Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Vejen Til Sejr - 4

Uge 21, 2021
af Rick Joyner

Vi fortsætter trin for trin vejen til sejr og erkender, at disse også er trin for trin modenhed i Kristus. Vi fortsætter med formaningerne af Peter, da det var ham, der fik nøglerne til riget, og de giver en åbning af døren. Se nu på:

1 Pet. 5:5-10.
5. Ligeså skal I unge underordne jer de ældre; og ifør jer alle ydmyghed over for hverandre;
for »Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde.«

6. Så ydmyg jer da under Guds vældige hånd, så Han til sin tid kan ophøje jer.

7. Kast alle jeres bekymringer på Ham, thi Han har omsorg for jer

8. Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan>opsluge

9. Stå ham imod, faste i troen; I ved jo, at jeres brødre her i verden må igennem de samme lidelse.

10. Men al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i Kristus Jesus,
Han vil, efter at I en kort tid, har måttet lide, selv fuldt ud berede, styrke bekræfte, grundfæste jer!

Denne formaning begynder med, hvordan vi skal være ydmyge og begynder med at være underlagt vores ældste. Vi søger ydmyghed af den uendeligt vigtige grund til, at Gud modstår de stolte og giver Han's nåde til de ydmyge. Der er ingen skat i denne verden, der er mere værdifuld end Guds nåde, så hvis vi overhovedet har nogen visdom, bør det altid være en primær hengivenhed, der søger ydmyghed.

Vi bliver fortalt i Skriften, at Gud hader menneskets stolthed. I Ordsprogene får vi at vide, at stolthed kommer før vanære, fald og ødelæggelse. Er det ikke en form for stolthed at tro, at vi kan træffe vigtige beslutninger for vores liv uden engang at spørge Gud? Derfor kan vi forvente, at enhver kurs, vi tager, eller beslutninger, vi tager i denne arrogance, i bedste fald vil føre til problemer. Vi ser i historien om kong Saul, at det var det, der bragte hans rige ned og sluttede med hans død. Derimod er den mest almindelige sætning angående kong David, at "han spurgte Herren." Han var derfor i stand til at etablere et rige, som vi får at vide, vil vare evigt.

Derefter formaner Peter os til at være stærke, være ædru og årvågen og modstå djævelen med tro. Herren kunne straks have bundet djævelen ved sin opstandelse, men Han lod ham være løs for vores skyld. En stor del af vores træning kommer ved at modstå djævelen, så vi bør ikke løbe fra disse prøvelser, men beslutte at vi vil have mere tro på Gud og modstå djævelen.

Der er skrevet mange store bøger om, hvordan vi kan modstå djævelen, og vi har ikke plads her til at tackle dette, som det fortjener, men det er noget, vi skal acceptere som et kald. Vi burde have vision og begejstring omkring disse kampe, fordi der ikke kan være nogen sejr uden kamp.

Så siger Peter, at vi skal trøste os med, at vores prøvelser er almindelige, som alle gennemgår. De er en del af livet, og de er muligheder for at modnes i Herren og i vores tro.

Peter slutter denne formaning med det faktum, at prøvelserne kommer til at ophøre, og Herren vil bruge dem til at "fuldkomme, bekræfte, styrke og etablere dig." Grundlæggende for at følge kongen er at stole på Ham til at bruge alt det, vi gennemgår til dette høje formål. Så lad os have mere tillid til Gud som føre os til sejren, end vi har for djævelen som føre os til nederlag.

Ugens Ord 22

OP