Hjem     2020 Menu   2021 Menu

Vejen Til Sejr

Uge 18, 2021
af Rick Joyner

Vi har set på, hvordan Åndens frugt er guddommelige stærke våben. I denne tid med stigende uenighed og konflikt er det endnu mere afgørende, at vi bygger vores liv på Klippen, Jesus, og styrker os selv i Ham ved konstant at søge at vokse i Han's natur. Dette demonstreres af Åndens frugt i vores liv.

Af denne grund vil vi nu se på nogle af de bibelske formaninger, der giver os klare instruktioner om, hvordan vi styrker os selv i Herren. Vi begynder med dem, der er skrevet til os af Peter, den, som Herren gav rigets nøgler, og i disse kan vi finde de nøgler, der åbner Han's rige for os. Vi begynder med:

1 Peter 1:6-9.
6. Da skal I glæde og fryde jer, selv om I nu først en liden stund, om nødvendigt, bedrøves i mange slags prøvelser,

7. for at ægtheden af jeres prøvede tro — som er langt mere værd end det forgængelige guld, der er letfordærvelig, som dog prøves og renses ved ild — må vise sig at blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.

8 Selvom I ikke har set Ham, elsker I Ham; og selvom I ikke engang ser Ham nu, tror I og har tillid til Ham, og over Ham skal I juble og fryde jer med en usigelig og herligt glæde,

9. idet I som resultatet [udfaldet, fuldendelsen] når troens mål, jeres sjæles frelse.

Jesus kom for at give os et liv i overflod. Det betyder ikke nødvendigvis, at det hele ville være godt, kun at der ville være meget af det. Han sagde også, at vi i verden vil have trængsel eller problemer. Denne nuværende tidsalder er beregnet til, at vi skal have prøvelser, der hjælper os med at tilpasse os Han's billede og forberede os på at herske med Ham i den kommende tid. De er for vores skyld, og når vi modnes i Ham, begynder vi at forstå, hvordan disse prøvelser virkelig er mere værdifulde end guld, som Peter skrev.

Så de modne i Kristus bør betragte enhver prøvelse som noget, vi skulle være lige så begejstrede for som om vi lige havde fundet en pose guld. For den virkelig åndelige er en prøvelse umådeligt mere værd end guld. Dette liv er kun "en damp", og alt guld vi har her, vil i bedste fald kun vare så længe. Kristi natur, som prøvelser virker på os, resulterer i langt større ting i dette liv end nogen mængde guld nogensinde kunne købe, og de vil vare evigt.

Vi kan ikke selv skabe os til, hvad vi skal være, men vi skal være Han's stykke arbejde. Af denne grund er det overmodig at lave vores egne prøvelser eller andres. Der er dog ting, vi kan gøre for at få mest muligt ud af prøvelser - hovedsagelig for at vandre i tro, stole på Ham og takke Ham for alt, hvad Han tillader i vores liv.

Jakob erkender dette, da han skrev til: ” Mine brødre! I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser” (se Jak. 1:2). At han skriver for at "regne det for lutter glæde" indebærer, at vi måske ikke føler det sådan, i det mindste i starten. Men hvis vi virkelig tror på Skriften, at "Og vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter Han's beslutning er kaldede" (Rom 8:28), så vil vi stole på Han's ord mere end vi tvivler eller frygter for prøvelserne, som vi ser i Jakobs 'ord om dette:

Jak. 1:2-8.
2. Mine brødre! I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser.

3. I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed;

4. og udholdenhed skal føre til fuldkommen gerning, så I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.

5. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet.

6. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; den, der tvivler, ligner nemlig en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden;

7. og et sådant menneske må ikke vente at få noget fra Herren,

8. en tvesindet mand, som han er, ustadig på alle sine veje.

Her ser vi, at et formål med prøvelser er at producere udholdenhed i os. Dette vil gå meget bedre, hvis vi arbejder sammen med Gud for at udholde dem ved at stole på Ham. Den næste vigtige ting at gøre i en prøvelse, som vi ser her, er at vi skal bede Gud om visdom i, hvordan vi skal håndtere det, som Han lover altid at give os.

Derefter modstår vi tvivlen ved at beslutte, at vi vil stole på Gud og tro på Han's ord over enhver følelse, vi måtte have, over enhver fremkomst eller ord af modløshed, som djævelen kan forsøge at friste os med. At tro på Gud er altid det rigttige - tvivle på Ham er ikke og kan i bedste fald resultere i en meget længere prøvelse.

Ugens Ord 19

OP