Tilbage

Eje Løfterne
af Rick Joyner

11. Men vi ønsker inderligt, at enhver af jer må vise den samme iver efter at fastholde fuld vished i håbet indtil det sidste,

så I ikke bliver sløve, men efterfølger dem, som ved tro og tålmodighed arver det, der er dem forjættet. (Hebr. 6:11-12).

Jeg er taknemmelig for den store vægt, som mange tjenester har lagt på tro i de sidste par årtier. Som ovenstående tekst erklærer, vil det dog kræve tro og tålmodighed at arve løftene. Er det ikke underligt, at vi har denne enorme "trobevægelse", men aldrig har hørt om en "tålmodighedsbevægelse?"

Det tager to vinger for en ørn at flyve. Hvis en ørn skulle prøve at flyve med kun en vinge, ville den kun snurre rundt i cirkler på jorden. Det samme gælder mange mennesker, der prøver at svæve åndeligt på deres tro, men ikke har tilføjet tålmodighed. Disse fortsætter bare med at gå rundt i cirkler, blive mere og mere frustrerede og sparke meget støv op. Enhver sandhed, som vi lærer uden den modbalancerende sandhed, vil føre os til frustration, ikke til opfyldelse. Som vi læser om Abraham, der kaldes "troens far":

Som mod håb troede med håb, at han skulle blive fader til mange nationer/folkeslag, i overensstemmelse med det som var sagt: »Således skal dit afkom være.«

19. Og uden at blive svag i troen kunne han se på, at hans eget legeme allerede var udlevet (han var nær ved hundrede år gammel), og at Saras moderliv var udlevet. <

20. Han tvivlede ikke gennem vantro på Guds løfte, men han blev styrket i troen og gav Gud æren

21. fuldt forvisset om, at det, Gud har forjættet, har Han også magt til at gøre.

22. Derfor blev det også regnet ham til retfærdighed. (ret stående med Gud) (Rom. 4:18-22).

Ægte tro svæver ikke over tid, men bliver stærkere. Derfor er tålmodighed beviset på, om ens tro er reel eller ej.

Jeg møder mange modløse kristne, der føler, at Gud gav dem løfter, som ikke er blevet opfyldt. Hvis noget løfte som Gud ikke har opfyldt, kan vi være sikre på, at hele skylden er på vores side, ikke Han's. Han er altid tro mod Han's ord.

Så hvad er det, vi kunne gøre forkert? I de fleste tilfælde ser det ud til, at vi forveksler tro med en følelse og ikke forbinder den med tålmodighed. Der er betingelser med ethvert løfte fra Gud. Hvis vi ikke ser Han's løfter opfyldt, skyldes det, at vi ikke opfylder betingelserne. At have tro er en betingelse - at have tålmodighed er en anden. Hvis vi bliver modløse over tidens gang, mens vi venter på et løfte om at ske, så har vi ikke den sande tro på Gud. Ægte tro bliver altid stærkere med tiden, ikke svagere.

Mellem det sted, hvor Israels børn fik løftet om det lovet land og selve det lovede land, var der en ødemark, som var det præcise modsatte af det, de var blevet lovet. Ørkenen beviste, om de ville stole på Gud eller tvivle på Ham. Det samme er næsten altid sandt, når vi får et løfte. Der er ofte en vildmark at gå igennem for at komme til opfyldelsen af løftet, der er det modsatte af det, vi er blevet lovet. Det er her, vi må vælge enten at tro på Gud eller give efter for modløshed og selvmedlidenhed.

Selvmedlidenhed er en af de primære ødelæggere, der har til opgave at forhindre Guds folk i at vandre i deres formål. Hvis vi tillader selvmedlidenhed eller modløshed i vores liv, vil vi vandre i nytteløse kredse ligesom den første generation af israelitter gjorde, der forlod Ægypten. Hvis vi tror på Gud, vil vi i rette tid nå løftet. Hvis vi tror på Gud, vil vi endda glæde os i ørkenen og være taknemmelige for at være blevet kaldt af Gud.

Men tak til Gud, som altid fører os i sin triumf i Kristus og manifesterer gennem os den søde aroma af viden om Ham overalt (2 Kor. 2:14).


89. Sande Disciple
OP