Tilbage

91. Vidne For Magterne’ Og Myndighederne
af Rick Joyner

Ja, mig, som er den aller ringeste af alle hellige [Guds folk], er den nåde blevet givet [som er ufortjent] at jeg skulle forkynde hedningerne evangelie de gode nyhedt om Kristi uransagelige rigdomme [den åndelige rigdom, som ingen helt kan forstå].

9. og oplyse alle mennesker, og gøre det klart for dem, så de kan se hvad fællesskabet om den hemmelighed/frelsesplan [vedrørende sammenlægningen troende jøder og hedninger i ét legeme] er, som fra verdens begyndelse som [hidtil] blev holdt skjult i som skabte alle ting gennem og i Jesus Kristus (Ef.3:8-9).

Hvordan får kirken gjort Guds visdom kendt overfor herskerne og myndighederne i de himmelske steder? Først må vi forstå den pral som Satan opretholder foran Guds trone.

Da Herren var ved at udslette Israel i ørkenen, intervenerede Moses ved at minde Herren om, at hvis Han nu ødelagde Israel, ville hele verden sige, at Herren havde magten til at føre Israel ud af Egypten, men Han havde ikke magten til før dem ind i det lovede land (se 4 Mos. 14:13-16). Satan fastholder en lignende beskyldning mod Gud vedrørende kirken. Han fastholder, at Herren kan tilgive os for vores synder, men Han har ikke magten til at befri os fra vores syndige natur, hvilket naturligvis er Satans gerning. På denne måde fastholder han, at hans onde magt er stærkere end Herrens, fordi Han kontrollerer menneskeheden, endda forløst menneskeheden. Som vi bliver fortalt om i Ef. 5:25-27.

Før slutningen kommer vil der være en kirke, der er en værdig brud for Guds Lam. Hun vil være uden "plet eller rynke eller noget sådant ... hellig og skyldfri." Hun vil være et vidnesbyrd for hele himmelens hær for evigt, at sandheden er stærkere end løgne, og Herrens godhed vil altid i sidste ende sejre over det onde. Bruden af den første Adam levede i en perfekt verden, og alligevel valgte hun at synde. Før slutningen komme, vil den "sidste Adam" (se 1 Kor. 15:45) Kristus. have en brud, som lever i de mørkeste tider, i den mest ufuldkommen verden og alligevel vælger at adlyde Gud. Hun vil følge lyset og gå i sandhed, hellig og uden skyld overfor sin Herre. Hun elsker sandheden mere end hun elsker denne nuværende verden eller accept af denne nuværende verden. På grund af dette vil hun i alle de kommende tidsaldre blive kendt som værdig til at regere med Kongenes konge.

Hver gang vi vælger at vandre i lyset, selv når hele verden følger efter mørket, er vi et vidnesbyrd om lysets kraft. Hver gang vi gør ret, selv når hele verden gør forkert, er vi et vidnesbyrd om retfærdighedens kraft. Denne kraft vil en dag overvinde alt det forkerte på jorden.

I denne tidsalder er det største vidnesbyrd om sandheden og lysets magt, at den er villig til at lide og endda dø snarere end at gå på kompromis med sandheden og lyset. De, der kender sandheden og lysets vidnesbyrd, vil leve for det, der er evigt, ikke kun for det som er midlertidig. Villigheden til at lide for retfærdighed er det ultimative vidnesbyrd om, at man har den ultimative hengivenhed til retfærdighed. Dette vidne er endda forundret af englene, der en dag vil få alle til at bøje knæet for sandhed, retfærdighed og Guds nåde - Han er kilden til al sandhed og retfærdighed.

92. Guds Høje Kald
OP