Tilbage

99. Følg Rystelserne
af Rick Joyner

Og når Han har lukket alle sine får ud, går Han foran dem; og fårene følger Ham, fordi de kender Han's røst. (Joh. 10:4).

Dengang fik Han's røst jorden til at rokkes, men nu har Han givet denne forjættelse: »Endnu én gang vil Jeg ryste, ikke blot jorden, men også himmelen.«

Men dette »endnu én gang« giver til kende, at de ting, der kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, der ikke kan rokkes, skal blive bestandig.

Da vi nu får et urokkeligt rige, så lad os være taknemmelige og derved tjene Gud, som det er Ham velbehageligt, med acceptabel tilbedelse med ærbødighed og ærefrygt.

29. Thi »vor Gud er en fortærende ild.« (Hebr. 12:26-29).

I de ovenfor citerede vers ser vi først, at Herrens folk kender Han's stemme, og på grund af dette følger de Ham. Vi kan måske også fra dette beslutte, så vi kan følge Ham i den grad, at vi kender Han's stemme. Vi ser derefter i teksten fra Hebræerbrevet, at Han's stemme ryster tingene. Så hvis vi kommer til at kende Han's stemme, vil vi også kende at noget ryster.

I en sådan usikker verden er stabilitet meget at ønske. Men hvis vi søger stabilitet og sikkerhed i stedet for sandheden, kan vi have dt let for en tid, men vi vil drive længere væk fra Herren. Hvor Herren taler, foregår der rystenlser. Hvis vi ønsker at følge Ham, er vi derfor nødt til at lære ikke at søge sikkerhed i tingene fra denne verden, som vil ryste alt, når Han taler. Vi må kun finde vores sikkerhed i det rige, som ikke kan rystes - Guds rige.

Hvis vi begynder at ryste, når regeringerne i denne verden ryster, afslører det kun, i hvilken grad vi har tillid til det, der kan rystes. Hvis vi begynder at ryste, når aktiemarkedet begynder at ryste, afslører dette, i hvilken grad vi har lagt vores tillid til aktiemarkedet i stedet for i Herren. Som teksten i Hebræerbrevet afslører, vil alt, hvad der kan rystes, rystes. Dette skulle ikke overraske os. De, der kender Herrens stemme og følger Ham, skal være vant til denne rysten. Hvordan skal vi så forholde os til de ting, der ryster?

For det første, hvis vi har bygget vores liv på Kongeriget, som ikke kan rystes, og vores grund er fast, når det, der er omkring os, begynder at ryste, står vi på fast grund, så vi kan trække andre ud af kviksand. Vi blev ikke frelst bare for os selv. Herren elsker alle mennesker og ønsker, at de skal blive frelst. Vi skal altid nå ud til dem, der har problemer og hjælpe dem. Hver velsignelse, nåde og fremgang som vi har, er med det formål at demonstrere Guds kærlighed, som frelste og tilvejebringer os alt.

I Åb. 11:15 læser vi: "Og den syvende engel blæste i sin basun; da lød der i Himmelen høje røster, som sagde: »Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og Han's Salvedes, og Han skal være konge i evighedernes evigheder." Det græske ord, der er oversat " er blevet ", synes at indikere en transformation. Der er aspekter af vores regering, som jeg mener er baseret på rigets principper, og disse vil forblive efter enhver rysten. enhver del af vores regering, økonomi eller kultur flytter fra dens fortøjninger til rigets principper, rystelsen, der i sidste ende kommer, vil være mere drastisk og ødelæggende.

Jeg har værdsat og nydt den velstand, vi har haft de sidste par år, men jeg forsøgt at lægge mine anliggender så de ikke er afhængige af det. Jeg har set, at når velstands tidspunktet fortsætter, begynder folk at værdsætte deres job mindre. Hengivenheden til ekspertise er begyndt at lide. En recession er muligvis en af de sundeste ting, der kan ske med vores økonomi på dette tidspunkt, og vi er faktisk forberedt på det.

Før jeg blev professionel pilot, arbejdede jeg i flere år som tømre. Jeg elskede den handel og var privilegeret at arbejde sammen med en gammel håndværker, der byggede huse som Michelangelo malede. En gang under en recession bemærkede jeg overfor ham, at jeg var bekymret over, at mange, der var i vores profession, var ved at miste deres job. Han kiggede på mig med et skulende blik og svarede: "Ingen ægte tømrer har nogensinde mistet deres job under en recession. En ægte tømrer vil altid have masser af arbejde." Der er en dyb sandhed til dette. Hvis vi gør alt, hvad vi gør, som for Herren, dedikeret til dygtighed og integritet, selv i denne rystelige verden vil vi være i sikkehed. Dog bedre end det, hvis vi følger Lammet, uanset hvor Han går, vil vi også kunne sige:

Men Gud ske tak, som altid fører os i sejrstog i Kristus og ved os alle vegne åbenbarer kundskaben om Ham som en liflig duf. (2 Kor. 2:14).

Tænk over det. Hvis vi følger Ham, vil vi altid sejre. Og vores sejre vil ikke kun være triumfer, de vil manifestere kundskaben om Ham. Derfor er vi her.

100. En Ny Begyndelse
OP