vil vi være fra Guds vilje.

Hvordan trådte Jesus, som er Gud, som er kærlighed, over alle de sårende mennesker, som Han let kunne have helbredt for kun at helbrede den ene mand ved Siloams bassin? Han gjorde det, fordi Han kun gjorde, hvad Faderen viste Ham, ikke hvad Han kunne have gjort. Hvis vi bliver lydige mod Ham, så vi kan have tillid til den slags autoritet, bliver vi nødt til at lære kun at gøre det, som Han viser os at gøre, og ikke svare på alle de ting, vi kunne gøre.

Så det at være en god vogter begynder med at overvåge vores eget hjerte og skelne alt, hvad der ville distrahere os fra Guds vilje. Langt flere mennesker vil blive hjulpet af os, hvis vi har denne beslutning, end hvis vi bliver tiltrukket af at gøre ting, som Han ikke kaldte os til at gøre.

Ugens Ord 31
OP