Tilbage
Hjem
1 Dømmekraft,
af Rick Joyner

Da Ugens Ord hele sidste år 2020 handlede om Arve oriengteringer, fortsætter 2021 som selvstændig undervisning, men går Rick Joyner videre med denne Arve oriengterings serie her, som han kalder: Den marxistiske strategi for at overtage Amerika. De 3 første Arve oriengteringer er 1, 2, 3. Disse kan bruges som indledning denne serie.

I de sidste par af Ugens Ord behandlede vi, hvordan videnskab har tilbagevist darwinisme, freudiansk psykologi og marxisme. Darwinismen, en "teori", er modbevist, tilbagevist med de mest grundlæggende fysiske love, som er love, ikke teorier. Freud og Marx afvises ved hvordan de aldrig har arbejdet for at opnå de resultater, de hævdede, men snarere det modsatte - hver eneste gang. Så hvorfor omfavner meget af hele verden disse dokumenterede fejl, som om de er fakta? Et ord forklarer det - bedrag.

Inden vi graver dybere ned i de forfærdelige resultater, som disse tre "dæmoniske lære " har skabt i menneskeheden, må vi stille et vigtig spørgsmål: Hvordan skelner, opdager, erkender vi sandheden fra bedrag?

For det første bruger vi meget mere opmærksomhed på at kende sandheden end at skelne, opdage, erkende bedrag. Der er en ”Sandhedens Ånd”, hvor vi kan lære at skelne, som følger med sandheden. Sandheden har en vis værdighed, endog en ædel karakter, der får den til at skille sig ud fra alle de bedrag og vildfarelser, som prøver at bringe sandheden til tavshed og skjule/sløre sandheden.

Sandheden har styrken og tilliden til dens holdning til at byde velkommen til debat. Et bedrag vil forsøge at bringe sandheden til tavshed, manipulere, true eller gøre næsten hvad som helst for at undslippe evalueringen af åbenlyse grunde - den vil ikke være under kontrol. Når vi ser disse metoder til intimidering brugt af enhver dagsorden, kan vi være sikre på, at det er fordi det er et bedrag, der ikke vil være under kontrol.

Måske er det mest åbenlyse nutidige eksempel på et stort bedrag eller lusk, er den måde, klimaændringerne er blevet præsenteret på. Overreaktionerne hos dem, der holder fast ved denne vildfarelse, er så ekstreme, at enhver tænkende person, med et ægte videnskabeligt sind, skulle være endnu mere foruroliget over den måde, klimaændringerne præsenteres på. Ikke alene tolereres debatten ikke, men truslerne mod enhver, der ikke helhjertet og utvivlsomt omfavner denne teori, er et tydeligt tegn på, at der er bedrag i kernen i denne teori.

Vi har dog denne faktor at kæmpe med: de fleste mennesker (anslår at så mange som 80%) reagerer på stærk, anmassende og dominerende autoritet. Som apostlen Paulus skrev i 2. Kor. 11:20, I finder jer jo deri, om man trælbinder jer, om man udsuger jer, om man indfanger jer, om man ophøjer sig over jer, om man slår jer i ansigtet." Vi kan konkludere med dette, at kødelige mennesker reagerer på kødelig autoritet, og de fleste mennesker, selv de fleste kristne, er stadig kødelige eller "naturlige", ikke åndelige i deres tænkning og opførsel.

Hvad er løsningen? Missionsbefalingen skulle gøre disciple, ikke kun omvendte. I Missionsbefalingen definerede Jesus, hvad dette betød, da Han sagde: "Lær dem at at holde alt det, som jeg har befalet jer". Hvis vi overvejer de ting, som Jesus sagde, at Han's disciple ville være som, ville vi måske tro, at vi aldrig engang har mødt en.

Hvis vi læser de personlige tidsskrifter, andre skrifter og taler fra vores Grundlæggende fædre af vores republik, ville vi være nødt til at konkludere, at alle undtagen få af dem ikke kun var Kristi disciple, men var lige så hengivne og beslutsomme i deres efterfølgelse af Ham som kunne findes i den tidlige kirke. Dette var det åbenlys resultat af den første store vækkelse, hvor det blev anslået, at 80% af befolkningen i kolonierne personligt havde hørt George Whitefield forkyndelse, havde været på vækkelsesmøderne og havde en så usædvanlig hengivenhed for at kende Herren, at det ville være svært at finde nogen anden nation i historien som var så inderlige og trofaste som de amerikanske kolonier.

De revisionistiske historikere har forsøgt at modbevise denne sandhed, men sandheden forbliver urokkelig og påviselig fra de originale kildematerialer fra den periode. Disse materialer kan stadig findes i overflod. Det er meget opmuntrende, at der nu er en grundlæggende bevægelse i Amerika for at genoprette dens sande historie.

Apostelen Paulus skrev, at berøanerne var mere "ædle-sindet" end andre, han havde forkyndt for. Hvorfor? Fordi de modtog hans budskab med et åbent hjerte, men ikke bare accepterede det fordi Paulus havde forkyndt det. Berøanerne tog alt, hvad han sagde, og tjekkede det ud i Skriften. Dette er faktisk roden til den akademiske tradition for at gå til originale kilder for at fastslå sandhed eller fakta.

Spurgeon sagde engang, at han kunne finde ti mænd, der ville dø for Bibelen for enhver, der ville læse den. Vi glæder os måske over en sådan hengivenhed over for Bibelen, at så mange ville være villige til at dø for den, men hvad gavner det dem, hvis de bliver bedraget, fordi de ikke ved, hvad der er i den? Det er en god ting at ville gå i en kirke, hvor sandheden forkyndes uden kompromis, men ingen vil nyde evigheden, fordi de kendte nogen, der kendte Herren. Vi må alle kende Ham selv. Vi skal også have den oprigtige hengivenhed for Han's sandhed, så vi går hjem og tjekker, hvad der forkyndes. Dette er ikke kun for at udfordre budskabet, men hvis det er sandt, for at befæste det i vores hjerter.

Kan vi sige, at vi har dette "ædle-sind" som berøanerne, hvis vi ikke vil ofrer det at se på et par tankeløse komedieserier for at tage den tid til at søge i skrifterne og måske også originale kilder til historisk information for at verificere, hvad vi lærer? Med alle de kilder til viden og information, vi har til rådighed ved et tastetryk i dag, kan vi hver især gøre dette bedre og dybere end endda de mest studerende teologer og historikere for bare en generation siden. Er dette ikke mindst en del af det, som Herren mente, da Han sagde, at Han gemte Han's bedste vin til sidst? Hvor tragisk vil det være, hvis vi ikke drager fordel af dette?

Endnu mere end dette, hvor tragisk vil det være, at vi ikke benyttede os af fordelen til bedre at kende Ham, som er Sandheden?

2
OP