Tilbage

76. Forandring Kommer
af Rick Joyner

I går talte vi om, hvorfor vi skal have enhed i kirken, samt nogle praktiske måder til at hjælpe med at skabe og bevare enhed, som især er beskrevet i Ef. 4:11-13. Vi kan blive gode til ledelse og organisering, men ingen mængde menneskelig organisation eller ledelse vil få kirken til at vokse op til "målet på højden af vækst, der hører til Kristi fylde" (se Ef. 4:13). Kun Ånden kan frembringe det, der er Ånd (se Joh. 3:6) , og kun Herren kan bygge Han's kirke. Når Han bygger Han's kirke, gør Han det gennem de tjenester, som Han har givet til dette formål, det er dem, der står beskrevet i Ef. 4.

I øjeblikket ledes de fleste kirker af en person, der sammen med hans eller hendes personale udfører størstedelen af tjenesten. Et par få udruster nogle i kirken til at gøre et par aspekter af tjenesten, men det meste er hvad der ville blive betragtet som hjælpetjenester. Kirker, der er viet til at opbygge hjemmegrupper, gør normalt mere for at ruste deres folk, men dette kan ikke være en erstatning for tjenesten for dem som er stillet og givet til rådighed for kirken. Nogle kan lejlighedsvis bringe besøgs tjenester, såsom en evangelist for at vække evangelisering i deres folk. Dette er prisværdigt, men der er forskel mellem vække og udruste.

Jeg kender en hel del rejsende tjenester, der enten hævder at være eller håber på at være et af de udrustnings tjenester, som står beskrevet i Ef. 4. Dog med undtagelse af kun få, består deres program mest af at gå til en kirke og have en godt møde, eller måske endda en række møder, hvor deres gaver demonstreres. Dette kan være nyttigt, og folk bliver opmuntret af det, men det udruster ikke. For at kirken kan modnes på den måde, vi kaldt til, skal der ske en radikal transformation af vores begreb om tjeneste. Dette er noget, som meget af kirken verden over nu kæmper med og gør noget ved, men det er noget, vi skal gøre.

Vi skulle stille spørgsmålstegn ved, om man virkelig er en Ef. 4 udrustende tjeneste, medmindre de efterlader dem, der kan gøre, hvad de gør. Dette tager tid, og det tager et dybere fællesskab som ikke er muligt, hvis man bare er tilstede et par dage en eller to gange om året. Det er derfor, at vi i Apostlenes gerning ser at de rejsende tjenester sommetider er et sted i måneder eller endda år.

Hvis vi ikke er i en kirke, der har visionen om at udruste deres folk i alle de aspekter, vi ser i Ef. 4, kan vi stadig modtage fra udrustnings tjenester på andre måder. Vi er velsignede i dag med at have bøger, bånd, konferencer, tv osv., Alle let tilgængelige. Disse kan alle være nyttige, men for at kirken "kan nå målet for vækst, der hører til Kristi fylde", er det åbenlyst, at der er behov for en radikal ændring i de generelle tjeneste begreber, som de fleste af kirkerne har nu.

Husk, forandring er godt, og forandring kommer.

77. De Helliges Udvikling
OP