Tilbage

63. Kende Vejen
af Rick Joyner

Det grundlæggende formål for enhver kristen er at blive som Herren og at udføre de gerninger, som Han gjorde. Vi gør dette ved at elske Ham og vores næste. Alt, hvad vi er kaldet til, vil passe ind i en af disse kategorier: at elske Gud eller mennesker. Vi kan skelne mellem den vej, Gud har kaldet os til at gå, ved at bestemme den sti, der tvinger os til at vandre i kærlighed.

Hvis vi virkelig elsker Herren, vil vi elske det, Han elsker, og hader det, Han hader. Ordsp. 6:16-19 erklærer:

Seks ting hader Herren, syv er Han's sjæl en gru: 17 Stolte øjne, løgnetunge, hænder, der udgyder uskyldigt blod, 18 et hjerte, der udtænker onde råd, fødder, der haster og iler til ondt, 19 falsk vidne, der farer med Løgn, og den, som sætter splid mellem brødre.

Fordi dette er de ting, som Herren hader, kan vi straks kende, at alt, hvad der falder inden for nogen af disse kategorier, vil være ondt, og hvis vi elsker Herren, vil vi ikke gøre dem.

Den første ting, Han hader, er "hovmodige øjne." Dette er stolthed, der manifesteres ved den måde, vi ser på andre eller os selv på. Hvis vi begynder at se ned på andre kirker eller tjenesterer, fordi vi mener, at vores er overlegen, er vi ikke skyldige i dette? Hvis vi har været placeret lidt højere end andre et stykke tid, er det med henblik på tjeneste og ikke ophøjelse. Vi burde derfor betragte dem, der måske ikke er så "ophøjede" som vi er som dem, vi er kaldet til at tjene.

Den næste ting, som Herren hader, er "en løgnende tunge." Han er Sandheden, og de, der elsker Ham, vil elske sandheden. Djævelen er "løgnenes far" (se Joh. 8:44) , og vi må betragte alle løgne som djævelens arbejde.

Den næste ting, som Herren hader, er udgydelse af "uskyldigt blod." Dette hænger tæt sammen med at lyve i Joh. 8:44, som vi også er nødt til at se, som Herren talte til de mest religiøse mennesker på Han's tid:

I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres fader. Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden; thi der er ikke sandhed i ham, Når han taler løgn, taler han af sit eget; thi han er en løgner, ja, løgnens fader.

Vi ser her, at djævelen myrdede, da han ikke står i sandheden. Brugte han ikke løgne til at bedrage i haven, og gennem disse løgne udløstes al den død, som verden har kendt? Løgner fører til døden. Løgner kan være mere dødbringende end kugler eller bomber.

Den næste ting, som Herren hader, er "et hjerte, der udtænker ugudelige planer." Husk, at en af de første ting, der blev sagt om slangen i haven, som var en personifikation af djævelen, var at han var "listig, snu" (se 1 Mos. 3:1). Dette indebærer, at man planlægger at bøje eller bryde reglerne og slippe af sted med det. Dette er en grundlæggende manifestation af den lovløshed, der er den grundlæggende karakter af "syndens menneske" eller "antikrist." Vi må lære at genkende den listige og snue for det, de er, og omvende os fra listighed, når det opstår i vores egne hjerter.

Den næste ting, som Herren hader, er "fødder, der haster og iler til ondt." Er der noget i os, der drages mod det onde? Er der noget, der drage en tilfredsheds fordel, endda en spænding, når vi hører om ondskab eller voldshandlinger? Dette er en manifestation af den uædle, faldne natur, der har ført til meget af den lidelse, som menneskeheden har udholdt. Herren hader det, og det bør vi også.

Det er også interessant her, at Herren hader fødder, der løber "hurtigt" til det onde. Jeg har lært, at hver gang jeg blev presset til at gøre noget hurtigt, viser det sig at være en fejltagelse. Jo hurtigere jeg blev presset til at gå, jo værre fejl blev det. Carl Jung sagde engang, "Hurtighed er ikke af djævelen, det er djævelen."

Den næste ting, som Herren hader, er "et falsk vidne, der udtaler løgne." Dette er roden til bagvaskelse, sladder og bagtale der splitter kirken, som Herren døde for at frelse og forene. Dette kan føre til at blive en snublesten, den allerførste ting, som Herren sagde, at vi aldrig skulle ønske at være. Hvis vi bare vidergiver bagtale og sladrer, er vi lige så skyldige som den, der er ophavsmand til det. Vi burde derfor være hurtige til at genkende det og nægte at deltage i det, vel vidende, at det er noget, som Herren hader.

Den sidste ting, der er anført som noget, som Herren hader, er "en, der spreder strid og splittelse blandt brødre." Dette er kendetegnet på dem, der bagtaler og sladrer, fordi de kan bruge sandheden til at sprede strid og splittelse. Sådan kommer djævelen, der kaldes "brødrenes anklager" (se Åb. 12:10) , som en "lysets engel" (se 2 Kor. 11:14) eller "sandhedens budbringer." Vi kan dele den uomstødelig absolut sandhed, men dele den ufuldstændigt eller endda i en tone, der bringer splittelse og strid. Vi skal altid huske, at Herren har givet os et "forligelsens tjeneste" (se 2 Kor. 5:8) , og Han hader de ting, vi gør som skaber splittelse.

Husk, at vores grundlæggende kald er at elske Herren og at elske vores næste. Lad os dømme alt hvad vi gør efter kærligheds standarden. Gør vi det ud af kærlighed til Herren og Han's folk? Hvis vi elsker Herren, vil vi også elske sandheden, fordi Han er sandhed. Hvis vi bliver i Ham, bruger vi altid sandheden i kærlighed.

64. Belønningen For Tillid64. Belønningen For Tillid.htm
OP