Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Vores Kald Som Vogter 3

Uge 28, 2021
af Rick Joyner

Når vi fortsætter med at studere pligterne og metoderne for at være vogter, er der færdigheder, vi skal udvikle til en så vigtig opgave, at vi alle skal være meget seriøse hvad vi bør kende og gøre. Vogterens færdigheder kan også forstørre alt, hvad vi gør, da de hjælper os med at være meget mere opmærksomme og fokuseret på, hvad der sker omkring os.

Vogterens færdigheder er ikke kun til brug, mens de er "på vagt" som vogter, men kan frigive i os et niveau af opfattelse og bevidsthed om, at vi skal være opmærksomme hele tiden, der kan hjælpe os i alt, hvad vi gør. Disse er ikke kun for at lede defensivt efter trusler, men også på udkig efter ting som muligheder for at blive brugt af Herren til at hjælpe andre i nød.

Når det er sagt, er vi kommet ind i en tid, hvor der er en trussel om vold næsten overalt og når som helst. Når vi gennemgår træningen for at være en effektiv vogter, og vi lærer at genkende trusler, vil det faktisk give os mulighed for at have større fred og tillid, fordi vi ikke står over for noget ukendt, men ved hvad vi leder efter og ved, at vi kan se det, hvis det vises.

At være veluddannet og forberedt vil give os mulighed for hurtigere at bevæge os ind i en stilling der er proaktiv, så vi kan engagere os i situationen og få kontrol over den snarere end omvendt. At være passiv i en truet situation vil næsten altid sætte os i en langt mere farlig position. At være engagerende og proaktiv er normalt en af de sikreste ting, vi kan gøre. Der er undtagelser, som vi vil dække, men dette princip er generelt sandt.

Kristne bør have en fordel i enhver truet situation, fordi vi ikke skal være bange for døden, som vi ser i

Hebræerbrevet 2:14-15.
14. Da nu børnene har del i kød og blod, fik også Han på lignende måde del deri, f
or at Han ved sin død skulle gøre ham magtesløs, der har dødens vælde, nemlig Djævelen,

15. og udfri alle dem, som af frygt for døden hele deres liv havde levet i trældom.

Dette siger, at når vi ikke frygter døden, er djævelen magesløst overfor os. Djævelen holder folk i trældom af frygt, og frygt for døden er den ultimative frygt og det ultimative trælddoms åg. Den grad, hvor vi er fri for frygt for døden, er den grad, hvor vi er fri for trældom. Det er gennem troen på korset og opstandelsen, at vi er befriet for denne ultimative frygt og derved enhver anden frygt, der kan kontrollere os, så vi i stedet styres af Guds Ånd.

Den grad, hvor vi stadig frygter døden, er et barometer, der viser, hvor meget vi ikke tror på evangeliet eller stoler på Gud. Det er ikke nok at tro på en lære, hvis den ikke ændrer vores liv. De, der virkelig tror på korsets kraft og løftet om opstandelse, frygter ikke døden. Når vi er befriet fra kraften i denne ultimative frygt, kan vi let blive fri for ethvert andet trældoms åg.

Dette er grunden til det apostoliske evangelium, at de »forkyndte Jesus og opstandelsen fra de døde« (Ap.g. 4:2, 4:33, 17:18). Dette var det store håb og anker for deres sjæle, der gjorde det muligt for de hellige i den tidlige kirke at være så frygtløse over for trusler, forfølgelse og endda døden pågrund af Han's navn. De troede ikke bare på en opstandelseslære, de havde ægte tro, der forvandler lærdomme til en realitet i deres liv.

Hvis vi har sand tro på Jesus, ikke kun en lære om Ham, vil vi også have sand tro på opstandelsen, ikke kun en lære om den. Derfor vil de, der har den sande tro, være de mest frygtløse og modige mennesker af alle. Hvis vi ikke vandrer i den sande tro og det ultimative mod, det medfører, så må vi arbejde på det, når vi arbejder på vores vagt. Faktisk burde alt, hvad vi vil forsøge at gøre i disse tider, i sidste ende handle om at vokse op på alle måder til Ham.

Ugens Ord 29
OP