Tilbage

84. En Tid For Mirakler
af Rick Joyner

15. Men da det blev aften, kom Han's disciple hen til Ham og sagde: »Stedet her er øde, og det er allerede sent; få skarerne til at gå bort, for at de kan gå hen i landsbyerne og købe sig mad.«

16. Da sagde Jesus til dem: »De har ikke nødig at gå bort; giv I dem noget at spise!« (Matt. 14:15-16)

Jeg fik at vide, at dette kommende år skulle være et år med mirakler for os, og at vi ville se nogle af de største mirakler, vi nogensinde har været vidne til, fordi vi vil have brug for dem!

Mange ønsker at se mirakler, men hvor mange er villige til at blive placeret et sted, hvor de har brug for et? Mirakler gives ikke til vores underholdning, og de gives heller ikke til at opbygge vores tro. De er resultatet af, at vi har tro. Næsten hvert mirakel var resultatet af et desperat behov. Jo større behov, jo større er miraklet.

Hvor stort ville miraklet have været at fodre de fem tusinde, hvis disciplene havde hundreder af fisk og brød og bare havde brug for lidt mere? Det var et stort mirakel, fordi de havde så lidt i deres egne hænder at gøre, hvad de blev bedt af Gud om at gøre.

Når vi kaldes af Gud til at udføre en opgave, begynder vi ofte at se på, hvilke ressourcer vi har til at udføre den. Dette kan være starten på vores fald fra den tro, der kræves for at udføre de sande gerninger. Det er på det tidspunkt, når vi ser at vores ressourcer løber tør, at vi vil opleve Guds kraft. Hvad vi har brug for at udføre Guds sande gerninger, findes ikke i vores egne ressourcer eller vores egen visdom, men i Guds ubegrænsede ressourcer.

Vi ved, at "Gud står de stolte imod, men giver de ydmyge nåde" (se Jak 4:6). Imidlertid er der en falsk ydmyghed som er en fornærmelse mod Gud, og som kan forhindre os i at være nyttige for Ham. Det var denne form for falsk ydmyghed, som Moses udviste, da Gud først kaldte ham ved den brændende busk.

Da Herren fortalte Moses, at Han sendte ham tilbage for at frigive sit folk fra trældom, svarede Moses ved at sige, at han ikke var tilstrækkelig til denne store opgave. Dette virkede ydmyg, men det fik Herrens vrede til at brænde mod Moses. Herren var vred, fordi denne tilsyneladende ydmyghed faktisk var en ultimativ form for stolthed og en fornærmelse mod Gud. Moses sagde, at hans utilstrækkelighed var større end Guds tilstrækkelighed. Han fokuserede på sig selv i stedet for Herren. Dette er den ene ting, der måske har fået flere mennesker til at undlade at opfylde deres kald end nogen anden enkelt faktor.

Vi vil aldrig være tilstrækkelige i os selv til det, som Herren kalder os for at gøre. I vores kød, som er vores naturlige styrke, kan vi ikke udføre en ting for Herren. Det er grunden til, at apostelen Paul fortalte mændene i Athen, at Herren ikke er tjent med menneskelige hænder. Kun Ånden kan føde det, der er Ånd. Vi er helt afhængige af Herren for at kunne udføre Han's gerning. Vi vil aldrig være tilstrækkelige i os selv til Han's gerning, og hvis vi nogensinde begynder at føle os tilstrækkelig, vil vi næsten helt sikkert være midt i et fald fra nåde.

Ægte tro er ikke en følelse af tilstrækkelighed i os selv, men snarere af vores fokus på Guds tilstrækkelighed. Sand tro er ikke en tro på vores tro, men en tro på Ham. Den største tro er det, der kan se og tro på Han's forsyning i tiden med det mest presserende behov. Vi er nødt til at se enhver situation, der ligger uden for os selv, som en mulighed for at se et mirakel. Hvis vi er trofaste på de små muligheder, vil Han velsigne os med større. Og ja, disse velsignelser er prøvelser.

Vi er ved at se store mirakler, fordi Han vil give os mulighed for at komme til steder, hvor vi vil have brug for dem. Lad os nu bestemme, at vi ikke vil fokusere på behovet eller os selv, men på Ham. Lad os forberede os på disse muligheder ved at fokusere på Ham i dag.

12. Se til, brødre! at der aldrig i nogen af jer skal findes et ondt, vantro hjerte, så han falder fra den levende Gud.

13. Men forman hverandre hver dag, så længe det hedder »i dag», for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag.

14. Thi vi har del i Kristus, såfremt vi holder den tillid, vi havde i begyndelsen, urokkelig fast til det sidste.

15. Da der blev sagt: »I dag, når I hører Han's røst, så forhærd ikke jeres hjerter som i ‘forbitrelsen’, (Hebr. 3:12-15).


85. Miraklenes Sted
OP