Tilbage

70. Fred På Jord
af Rick Joyner

Mine øjne er konstant rettet mod Herren , for Han frier mine fødder ud af nettet (Sal. 25:15).

Der er ingen fælder, som fjenden kan lægge for os, som Herren ikke kan befri os fra. Befrielse kræver imidlertid, at vi ser til Ham, ikke til mennesker og ikke til vores egne påfund.

Man kan ikke leve i denne verden uden at have vanskeligheder. Da Guds Søn selv vandrede jorden, led Han konstant angreb fra sine fjender. De forsøgte konstant at fange Ham, miskreditere Ham og endda dræbe Ham. Vi kan se på Han's liv og tro, at Han aldrig havde nogen fred, men faktisk var Han aldrig uden fred. Han var Fredfyrsten, og fred kunne ikke tages fra Ham ved prøvelser. Den fred, som Han har givet os, kan heller ikke tages ved prøvelser, medmindre vi overgiver den.

Mens jeg skriver dette, ser jeg en hyttesanger der opsøger sin morgenmad i græsset. Hvilken vidunderlig eksistens denne fugl ser ud til at have og flyver rundt og glæder sig over alt det, Gud skabte. Virkeligheden er imidlertid, at hver gang fuglen lander, er den nødt til at passe på en række væsner, der gerne vil gøre den til deres morgenmad. Selv når den flyver, skalden passe på høge og falke.

Hvad er min mening? I øjeblikket er hele jorden i konflikt. Som menneske klager vi muligvis over vores "hund spiser hund" eksistens af konkurrence, men resten af væsnerne skal bekymre sig om at blive bogstaveligt spist hver dag. Alligevel har vi som kristne det største løfte fra alle, løftet om en kommende verden, der er større end nogen utopi eller civilisation, som selv de mest optimistiske filosoffer har været i stand til at forestille sig. Et rige kommer, der vil bringe fred på jorden. Det vil bringe sådan en fred, at løven vil lægge sig med lammet, og børn vil være i stand til at lege med kobraer. Ingen vil skade nogen anden igen på jorden.

Det er målet med det kristne liv at leve i den tid som kommer, nu. Det er vores job at leve i det, i den grad, at vi kan prædike det med overbevisning og demonstrere det med kraft. Vi er ambassadører for dette rige, som kommer til jorden. Hver dag må vi rejse os og holde vores opmærksomhed på det for at leve i det rige, hvor freden allerede er tilgængelig, som er uforståelig for dem, der blot lever på denne jord.

Vi kaldes til at leve hver dag og vandregå tæt sammen med Fredsfyrsten selv. Fordi Han er Fredsfyrsten, bringer Han fred, uanset hvor Han går. Derfor, hvis vi tager Ham med på vort arbejdes, vil vi bringe fred på arbejdspladsen. Når konflikter opstår, vil vi ikke blive fanget af det, men snarere være fredsskabere. Vores job nu, er at hjælpe løver og lam med at begynde at ligge sammen i fred.

Det er bemærkelsesværdigt, at apostlen sagde: "Og fredens Gud vil snart knuse Satan under dine fødder" (se Rom. 16:20). Man kunne tro at det ville være "Hærskarenes Herre", hvilket betyder "Hærenes herre", der ville knuse Satan, men det er "fredens Gud." Guds fred er en uindtagelig, uovervindelig, uangribelig fæstning og en uimodståelig styrke. Kraften ved Guds fred er større end al konflikten på denne jord.

Lad ikke noget stjæle Guds fred, der er blevet givet dig. Vi har denne fred ved at holde vores opmærksomhed på den Ene, der er over alle hersker og autoriteter og magt. Det er vores kaldelseat leve i Han's rige, hvor der er fred, og at føre det videre ind i dette nuværende mørke. De, der lever i Han's fred, har det sikre løfte fra Herren, at en bedre dag kommer til denne jord. Det er det rige, som Han prædikede, og vi må også med demonstrationen af vores liv erklære, at vores fred ikke kan rystes af konflikterne i denne nuværende tidsalder. Af denne grund hilste apostlene konstant hilsenen , "Må Guds fred være med dig."

71. Renset Vin
OP