Tilbage

87. Stien Til Opfyldelse
af Rick Joyner

Som vi studerede i går, er "Missionsbefalingen ikke kun til at omvende mennesker, men gøre disciple. Ordet discipel betyder" studerende. "Det betyder også "disciplinere." Begge gælder for vores liv i Kristus. Når vi kommer til Herren, bliver vi en livslang studerende. Som vi læser i 1 Kor. 2:10, "... for Ånden gennemsøger alle ting, ja endog Guds dybder." Fordi dette er Åndens natur, hvis Helligånden leder os, vil vi også altid søge at kende Herren dybere. Vi bliver tvunget til at kende Han's veje, ikke kun Han's gerninger. Sand kristendom og lunkenhed, overfladiskhed er modstridende for hinanden.

Fordi ordet "discipel" også betyder "at disciplinere en", erklærer 2 Tim. 1:7, "Thi Gud har ikke givet os fejheds ånd, men krafts og kærligheds og besindigheds ånd." De færreste tænker på disciplin som en frugt eller en Åndens gave, men det er meget grundlæggende for Åndens natur, som vi har fået. Hvis vi lever i Ånden, vil vi være et disciplineret folk. Dette betegner at kontrollere os selv med fokus og formål. Derfor er "selvkontrol" listet som en Åndens frugt.(se Gal. 5:22-24).

I 1 Tim. 4:7-8 får vi at vide at "thi legemlig opøvelse* er kun nyttig til lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og har forjættelse både for det liv, som nu er, og for det, som kommer." Intet af betydning er sandsynligvis nogensinde blevet opnået uden disciplin. Hvis vi disciplinerer os selv i Kristus, udfører vi ting, der bærer evig frugt. Hvis vi ønsker at gøre noget af betydning, skal vi gribe ind og anvende den store krsft, der frigives gennem disciplin.

Jeg har fået få gange at vide af venner, der har kendt mig fra barndommen, at de ikke kan forstå, hvordan jeg nogensinde har opnået de ting, jeg har. Jeg forstår deres forvirring. Mange af dem er smartere end jeg er, og meget mere begavede, men alligevel falder de i job, de hader, mens jeg laver den slags ting, de drømmer om. Hvorfor? Selvom jeg var en fiasko i skolen og syntes bestemt til et liv i fiasko, da jeg blev født påny, fik jeg gaven af disciplin. Noget greb mig, så jeg vidste, at der ikke var noget mere vigtigt eller mere tilfredsstillende end at lære Herren at kende. Mens andre var ude og havde det sjovt, var jeg hjemme og studerede i årevis. For dem så det ud som om jeg spilde mit liv, men nu ser det ud som om det var dem, der spildt deres mulighed for at gøre noget betydningsfuldt.

Det betyder ikke noget, hvor gammel du er, eller hvor mange år du muligvis har spildt, det er ikke for sent at ændre sig. Al disciplin vil betale sig. Vores disciplin i Herren bærer evig frugt. Mange ville begynde at leve liv med stor frugtbarhed og opfyldelse, hvis de netop tog den tid, de nu bruger foran fjernsynet og i stedet tilbragte det foran Guds trone, med at søge at kende Ham og give sig selv til Han's tjeneste.

Følgende vers kan ændre liv fra et nederlag og modløshed til Kraftfulde demonstrationer af Guds rige. Læs dem. Overvej dem. Bed over dem. Adlyde dem.

og I har glemt formaningen, der jo taler til jer som til sønner: »Min søn! lad ej hånt om Herrens tugt, bliv ej heller modløs, når du revses af Ham;

6. thi Herren tugter [discipliner og korrigerer dem], Han elsker, straffer hårdt hver søn, Han har kær.«

7. Det er til jeres optugtelse [korrektion med henblik på disciplin], at I må lide; Gud handler med jer som med sønner; thi hvor er den søn, som faderen ikke tugter?

8. Hvis I da ikke får nogen tugtelse [korrektion og disciplin], som dog alle får deres del af, så er I jo uægte børn og ikke sønner.

9. Da vi var under vore kødelige fædres tugt, havde vi ærefrygt for dem; skal vi så ikke meget snarere bøje os under åndernes Fader og få livet i eje?

10. Thi de tugtede os for en kort tid, som de skønnede, det var bedst, men han gør det til vort sande gavn, for at vi skal få del i Han's hellighed.

11 På nuværende tidspunkt er der ikke disciplin bringer glæde, men synes trist og smertefuld; men til dem, der er blevet trænet af det, bagefter det giver den fredelige Frugt i Retfærdighed. 11. Al tugtelse synes vel i øjeblikket ikke at være til glæde, men til sorg; men siden giver den dem, der er opøvet ved den, en fredens frugt: retfærdighed. [højre stående med Gud og en livsstil og holdning, der søger overensstemmelse med Guds vilje og formål] (Hebr. 12:5-11).

Spild ikke dine prøvelser. De er mere dyrebare end guld. Som Herren sagde i
Åb. 3:19: "Alle dem, Jeg har kær, dem revser og tugter Jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!"


88. Tilegne Sig Løfterne
OP