Tilbage

92. Guds Høje Kald
af Rick Joyner

For ved Ham blev alle ting skabt, både i himlen og på jorden, synlige og usynlige, hvad enten det er troner eller herredømme eller herskere eller myndigheder - alle ting har blevet skabt af Ham og til Ham (Kol. 1:16).

Dette Skriftsted gør det klart, at vi blev skabt af Sønnen og til Sønnen. Dette føres lidt videre i:

Rom. 8:29.
For dem, som Han har kendt forud, dem har Han også forudbestemt til at blive formet til Han's Søns billede , så Han kan være den førstefødte blandt mange brødre,

På dette punkt må vi stille et af de ultimative spørgsmål: Ville Jesus være kommet til jorden, hvis der ikke havde været et fald? Jeg tror det, for lige så herlig som forløsningens kors er, gjorde Herren det klart, at Han kom for at gøre mere end bare at forløse jorden - Han kom for at begynde en ny skabning, som vi bliver en del af efter vores forløsning. Overvej:

Ef. 1:3-4.
3. [Lov og pris til vor Gud]. Priset være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os [givet ved Helligånden] al åndelige velsignelser i den himmelske verden

4. Allerede før universets grundvold blev lagt, har Han [i Han's kærlighed] udvalgt os [faktisk udsøgt os for Ham selv som sin egne] i Kristus, for at vi skal være hellige [indviet for og givet særstilling hos Ham], og [vi er nu] uden dadel og skyldfri i Han's øjne, endog hævet over kritik for Han's åsyn.

Vi blev kendt af Herren inden verdens grundlæggelse, og Han blev korsfæstet før verdens grundlæggelse. Herren vidste slutningen fra begyndelsen, og Han vidste, at mennesket ville falde og at dette ville kræve en forløsning. Men der var også et højere formål for mennesket i Guds hjerte, før Han skabte ham. Han havde åbenbart den nye skabning i sit hjerte såvel som forløsning af den tidligere.

Denne nye skabning var meningen, at mennesket skulle rejses op fra det naturlige rige til en himmelsk natur. Mennesket skulle være broen mellem den naturlige skabelse og den himmelske eller åndelige verden. Gennem Helligånden har vi denne skat i et jordisk kar, men vi er opfordret til at påtage os det åndelige rige. Når vi bliver født påny af Ånden, bliver vi faktisk en ny art. Vi vandrer jorden, men ved Ånden kan vi nu bo i de himmelske steder med Kristus.

Selv hvis der ikke var sket en overtrædelse, var det altid Herrens hensigt for mennesket at tage del i et himmelsk kald og være forenet med Ham på en speciel måde gennem Han's Søn. Når vi fødes, er vi lige begyndt på livet; når vi bliver født påny, er vi lige begyndt på processen med åndelig modenhed. Vores mål er at være som Herren og udføre de gerninger, som Han gjorde. Han var den første fødte af mange brødre. Han kom for at forløse os, men også for at vise os, hvordan vi kan leve i den nye skabnings natur. Denne natur har autoritet over de ting, der var resultatet af faldet, såsom sygdom, og helvedes hær, der har beboet jorden gennem helvede s porte, der blev åbnet ved faldet.

Igen, dette er på ingen måde at bagatellisere den herlighed ved forløsningen, vi fik gennem korset, da det altid vil være det centrale i vores rigtige forståelse af Guds herlighed og natur. Korset er den eneste dør, gennem hvilken vi kan komme ind i Guds formål. Vi må dog også indse, at vores formål er mere end blot at blive tilgivet vores synder, så store som de kan være, eller endda at blive retunet tilbage til vores tilsigtede tilstand før faldet, så strålende som det kan være. Forløsningen er en gave af ufattelig værdi, men vi må presse på for at nå vores endelige formål - at vandre i den nye skabnings natur. Når vi gør det, vandrer vi, som Jesus vandrede, hvilket er enhver troendes kaldelse.

93. Den Fantastiske Tjeneste
OP