Tilbage

7. Himmelen
af Rick Joyner

6 Derpå sagde Gud: "Der blive en hvælving midt i vandene til at skille vandene ad!"

7 Og således skete det: Gud gjorde hvælvingen og skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen;

8 og Gud kaldte hvælvingen himmel. Og det blev aften, og det blev morgen, anden dag. (1 Mos. 1:6-8).

Umiddelbart efter at vi er begyndt på processen med at adskille lyset fra mørket i vores liv, må vi se op og begynde at se himlenes vidde. Himmelen er ikke et eventyr, heller ikke en gulerod på en pind, som Herren bruger for at gøre os til at være gode. Det er mere reelt end det fysiske univers, og himlen er over det fysiske univers. Himmelen er heller ikke uden for den fjerneste galakse. Det er et rige i vores midte, og et, som vi kan se og begynde at opleve nu, som vi får at vide i Efeserbrevet:

Ef. 1:3.
Velsignet være Gud vor Herre Jesus Kristus Fader,

som har velsignet os med enhver åndelig velsignelse i de himmelske verden i Kristus

Ef. 2:4-6.
4. Men Gud, som er så rig på barmhjertighed, har på grund af den store [vidunderlige og intense] kærlighed, som Han elsker mig med,

5. har gjort os levende med Kristus, os som var døde på grund af vore overtrædelser - af nåd er I frelst [udfriet fra dom og gjort delagtig i Kristi frelse].

6. Ja, Han oprejste os sammen med Ham og har givet mig [fælles] plads med Ham og sat os med Ham i den himmelske verden,(sfære).

Lige på det tidspunkt, vi kæmper med det mørke, der viser sig i vores liv, begynder vi at se, hvor døde vi er i vores overtrædelser, og hvordan Faderen har oprejst og sat os med Han's Søn i den himmelske verden. Når vi ser himlenes herlighed, hvor Kristus sidder, langt over alle magter, myndigheerd og herskere, ved vi, at vi er blevet placeret sammen med Ham i kraft af Han's kors, ikke af vores egen retfærdighed. Vi dækker ikke bare over mørket i vores liv, men i stedet må vi rejse over det til en ny og stadigt voksende herlighed.

De kødelige sindede vil konstant forsøge at begrænse dem som søger Gud, med sådanne udsagn som "Bliv ikke så himmelsk sindede, at du ikke er jordisk god", hvilket netop er det modsatte af sand visdom. Himmelen er det rige, hvor vi er kaldet til at være i med Kristus Jesus, og den eneste virkelig effektive tjeneste, vi nogensinde vil have på denne jord, stammer fra denne position. Den kirke, der bliver for jordisk sindet, gør ikke jorden noget godt. Vi er opfordret til at være en bro mellem himmel og jord og til at repræsentere virkeligheden for alt hvad vi har fået i Kristus Jesus i de himmelske steder. Kristne skal være så mættede af himlen, at det er mere reelt for dem end noget andet i det naturlige rige. Først da afslører vi det lys, der er mere magtfuldt end noget mørke,

”Fra den tid begyndte Jesus at prædike og sige: 'Omvend dig, for himlenes rige er ved hånden''(Matt. 4:17). Hele budskabet, som Jesus prædikede på jorden, var centreret omkring Han's lære om "himmelens rige". Det meste af Han's lære begyndte med "himlenes rige er som ...." Hvis vi skal forstå Jesu budskab, er det grundlæggende, at vi forstår himlenes rige.

Apostlen Johannes skrev i Åb. 4:1: Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til Himmelen, og den samme røst, der lød som en basun, og som jeg før havde hørt tale til mig, sagde: »Kom herop, så skal Jeg vise dig, hvad der skal ske herefter.« Denne stemme kalder stadig på alle, der vil høre. Der er en dør åben i himlen, og Ånden beder os om at komme der op. Den ultimative opgave for enhver kristen er at vandre jorden fra en position, der sidder sammen med Kristus Jesus i de himmelske verden.

Derfor skal vores bøn være den, som Han lærte sine disciple, at Han's rige skulle komme, og Han's vilje, der skal ske, på jorden, som den sker i himlen (se Matt. 6:10). Vi kan aldrig være for himmelsk sindede. Det rigtige gode, som vi er i stand til at gøre på jorden, vil være afhængig af, i hvilken grad vi er fyldt med de himmelske skatte. Vi måaltid holde vores hengivenhed ved at adlyde Matt 6:33, "Men søg først Han's rige og Han's retfærdighed; så skal alt det andet' gives jer i tilgift."

8 Nationerne
OP