Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Vejen Til Sejr - 6

Uge 23, 2021
af Rick Joyner

Vi fortsætter med det bibelske trin-for-trin vej til sejr og anerkende at disse også er trin for trin vej mod modenhed i Kristus. Vi fortsætter med formaningerne om dette i:

2 Peter 1:2-8.
2. Nåde og fred blive jer stadig rigere til del, idet I lærer Gud og vor Herre Jesus at kende.

3. Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har Han's guddommelige magt
skænket os gennem kundskab om Ham, som kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft,

4. og derved har Han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser,
for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden,
som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur.

5. Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt,

6. i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt,

7. i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle.

8. Thi når dette findes hos jer og stadig tager til,
så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i
erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.

Punkt 1) Vi har fået alt, hvad vi har brug for, hvad angår liv og gudsfrygt ved Han's guddommelige kraft. Herren har ikke bare givet os instruktioner om, hvordan vi skal leve, men Han har også givet os Han's Ånd til at styrke os til at gøre det. Vi kan ikke sige, at vi ikke har det, vi har brug for for at gøre Han's vilje.

Punkt 2) Guds løfter er først og fremmest givet til os så vi kan få del i Han's guddommelige natur. Den forbedring af vores liv, som Han's løfter giver os, handler meget mere om, hvordan de hjælper os med at blive den, vi er kaldet til at være, end besiddelse af de tillader os at have.

Punkt 3) Når vi ejer disse løfter, hvormed vi iklædes Han's natur, undslipper vi denne verdens korruption, der kommer gennem begær. Begær er det modsatte af kærlighed og er en ødelægger af den kærlighed, vi er kaldet til at leve ved.

Dette fører os til den rækkefølge, som Peter udlægger for at vokse i de otte kvaliteter, der fører til modenhed i Kristus:

Omhyggelighed flittighed
Moralsk egenskab
Kundskab
Selvkontrol
Udholdenhed
Gudsfrygtighed
Broderlig kærlighed
Elske, Kærlighed


Peter bekendtgøre at hvis dette er egenskaber, som vi har og vokser i dem, så vil vi være frugtbare ved at have den “sande kundskab” om vores Herre Jesus Kristus.

Ligesom Åndens frugt er disse kvaliteter resultatet af forsætlig fokus og hengivenhed, hvor den første af disse er først af en grund - det kræver flid at vokse i dem alle. Nytårsforsæt bliver ofte hurtigt opgivet og glemt på grund af manglende flid, men disse er langt vigtigere end beslutninger - dette er krav for at blive på livsstien.

Her ser vi, at det kræver et fundament af flid for at vokse i moralsk ekspertise, og det kræver at vokse i kundskab. Disse er alle krav for at vokse i selvkontrol, hvilket fører til udholdenhed. Alle disse fører til gudfrygtighed, som derefter fører til broderlig kærlighed, hvilket fører til vores ultimative mål: kærlighed, at elske. Peter afslutter derefter denne storslåede formaning med v:9-11:

”For den, der mangler disse egenskaber, er blind eller kortsynt og har glemt sin renselse fra sine tidligere synder.

”Derfor, brødre, vær så meget mere omhyggelige med at sikre dig Han's kald og valg; så længe du praktiserer disse ting, vil du aldrig snuble.

"For på denne måde får du rigeligt adgang til vores Herres og Frelser Jesu Kristi evige rige."

Ugens Ord 24

OP