Tilbage

62. Vejen Til Visdom
af Rick Joyner

Visdom er evnen til at anvende viden korrekt. I Ordspr. 24:3-4 får vi at vide: "Ved Visdom bygges et Hus, ved Indsigt holdes det oppe, ved Kundskab fyldes kamrene med alskens kosteligt, herligt Gods.." Det er sandt, at prædikener fyldt med viden har en tendens til at trække folk. Gaven kundskabsord trækker også skarer. Dette er godt, men vores formål med Herren er ikke kun at trække skarer, men også at se mennesker bygget sammen i Herrens hus. For at gøre dette har vi brug for visdom. Gaven af visdomsord er muligvis ikke så spektakulær som gaven af set kundskabsord, men det er lige så vigtigt for, at Guds gerning kan udføres. Følgende er kun et par af skrifterne, der formaner os om visdomens værdi og fordele.
thi Visdom er bedre end Perler, ingen Skatte opvejer den (Ordspr. 8:11).

At vinde Visdom er bedre end Guld, at vinde Indsigt mere end Sølv. (Ordsp. 16:16).

Visdom gør den vise stærkere end ti herskere i en by. (Præd. 7:19).

Hellere visdom end styrke, men fattiges visdom ringeagtes, ingen hører deres ord. (Præd. 9:16).

Hellere visdom end våben, men én synder kan ødelægge meget godt. (Præd. 9:18).

Hvordan får vi visdom? Vi skal bare spørge, som vi får at vide i Jak. 1:5. "Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet." Det er visdom at forstå, at vi har brug for visdom. Dette er en grundlæggende ydmyghed, som er en forudsætning for visdom, som vi læser i Ordspr 11:2, "Når stolthed kommer, så kommer vanære, men med ydmyge følger der visdom."

Et grundlæggende kendetegn ved ydmyghed er lærevillighed. En tragisk stolthed har grebet vores sjæle, når andre ikke kan lære os. Dybden af vores ydmyghed kan demonstreres ved, hvor åbne vi er for at blive undervist af dem, der kan betragtes som ringere. Var dette ikke den store prøve, og grunden til, at Herren, der selv var visdom, kom som en ydmyg tømrer? Er det ikke derfor, Han kaldte Han's apostle for at være "ulærd og ufaglært" (se Ap.g. 4:13)? Det ser ud til, at Han så strukturerede Han's tjeneste og Han's kirke til at filtrere de stolte ud og tiltrække kun de ydmyge. Vi kan se, at dette er grundlæggende for Herrens natur i både Jak. 4:6, 1 Pet. 5:5, som siger, at "Gud står de stolte imod, men giver de ydmyge nåde."

Viden fylder vores liv, men visdom bygger det. Derfor søgen efter visdom må være en prioritet for opbygningen af vores liv, familier, kirker og tjenester. For at gøre dette skal vi søge ydmyghed. Det er derfor visdom at omgås de ydmyge og lære at tålmodig lytte til dem, som vi kan være tilbøjelige til at tro, at de er ringere. Herren Jesus selv lovpriste og sagde: "Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens Herre, at du skjulte disse ting for de (verdslige) kloge og intelligente og åbenbarede dem for de umodne" (Matt. 11:25). Han sagde også, at vi bliver nødt til at blive som små børn for at komme ind i Riget. En af de grundlæggende egenskaber hos børn er, at de er lærvillige. Ydmyghed er den måde, hvorpå Riget vil komme til vores liv.

63. Kende Vejen
OP